Madách Imre
Lásd még
Idézetek a Wikidézetben
Szócikk a Wikipédiában
Médiaállományok a Wikimedia Commonsban

Sztregovai és kiskelecsényi Madách Imre (Alsósztregova, 1823. január 20. – Alsósztregova, 1864. október 5.) magyar költő, író, ügyvéd, politikus.

Művei Szerkesztés

Versei Szerkesztés

Első rész Szerkesztés

1. Szerelem Szerkesztés

2. ROMÁNC ÉS BALLADA Szerkesztés

3. LEGENDA ÉS REGE Szerkesztés

TÁBORI KÉPEK Szerkesztés

Második rész Szerkesztés

1. BENYOMÁSOK Szerkesztés

2. JELLEMZÉSEK Szerkesztés

3. KEDVCSAPONGÁSOK Szerkesztés

4. BENSŐ KÜZDÉS Szerkesztés

Ifjan haljak meg A megelégedés Dalforrás Hit és tudás Búm és örömem Őrüljek meg Kórágyon Sírom Őszi érzés Harangszó Kő keblet adj Jaj csak panaszt ne Ó- és újkor

5. ELMÉLKEDÉSEK Szerkesztés

Számoltam magammal Visszapillantás Elveink A betelt kivánságok Nem féltelek hazám! Nyujtsunk kezet! Éjféli gondolatok Csak béke béke A halál költészete Egy menyasszony sírján Pál öcsém sírjánál Mária testvérem emlékezete Gyermekimhez Intés Síri dal

6. LEVELEK Szerkesztés

Távolból Egy vetélytárshoz Hozzá, mint nőhöz Fogságomból Költő barátomhoz Egy szerelmes barátomhoz P. barátomhoz

7. EPIGRAMMÁK Szerkesztés

Emléklapokra Egy őrült naplójából

Vegyesek Szerkesztés

  • 1. Művészet és természet

2. Egy kacér hölgyhöz 3. Az őszinte ortodox 4. A költő és kedvese 5. Petőfi sírján 6. Az aradi sírra 7. Egy mártir sírján 8. Külömböző világnézlet 9. A történeti jog 10. Hit és tudás 11. A mester és a tanitvány 12. Közönséges ember 13. Próza és Poézis 14. Egy hölgyhöz 15. Egy barátomhoz 16. Ki a hibás? 17. Leányálom 18. Metamorfózis 19. Egy zsarnok sírjára 20. Nép szava 21. A szabadságháború 22. Költő és szabadság 23. Honfibú 24. D. l. M. Grnő sírjára 25. Sírjánál ugyanannak 26. Egy papra 27. Hivatlan párthiv 28. Megvesztegethetlen 29. Egy demagóghoz 30. Egy nagyravágyóhoz 31. Helyes sulyarány 32. Dicsőség és gyalázat 33. Kormányzási ildom 34. A megtért 35. Nagyok eszköze 36. Az entuziaszta 37. Rögtönző 38. Filiszter Útravaló verseimmel

Első kisérletek Szerkesztés

Nógrádi képcsarnok Szerkesztés

Ajánlás B. VAY MIKLÓS őnagyméltóságának 1847-ben BALÁZS ANTAL m. aljegyző BALOGHI LÁSZLÓ tbíró BÁSTI MIKLÓS cz. főszolgb. Gr. de la MOTTE Ant. f. i. h. DESŐFFI JÓB t. b. DESŐFFI OTTÓ t. b. DUBRAVICZKI ZS. főszámvevő FAJNOR t. b. s ügyvéd FORGÁCH ANTAL gr. t. b. FORGÁCH SÁNDOR gr. t. b. FRÁTER PÁL t. b. FRIDECZKY LAJOS főjegyző GELLÉN JÓZSEF fősz. bíró HORVÁTH ELEK fősz. bíró HORVÁTH ISTVÁN sz. bíró HUSZÁR KÁROLY t. b. IMÁDI (olim SZMOLIK) JANKOVICH LÁSZLÓ f. sz. b. KACSKOVICS KÁROLY t. bíró KÁROLYI JÁNOS el. alisp. KUBINYI FERENC t. b. LACZAI KÁROLY t. b. LISZNYAY KÁLMÁN t. b. MADÁCH IMRE főbiztos MÉREI MÓRIC t. b. MUZSLAY SÁNDOR NAGY FERENC OKOLICSÁNYI MAX. füleki fősz. bíró OTTLIK ÁKOS c. fősz. bíró

PAP ÉS PONGRÁCZ KÁR. PRÓNAY GYÖRGY sz. bíró PRÓNAY JÓZSEF e. a. j. PULSZKY FERENC t. b. REPECZKY FERENC t. b. SRÉTER HORÁC SRÉTER LÁSZLÓ m. a. isp. SZENTIVÁNYI ANZELM kir. kamar. SZERÉMI ANTAL hadi főpénztárnok SZONTAGH PÁL sz. bíró TÖRÖK BÉLA szolgabíró VERES PÁL m. főjegyz.