Szentivánéji álom/Harmadik felvonás, 2. szín

← Harmadik felvonás, 1. színSzentivánéji álom
szerző: William Shakespeare, fordító: Arany János
(Harmadik felvonás, 2. szín)
Negyedik felvonás, 1. szín →
2. SZÍN: A liget más része. Oberon jő
SCENE II.
Another part of the wood.
Enter OBERON.
OBERON
Ugyan fölébredt-é Titánia;
S mi tűnt először a szemébe, melyen
Otromba szenvedéllyel csüggni kelljen?
Puck jő
Itt jő futárom.—Nos, bohóka szellem,
Mi újság e varázsliget körül?
OBERON
I wonder if Titania be awak'd;
Then, what it was that next came in her eye,
Which she must dote on in extremity.
Enter PUCK.
Here comes my messenger.—How now, mad spirit?
What night-rule now about this haunted grove?
PUCK
Királyném szíve egy szörnyért hevül.
Mig ő szent lugosába rejtve szunnyad
Az álom-órán, ím, nem messze onnat
Egy durva kézmüves ringyrongy sereg,
Mely kenyerét műhelyben szerzi meg,
Gyűlt össze, próba végett egy darabra,
Mit Theseusnak szánt a nászi napra.
E vastagbőrüekből egy szikár,
Ki Pyramus szerepét fútta már,
Jelenet végin a bokorba mén;
Igy rá büvös hatalmat nyertem én,
S vállára nyomtam egy szamárfejet
Most jő Thisbének újra felelet
S az én játszóm kilép. A többi meg,
Mint egy vadászt sejtő vadlúd-tömeg,
Vagy rőtlábú varjak csoportja, mely
Lövés után károgva röppen el,
S széledve söpri a híg levegőt
Úgy futnak el mind, megpillantva őt.
Én űzöm: bukdosik egymáson ált’,
Ki tolvajt, ki segítséget kiált.
Így halva el érzésök, szellemök,
Az érzéketlen támad ellenök
Megtépi tüske, gally, s egy-egy darab
- Itt köntös-ujj, ott föveg—elmarad.
Mig őket én igy kergetem agyon
S szép Pyramust változva ott hagyom
Véletlenül ébred Titánia,
És egy szamárba kell bódulnia.
PUCK
My mistress with a monster is in love.
Near to her close and consecrated bower,
While she was in her dull and sleeping hour,
A crew of patches, rude mechanicals,
That work for bread upon Athenian stalls,
Were met together to rehearse a play
Intended for great Theseus' nuptial day.
The shallowest thickskin of that barren sort
Who Pyramus presented in their sport,
Forsook his scene and enter'd in a brake;
When I did him at this advantage take,
An ass's nowl I fixèd on his head;
Anon, his Thisbe must be answered,
And forth my mimic comes. When they him spy,
As wild geese that the creeping fowler eye,
Or russet-pated choughs, many in sort,
Rising and cawing at the gun's report,
Sever themselves and madly sweep the sky,
So at his sight away his fellows fly
And at our stamp here, o'er and o'er one falls;
He murder cries, and help from Athens calls.
Their sense thus weak, lost with their fears, thus strong,
Made senseless things begin to do them wrong;
For briers and thorns at their apparel snatch;
Some sleeves, some hats: from yielders all things catch.
I led them on in this distracted fear,
And left sweet Pyramus translated there
When in that moment,—so it came to pass,—
Titania wak'd, and straightway lov'd an ass.
OBERON
Jobban ütött ki, hogysem gondolám.
De csöppentél az atheni szemébe
Szerelmi nedvet, mint parancsolám?
OBERON
This falls out better than I could devise.
But hast thou yet latch'd the Athenian's eyes
With the love-juice, as I did bid thee do?
PUCK
Aludva leltem; és ott közelébe
Van a leány is (ebben sincs hiba),
Ha ébred, elsőbb azt kell látnia.
Demetrius és Hermia jőnek
PUCK
I took him sleeping,—that is finish'd too,—
And the Athenian woman by his side;
That, when he wak'd, of force she must be ey'd.
Enter DEMETRIUS and HERMIA.
OBERON
Állj félre: itt jön az én emberem.
OBERON
Stand close; this is the same Athenian.
PUCK
A nőszemély az, de a férfi nem.
PUCK
This is the woman, but not this the man.
DEMETRIUS
Ó, mért orcázod, aki úgy szeret!
Ily szóval öld megölő ellened.
DEMETRIUS
O, why rebuke you him that loves you so?
Lay breath so bitter on your bitter foe.
HERMIA
Köszönd, ha szidlak: mást érdemlenél,
Mert félek, átkomra méltót tevél.
Ha meggyilkoltad álmában Lysandert,
S vérben bokáig vagy: gázold a tengert,
És ölj meg engem is.
Fényéhez a nap oly hű nem vala,
Mint Hermiához ő. S elillana,
Mig én aludtam?... Inkább elhiszem,
Hogy a kerek föld átlyukad, s ezen
Keresztülbúvik az éjféli hold,
Hogy elbámul délben az ántipód.
Te gyilkolád meg; úgy van, nincs különben,
Gyilkos lehet csak ily halotti színben.
HERMIA
Now I but chide, but I should use thee worse;
For thou, I fear, hast given me cause to curse.
If thou hast slain Lysander in his sleep,
Being o'er shoes in blood, plunge in the deep,
And kill me too.
The sun was not so true unto the day
As he to me: would he have stol'n away
From sleeping Hermia? I'll believe as soon
This whole earth may be bor'd; and that the moon
May through the centre creep and so displease
Her brother's noontide with the antipodes.
It cannot be but thou hast murder'd him;
So should a murderer look; so dead, so grim.
DEMETRIUS
Nem, a legyilkolt lesz inkább ilyen;
Kegyetlenséged átveré szivem,
S te, gyilkosom, te szép vagy, mint maga
Amott Venus tündöklő csillaga.
DEMETRIUS
So should the murder'd look; and so should I,
Pierc'd through the heart with your stern cruelty
Yet you, the murderer, look as bright, as clear,
As yonder Venus in her glimmering sphere.
HERMIA
S hogy illik e beszéd Lysanderemre?
Add vissza, jó fiú; mondd, hol van? merre?
HERMIA
What's this to my Lysander? where is he?
Ah, good Demetrius, wilt thou give him me?
DEMETRIUS
Kutyáknak adnám inkább tetemét.
DEMETRIUS
I had rather give his carcass to my hounds.
HERMIA
Kutya! ne bosszants, hogy szűz illemét
Áthágja nyelvem. Meggyilkoltad őt?
Ember se légy hát emberek előtt.
Ó, mondj valót ez egyszer kedvemér’
Ébren, ugy-é, ránézni sem merél,
S álmába mérted rá a hős csapást?
Egy féreg, egy kigyó se tenne mást!
Az tette, kígyó: kettősb nyelvvel a’
Sem szúr, mint a tiéd, te vipera.
HERMIA
Out, dog! out, cur! thou driv'st me past the bounds
Of maiden's patience. Hast thou slain him, then?
Henceforth be never number'd among men!
Oh! once tell true; tell true, even for my sake;
Durst thou have look'd upon him, being awake,
And hast thou kill'd him sleeping? O brave touch!
Could not a worm, an adder, do so much?
An adder did it; for with doubler tongue
Than thine, thou serpent, never adder stung.
DEMETRIUS
Kár így tüzelni ok nélkül, leány
Lysander vére nem kiált reám,
Nem is tudom, hogy meghalt volna már.
DEMETRIUS
You spend your passion on a mispris'd mood
I am not guilty of Lysander's blood;
Nor is he dead, for aught that I can tell.
HERMIA
Ó, monddsza, kérlek: jól van, ugyebár?
HERMIA
I pray thee, tell me, then, that he is well.
DEMETRIUS
S ha megsugom, mi a jutalmazás?
DEMETRIUS
An if I could, what should I get therefore?
HERMIA
Felszabadítlak, hogy többé ne láss. -
Utált körödből most megyek tova;
Ha él, ha nem: engem ne láss soha.
(El)
HERMIA
A privilege never to see me more.—
And from thy hated presence part I so
See me no more whether he be dead or no.
Exit.
DEMETRIUS
Minek kövessem, míg igy dühödik
Jobb ittmaradnom egy kis ideig.
Búm a teherrel súlyosbnak találom,
Mellyel adós neki a bukott álom;
Hadd rója most le, vagy csak részbeli
Kamatját is: hagyom törleszteni. (Lefekszik)
DEMETRIUS
There is no following her in this fierce vein
Here, therefore, for a while I will remain.
So sorrow's heaviness doth heavier grow
For debt that bankrupt sleep doth sorrow owe;
Which now in some slight measure it will pay,
If for his tender here I make some stay.
Lies down.
OBERON
Puck, mit miveltél! mily nagy baklövés!
Most egy igaz szerelmest a nedű
Varázsa által megront bűvöd, és
A hű lett csalfa, nem a csalfa hű.
OBERON
What hast thou done? thou hast mistaken quite,
And laid the love-juice on some true-love's sight
Of thy misprision must perforce ensue
Some true love turn'd, and not a false turn'd true.
PUCK
Rendes dolog: hogy míg hű marad egy,
Az eskübontó milliókra megy.
PUCK
Then fate o'er-rules, that, one man holding troth,
A million fail, confounding oath on oath.
OBERON
Repülj szélgyorsasággal e cserén át
Ne nyúgodj, míg föl nem leled Helénát,
Szerelmi gondban ő beteg, sohajt,
Halvány szegényke, szenved annyi bajt.
Te holmi káprázattal csald elő,
Ha ez fölébred, már itt legyen ő.
OBERON
About the wood go, swifter than the wind,
And Helena of Athens look thou find
All fancy-sick she is, and pale of cheer,
With sighs of love, that costs the fresh blood dear.
By some illusion see thou bring her here;
I'll charm his eyes against she do appear.
PUCK
Futok, repűlök; így ni, la!
Gyorsabban, mint tatár nyila.
(El)
PUCK
I go, I go; look how I go,—
Swifter than arrow from the Tartar's bow.
Exit.
OBERON
Bíborszínü kis virág,
Melyet Ámor íve lőtt,
Önts szemére báj-erőt,
Hogy, ha ébred s látja őt,
Benne leljen égi nőt,
Mint ott Vénus, oly dicsőt. -
No, ha ébredsz s látod őt,
Tőle kérd a gyógyerőt.
Puck visszajő
OBERON
Flower of this purple dye,
Hit with Cupid's archery,
Sink in apple of his eye!
When his love he doth espy,
Let her shine as gloriously
As the Venus of the sky.—
When thou wak'st, if she be by,
Beg of her for remedy.
Re-enter PUCK.
PUCK
Tündér táborunk feje!
Ím Heléna, és vele
Az elvétett hű legény,
Ki szerelmet esd szegény.
Nézzük: úgye? furcsa baj
Be bolond az ember faj!
PUCK
Captain of our fairy band,
Helena is here at hand,
And the youth mistook by me
Pleading for a lover's fee;
Shall we their fond pageant see?
Lord, what fools these mortals be!
OBERON
Állj idébb; a neszre majd,
Melyet ütnek, ébred ez.
OBERON
Stand aside: the noise they make
Will cause Demetrius to awake.
PUCK
S kettő egy után sohajt;
E bizony jó tréfa lesz.
Nincs nekem oly mulatság
Mint az összevisszaság.
Lysander és Heléna jőnek
PUCK
Then will two at once woo one,—
That must needs be sport alone;
And those things do best please me
That befall preposterously.
Enter LYSANDER and HELENA.
LYSANDER
Csak azt ne mondd, hogy gúnyból hódolok;
Gúny és nevetség nem hullajt könyet;
Nézd, sírva esküszöm, s amely dolog
Könnyel fogant, gyanúba nem jöhet.
Hogy volna ez csúfság? hogy nézed annak
Őszinte zálogit igaz szavamnak?
LYSANDER
Why should you think that I should woo in scorn?
Scorn and derision never come in tears.
Look when I vow, I weep; and vows so born,
In their nativity all truth appears.
How can these things in me seem scorn to you,
Bearing the badge of faith, to prove them true?
HELÉNA
Mind többre-többre mén az álkodás.
Eskü öl esküt: ó, ördögi szentség!
Mind Hermiáé volt e fogadás
Mérj esküt esküvel, nem lesz különbség;
Tedd serpenyőbe az enyim, s övét,
Egyforma könnyűk, mint hitvány meséd.
HELENA
You do advance your cunning more and more.
When truth kills truth, O devilish-holy fray!
These vows are Hermia's: will you give her o'er?
Weigh oath with oath, and you will nothing weigh
Your vows to her and me, put in two scales,
Will even weigh; and both as light as tales.
LYSANDER
Nem volt eszem, hogy néki esküvém.
LYSANDER
I had no judgment when to her I swore.
HELÉNA
Most sincs, ha megtöröd, azt mondom én.
HELENA
Nor none, in my mind, now you give her o'er.
LYSANDER
Demetrius nem érted, érte lángol.
LYSANDER
Demetrius loves her, and he loves not you.
DEMETRIUS
(felserken)
Helén, te nimfa, istennő, remek!
Ó, mert mihez hasonlók e szemek!
Kristály ehhez sár. Ó, és hogy dagad
E csókoló cseresznye: ajakad!
Taurus hegyormán a fehér fagyott hó,
Mit a fölszél tisztára söpre, holló
A te kezedhez. Ó, e fejdelem-
Fehér színt hagyd csókkal pecsétlenem!
DEMETRIUS
Awaking.
O Helen, goddess, nymph, perfect, divine!
To what, my love, shall I compare thine eyne?
Crystal is muddy. O, how ripe in show
Thy lips, those kissing cherries, tempting grow!
That pure congealed white, high Taurus' snow,
Fann'd with the eastern wind, turns to a crow
When thou hold'st up thy hand: O, let me kiss
This princess of pure white, this seal of bliss!
HELÉNA
Szégyen! gyalázat! így rám esni mind;
Csúfot belőlem űzni terv szerint;
Ha lovag-érzés volna bennetek,
Nem hagyna ily bántalmat tennetek.
Tudom, gyülöltök: hát gyülölni sem
Birtok, csupán gúnyt űzve kettesen?
Volnátok férfi, mint így szemre-főre,
Tekint’nétek bizony a gyenge nőre
Miért ez eskü, bók, túlzó magaszt,
Midőn gyűlöltök szívből, tudom azt.
Vágytársak lévén Hermiát szeretni,
Vetélkedtek Helénát kinevetni.
Be hősi tett, be férfias merény,
Könnyet facsarni gúnnyal egy szegény
Leány szeméből! Tenné azt nevelt
Igy sértegetni gyönge szűz kebelt,
Csak, mert türelmét szegni kedve telt?
HELENA
O spite! O hell! I see you all are bent
To set against me for your merriment.
If you were civil, and knew courtesy,
You would not do me thus much injury.
Can you not hate me, as I know you do,
But you must join in souls to mock me too?
If you were men, as men you are in show,
You would not use a gentle lady so;
To vow, and swear, and superpraise my parts,
When I am sure you hate me with your hearts.
You both are rivals, and love Hermia;
And now both rivals, to mock Helena
A trim exploit, a manly enterprise,
To conjure tears up in a poor maid's eyes
With your derision! None of noble sort
Would so offend a virgin, and extort
A poor soul's patience, all to make you sport.
LYSANDER
Nem szép, Demetrius, ne tégy ilyet;
Tudom, hogy Hermiáért ég szived,
S én tiszta szívből önként rád hagyom,
Szerelméből ami részem vágyon,
S Helénához te hagyj egész jogot,
Kit szeretek, halálig is fogok.
LYSANDER
You are unkind, Demetrius; be not so;
For you love Hermia: this you know I know
And here, with all good will, with all my heart,
In Hermia's love I yield you up my part;
And yours of Helena to me bequeath,
Whom I do love and will do till my death.
HELÉNA
No, ember ennyi gúnyt még nem lehellett.
HELENA
Never did mockers waste more idle breath.
DEMETRIUS
Lysander, csak maradj Hermia mellett,
Ő nem kell, s ha szerettem, vége már.
Őnála vendég volt szivem, de már
Helénájához megtért, mint haza,
Ott is marad.
DEMETRIUS
Lysander, keep thy Hermia; I will none
If e'er I lov'd her, all that love is gone.
My heart to her but as guest-wise sojourn'd;
And now to Helen is it home return'd,
There to remain.
LYSANDER
Helén, nem igaz a!
LYSANDER
Helen, it is not so.
DEMETRIUS
Meg ne hazudtold, ha nem ismered
- Mert meglakolsz—igaz hűségemet. -
Ott jön a kedves, ki téged szeret.
Hermia jő
DEMETRIUS
Disparage not the faith thou dost not know,
Lest, to thy peril, thou aby it dear.—
Look where thy love comes; yonder is thy dear.
Enter HERMIA.
HERMIA
Az éj, ki a szem tisztét elveszi,
Fülünk hallásra élesbbé teszi,
S amennyi részben csökkenté a látást,
A hallószervnek ád megannyi rá’dást.
Szemem, Lysander, téged nem lele,
Fülem hangod nyomán vezérele.
De mér’ hagyál ott oly gyöngédtelen?
HERMIA
Dark night, that from the eye his function takes,
The ear more quick of apprehension makes;
Wherein it doth impair the seeing sense,
It pays the hearing double recompense:—
Thou art not by mine eye, Lysander, found;
Mine ear, I thank it, brought me to thy sound.
But why unkindly didst thou leave me so?
LYSANDER
Maradhat-é, kit űz a szerelem?
LYSANDER
Why should he stay whom love doth press to go?
HERMIA
Lysandert tőlem szerelem? Miféle?
HERMIA
What love could press Lysander from my side?
LYSANDER
Saját szerelmem: a bájos Heléne,
Ki az éjt dicsőbben aranyozza meg,
Mint ott ama tüzes O-k, s fényszemek.
Mit jársz utánam? vagy nem érted el,
Hogy útálatból szöktem tőled el?
LYSANDER
Lysander's love, that would not let him bide,—
Fair Helena,—who more engilds the night
Than all yon fiery oes and eyes of light.
Why seek'st thou me? could not this make thee know
The hate I bare thee made me leave thee so?
HERMIA
Nem, e szavad nem érzésből jövő.
HERMIA
You speak not as you think; it cannot be.
HELÉNA
No lám! ez is egy összeesküvő.
Ó, értem, hárman összefogtatok,
Hogy velem ily galádul bánjatok.
Rossz Hermia, te hálátlan leány!
Együtt ezekkel fúvod a követ,
Hogy, mint csalétek, gúny-verembe csalj?
Hát mind ama közös terv, fogadott
Testvéri hűség, jól telt kedves órák,
Midőn szidtuk a gyorslábú időt,
Ha válni kelle—mind felejtve van?
El iskolánk? az ártatlan gyerekkor?
S midőn, két művész istennő gyanánt,
Együtt teremténk tűvel egy virágot,
Egy mintaképről, és egy pamlagon,
Egy dalt csicsergve, egy hangkulcs szerint,
Mintha kezünk, keblünk, elménk, szavunk
Csak egy lett volna.—Így növénk együtt,
Mint összeforradt két cseresznye, mely
Elválva látszik, válva mégis egy;
Mint egy kocsányon termett pár bogyó;
Ránézve két test, benne szív csak egy;
Vagy mint címerben lévő két paizs,
Egy úr sajátja, egy sisak födi.
S te szétszakítnád régi szent frigyünk,
Hogy sértegetni férfiakhoz állj?
Ez nem barátság, nem leányhoz illő
Ezért nemünk is megró, nemcsak én,
Habár csak én érzem bántalmidat.
HELENA
Lo, she is one of this confederacy!
Now I perceive they have conjoin'd all three
To fashion this false sport in spite of me.
Injurious Hermia! most ungrateful maid!
Have you conspir'd, have you with these contriv'd,
To bait me with this foul derision?
Is all the counsel that we two have shar'd,
The sisters' vows, the hours that we have spent,
When we have chid the hasty-footed time
For parting us,—O, is all forgot?
All school-days' friendship, childhood innocence?
We, Hermia, like two artificial gods,
Have with our needles created both one flower,
Both on one sampler, sitting on one cushion,
Both warbling of one song, both in one key;
As if our hands, our sides, voices, and minds,
Had been incorporate. So we grew together,
Like to a double cherry, seeming parted;
But yet a union in partition,
Two lovely berries moulded on one stem
So, with two seeming bodies, but one heart;
Two of the first, like coats in heraldry,
Due but to one, and crowned with one crest.
And will you rent our ancient love asunder,
To join with men in scorning your poor friend?
It is not friendly, 'tis not maidenly
Our sex, as well as I, may chide you for it,
Though I alone do feel the injury.
HERMIA
Bámúlok e tüzes beszédiden;
Nem én gunyollak: úgy látszik, te engem.
HERMIA
I am amazed at your passionate words
I scorn you not; it seems that you scorn me.
HELÉNA
Hát nem te kiszletéd gúnyból reám
Lysandert, hogy szemem s arcom dicsérje?
S Demetriust, a másik kedvesed,
(Ki az imént még lábbal rugdosa)
Hogy nimfa, égi, istennő, remek
Névvel ruházzon? Mért beszél ily’et,
Ha gyűlöl engem? És mért, hogy Lysander
Tagadja lángját, mellyel keble dús
Irántad, és nekem szinlel szerelmet,
Ha nem te kisztéd, ha tudtodra nincs?
Bár, mint te, oly kapós én nem vagyok,
Nincs annyi kedvesem, se oly szerencsém,
De, hogy viszonzás nélkül kell szeretnem,
Megszánnod illenék, nem gúnyolódni.
HELENA
Have you not set Lysander, as in scorn,
To follow me, and praise my eyes and face?
And made your other love, Demetrius,—
Who even but now did spurn me with his foot,—
To call me goddess, nymph, divine, and rare,
Precious, celestial? Wherefore speaks he this
To her he hates? and wherefore doth Lysander
Deny your love, so rich within his soul,
And tender me, forsooth, affection,
But by your setting on, by your consent?
What though I be not so in grace as you,
So hung upon with love, so fortunate;
But miserable most, to love unlov'd?
This you should pity rather than despise.
HERMIA
Nem foghatom meg, amiket beszélsz.
HERMIA
I understand not what you mean by this.
HELÉNA
Csak rajta hát! úgy! ölts szent képeket
S vond félre a szád, ha háttal leszek;
Csak integessetek; szép tréfa ez,
Jól végrejátszva krónikába méltó.
Ha volna érzés, illem bennetek,
Nem tűztök engem ilyen célra ki.
Jó mulatást; egyrészt magam hibája;
Enyhíti majd távollét, vagy halál.
HELENA
Ay, do persever, counterfeit sad looks,
Make mows upon me when I turn my back;
Wink each at other; hold the sweet jest up
This sport, well carried, shall be chronicled.
If you have any pity, grace, or manners,
You would not make me such an argument.
But fare ye well: 'tis partly my own fault;
Which death, or absence, soon shall remedy.
LYSANDER
Várj, szép Heléna! halld mentségemet.
Szerelmem, éltem, lelkem, szép Heléna!
LYSANDER
Stay, gentle Helena; hear my excuse;
My love, my life, my soul, fair Helena!
HELÉNA
Ez már dicső!
HELENA
O excellent!
HERMIA
Ne gúnyold, édesem!
HERMIA
Sweet, do not scorn her so.
DEMETRIUS
Ha nem fog a kérés: megtiltom én.
DEMETRIUS
If she cannot entreat, I can compel.
LYSANDER
Tilalmad annyi, mint kérése volt
Fenyegetésed nem hatalmasabb,
Mint az ő léha esdeklései.
Helén, szeretlek, mondom, életemre!
S úgy esküszöm rá, hogy feláldozom
Az ellen, ki tagadná, hogy szeretlek.
LYSANDER
Thou canst compel no more than she entreat;
Thy threats have no more strength than her weak prayers.—
Helen, I love thee; by my life I do;
I swear by that which I will lose for thee
To prove him false that says I love thee not.
DEMETRIUS
No, én azt mondom hogy jobban szeretlek.
DEMETRIUS
I say I love thee more than he can do.
LYSANDER
Ha mondod, állj ki, tettel bizonyítsd.
LYSANDER
If thou say so, withdraw, and prove it too.
DEMETRIUS
Jer hát—
DEMETRIUS
Quick, come,—
HERMIA
Lysander, mit jelentsen ez?
HERMIA
Lysander, whereto tends all this?
LYSANDER
Odább, te szerecsen!
LYSANDER
Away, you Ethiope!
DEMETRIUS
Nem! nem fog ő -
Csak úgy mutatja; teszed úgye, mintha
Jönnél, de nem jössz. Gyáva hős, eredj!
DEMETRIUS
No, no, sir:—he will
Seem to break loose; take on as you would follow
But yet come not. You are a tame man; go!
LYSANDER
Bocsáss, te macska, bojtorján, te, te!
Mert úgy lerázlak, mint hitvány kigyót.
LYSANDER
Hang off, thou cat, thou burr: vile thing, let loose,
Or I will shake thee from me like a serpent.
HERMIA
Mily durvaság ez? Hogy váltál ilyenné,
Kedves?
HERMIA
Why are you grown so rude? what change is this,
Sweet love?
LYSANDER
Kedves? odább, cirmos tatár!
Te undok gyógyszer, te gyülölt ital!
LYSANDER
Thy love! out, tawny Tartar, out!
Out, loathed medicine! hated potion, hence!
HERMIA
Nem tréfa ez?
HERMIA
Do you not jest?
HELÉNA
Dehogynem; a tiéd is.
HELENA
Yes, sooth; and so do you.
LYSANDER
Demetrius, én állok a szavamnak.
LYSANDER
Demetrius, I will keep my word with thee.
DEMETRIUS
Kötés jobb volna; mert lám visszatart
Gyenge kötés is; nem bízom szavadba.
DEMETRIUS
I would I had your bond; for I perceive
A weak bond holds you; I'll not trust your word.
LYSANDER
Mi! Hát megüssem, megverjem, megöljem?
Bár gyűlölöm, csak nem bántom talán?
LYSANDER
What! should I hurt her, strike her, kill her dead?
Although I hate her, I'll not harm her so.
HERMIA
Bánthatsz-e jobban, mint gyülöleteddel?
Gyülölsz! miért? Ó, jaj! mi dolog ez?
Nem Hermia vagyok? s te nem Lysander?
Rútabb se volnék tán, mint azelőtt.
Hisz még szerettél csak ez éjjel is,
S elhagytál volna, (ó, ne adja Isten!),
Nem tréfa ez?
HERMIA
What! can you do me greater harm than hate?
Hate me! wherefore? O me! what news, my love?
Am not I Hermia? Are not you Lysander?
I am as fair now as I was erewhile.
Since night you lov'd me; yet since night you left me
Why then, you left me,—O, the gods forbid!—
In earnest, shall I say?
LYSANDER
Akár megesküszöm.
Én többé látni sem óhajtalak.
Reményt se táplálj, nincs kérdés, se kétség;
Nem tréfa, szent való, elhidd bizonnyal
Gyülöllek és Helénát szeretem.
LYSANDER
Ay, by my life;
And never did desire to see thee more.
Therefore be out of hope, of question, doubt,
Be certain, nothing truer; 'tis no jest
That I do hate thee and love Helena.
HERMIA
Ó, jaj!—te szemfényvesztő! te virágmoly!
Szerelem tolvaja te! Azért jövél,
Hogy éjjel ellopd kedvesem szivét?
HERMIA
O me! you juggler! you cankerblossom!
You thief of love! What! have you come by night,
And stol'n my love's heart from him?
HELÉNA
Szép, szép; bizony szép! Hát nincs benned egy csöpp
Leány-szemérem, vagy tartózkodás?
Nem nyugszol, amig gyöngéd nyelvem is
Ki nem tör ellened? Te váz, te báb, te!
HELENA
Fine, i' faith!
Have you no modesty, no maiden shame,
No touch of bashfulness? What! will you tear
Impatient answers from my gentle tongue?
Fie, fie! you counterfeit, you puppet, you!
HERMIA
Még báb? dehogy! Most értem a bibét
Ő termetünket hasonlíttatá
Egymással össze: hogy ő lám magas,
Ő ilyen-olyan szál derék személy,
Mig végre győzött nyurga termete. -
Azért növél hát oly nagyot kegyében,
Mert én ily törpe, ily kicsiny vagyok?
Milyen kicsiny, te? te festett karó, he?
Milyen kicsiny, he? csak nem oly kicsiny,
Hogy fel ne érje körmöm a szemed?
HERMIA
Puppet! why so? Ay, that way goes the game.
Now I perceive that she hath made compare
Between our statures; she hath urg'd her height;
And with her personage, her tall personage,
Her height, forsooth, she hath prevail'd with him.—
And are you grown so high in his esteem
Because I am so dwarfish and so low?
How low am I, thou painted maypole? speak;
How low am I? I am not yet so low
But that my nails can reach unto thine eyes.
HELÉNA
Kérlek, ha gúnyolódtok is, urak,
Ne hagyjatok: sosem voltam hamis
Civódni, mint ő, semmi hajlamom,
Igazi lány vagyok a gyávaságban
Ne hagyjátok rám jőni, hogy megüssön.
S ne gondoljátok, hogy mivel kisebb,
Birok vele.
HELENA
I pray you, though you mock me, gentlemen,
Let her not hurt me. I was never curst;
I have no gift at all in shrewishness;
I am a right maid for my cowardice;
Let her not strike me. You perhaps may think,
Because she is something lower than myself,
That I can match her.
HERMIA
Kisebb! no lám, megint.
HERMIA
Lower! hark, again.
HELÉNA
Ne bosszankodjál, édes Hermiám,
Hisz jól tudod, mindig szerettelek,
Sosem vétettem, őrzém titkaid,
Kivéve most egyszer Demetriusnak
Sugtam meg éji elszökésteket.
Ő jött utánad, én meg őutána;
De elszidott, s ijesztgetett nagyon,
Hogy megver, megtapos, sőt hogy megöl.
Most hát, ha békén hagytok, elmegyek,
Bolondságimmal, vissza Athenébe,
És nem bolyongok itt. Eresszetek
Lám, mily bohó és együgyű vagyok.
HELENA
Good Hermia, do not be so bitter with me.
I evermore did love you, Hermia;
Did ever keep your counsels; never wrong'd you;
Save that, in love unto Demetrius,
I told him of your stealth unto this wood
He follow'd you; for love I follow'd him;
But he hath chid me hence, and threaten'd me
To strike me, spurn me, nay, to kill me too
And now, so you will let me quiet go,
To Athens will I bear my folly back,
And follow you no farther. Let me go
You see how simple and how fond I am.
HERMIA
No hát eredj. Ki gátol, hogy ne menj?
HERMIA
Why, get you gone: who is't that hinders you?
HELÉNA
Ez a bohó szív, amely ittmarad.
HELENA
A foolish heart that I leave here behind.
HERMIA
Lysandernél, ugy-é?
HERMIA
What! with Lysander?
HELÉNA
Demetriusnál.
HELENA
With Demetrius.
LYSANDER
Ne félj, Heléna: egy ujjal se bánt.
LYSANDER
Be not afraid; she shall not harm thee, Helena.
DEMETRIUS
Nem ám! dacára, hogy te pártolod.
DEMETRIUS
No, sir, she shall not, though you take her part.
HELÉNA
Jaj, ez nagyon gonosz, ha megharagszik,
Szilaj volt már az oskolában is.
S nagyon erős tud lenni, bár kicsiny.
HELENA
O, when she's angry, she is keen and shrewd
She was a vixen when she went to school;
And, though she be but little, she is fierce.
HERMIA
Megint kicsiny? alacsony meg kicsiny?
Eltűritek, hogy így csúffá teszen?
Bocsássatok rá.
HERMIA
Little again! nothing but low and little!—
Why will you suffer her to flout me thus?
Let me come to her.
LYSANDER
Elmenj, törpe jószág!
Te cseppnyi-csepp, te kis göcs, te parányi,
Te makkopáncs.
LYSANDER
Get you gone, you dwarf;
You minimus, of hind'ring knot-grass made;
You bead, you acorn.
DEMETRIUS
Be kész vagy egy olyan
Mellett, ki megveti szolgálatod.
Ne törd magad; ne szólj Heléna mellett;
Pártját se fogd, mert hogyha még iránta
Csak legkisebb szerelmet is mutatsz,
Torkodra forr.
DEMETRIUS
You are too officious
In her behalf that scorns your services.
Let her alone: speak not of Helena;
Take not her part; for if thou dost intend
Never so little show of love to her,
Thou shalt aby it.
LYSANDER
No már nem csüng nyakamban.
Kövess, ha mersz; lássuk, melyőnk joga
Helénához különb: enyim? tied?
LYSANDER
Now she holds me not;
Now follow, if thou dar'st, to try whose right,
Of thine or mine, is most in Helena.
DEMETRIUS
Kövesselek? lépést tartok veled.
Lysander és Demetrius el
DEMETRIUS
Follow! nay, I'll go with thee, cheek by jole.
Exeunt LYSANDER and DEMETRIUS.
HERMIA
No, szép kisasszony! ez mind a te műved.
Csak ne osonj el.
HERMIA
You, mistress, all this coil is 'long of you
Nay, go not back.
HELÉNA
Nem hiszek neked,
S gyülölt körödben nem időzhetek.
Kezed cibálni gyorsabb, mint enyém,
De lábam hosszabb, így elfutok én.
(El)
HELENA
I will not trust you, I;
Nor longer stay in your curst company.
Your hands than mine are quicker for a fray;
My legs are longer though, to run away.
Exit.
HERMIA
S mit mondjak erre? Csak bámulok én.
(El)
HERMIA
I am amaz'd, and know not what to say.
Exit, pursuing HELENA.
OBERON
Ez a te munkád: mindig ily bakot lősz,
Vagy készakarva is dévajkodol.
OBERON
This is thy negligence: still thou mistak'st,
Or else commit'st thy knaveries willfully.
PUCK
Árnyak királya, hidd meg, tévedés.
Nem azt mondád-e, hogy megismerem
Athéni öltözetrül emberem?
És annyiban nem jártam el hibásan,
Hogy átheni szemére hullt varázsam;
És annyiban még jó, hogy így esett,
Mert e kocódás furcsa egy eset.
PUCK
Believe me, king of shadows, I mistook.
Did not you tell me I should know the man
By the Athenian garments he had on?
And so far blameless proves my enterprise
That I have 'nointed an Athenian's eyes
And so far am I glad it so did sort,
As this their jangling I esteem a sport.
OBERON
Most viadalra helyet nézni járnak
Vess hát, Robin; az éjre felleg-árnyat;
A csillagos menny boltját vastagon
Fedd barna köddel, mint az Acheron,
Vezesd tévútra úgy e két konok
Szerelmest, hogy veszitsenek nyomot.
S majd a Lysander hangját vedd elő,
Bosszantsd Demetriust, míg tűzbe jő;
Majd mint Demetrius, szórj szitkokat,
Csald messzi egymástól az ifjakat,
Mig homlokukra, verdő szárnyon, ólom
Lábbal csúsz a halált utánzó álom
Akkor Lysandernek facsard szemébe
Ezt a füvet: van oly erő levébe,
Hogy róla minden bűbáj tűnni fog
S a szemgolyó szokott fénnyel forog.
Ha ébrednek, mind e visszavonás
Álom legyen csak, meddő látomás.
És Athenébe visszatérjenek,
Halálig tartó frigyben éljenek.
Mig ebbe’ jársz, én elkérem, megyek,
Királynémtól az indus gyermeket;
Szemét az ocsmány bű alól feloldom,
S szent lesz a békesség, a régi módon.
OBERON
Thou seest these lovers seek a place to fight;
Hie therefore, Robin, overcast the night;
The starry welkin cover thou anon
With drooping fog, as black as Acheron,
And lead these testy rivals so astray
As one come not within another's way.
Like to Lysander sometime frame thy tongue,
Then stir Demetrius up with bitter wrong;
And sometime rail thou like Demetrius;
And from each other look thou lead them thus,
Till o'er their brows death-counterfeiting sleep
With leaden legs and batty wings doth creep
Then crush this herb into Lysander's eye;
Whose liquor hath this virtuous property,
To take from thence all error with his might
And make his eyeballs roll with wonted sight.
When they next wake, all this derision
Shall seem a dream and fruitless vision;
And back to Athens shall the lovers wend
With league whose date till death shall never end.
Whiles I in this affair do thee employ,
I'll to my queen, and beg her Indian boy;
And then I will her charmed eye release
From monster's view, and all things shall be peace.
PUCK
Uram, siessünk; ím gyorsan szegik
Az éj sárkányi a föld fellegit;
Im Aurora követje már közelget,
Fényes világa minden kósza lelket
A cinterembe űz; s a kárhozottak
Kik átalút- s folyamsírban nyugodtak,
Mind féregágyba visszamentenek,
Hogy a napfény ne lássa szégyenek,
Mely napvilágról önkint számüzé
S örökre az éj árnyai közé.
PUCK
My fairy lord, this must be done with haste,
For night's swift dragons cut the clouds full fast;
And yonder shines Aurora's harbinger,
At whose approach ghosts, wandering here and there,
Troop home to churchyards: damned spirits all,
That in cross-ways and floods have burial,
Already to their wormy beds are gone;
For fear lest day should look their shames upon
They wilfully exile themselves from light,
And must for aye consort with black-brow'd night.
OBERON
De mi nemesebb szellemek vagyunk,
Mert én a Hajnal kedvesével is
Gyakran vadászva járom a pagonyt,
Míg napkelet kapúja lángot ont,
S tengerre tárva ékes szárnyait,
Arannyá festi zöld hullámait.
Te mindazáltal ne időzz, siess,
Hogy virradatra készen itt lehess.
(El)
OBERON
But we are spirits of another sort
I with the morning's love have oft made sport;
And, like a forester, the groves may tread
Even till the eastern gate, all fiery-red,
Opening on Neptune with fair blessed beams,
Turns into yellow gold his salt-green streams.
But, notwithstanding, haste; make no delay
We may effect this business yet ere day.
Exit OBERON.
PUCK
Fel s alá, fel s alá,
Hordom őket fel s alá;
Falu, város fél, ha lát;
Goblin, hurcold fel s alá!
Itt jő egyik.
Lysander jő
PUCK
Up and down, up and down;
I will lead them up and down
I am fear'd in field and town.
Goblin, lead them up and down.
Here comes one.
Enter LYSANDER.
LYSANDER
Hol vagy, Demetrius, te büszke? szólj!
LYSANDER
Where art thou, proud Demetrius? speak thou now.
PUCK
Itt, itt gazember! készen. Hát te hol?
PUCK
Here, villain; drawn and ready. Where art thou?
LYSANDER
Megyek, no!
LYSANDER
I will be with thee straight.
PUCK
Jer hát; víni jobb e hely
S egyenlőbb.
Lysander a hang után el. Demetrius jő
PUCK
Follow me, then,
To plainer ground.
Exit LYSANDER as following the voice.
Enter DEMETRIUS.
DEMETRIUS
Hé! Lysander! hát felelj.
Te nyúl, te gyáva! elszöktél ugye?
Hová rejtéd a bőröd? Itt vagy-e?
DEMETRIUS
Lysander! speak again.
Thou runaway, thou coward, art thou fled?
Speak. In some bush? where dost thou hide thy head?
PUCK
Te gyáva szájhős! teli kérkeded
A bokrokat s a csillagos eget
S nem mersz kiállni? jer, gaz fattyuja!
Vesszőre várlak: mert hitvány pulya,
Ki fegyvert vonna rád.
PUCK
Thou coward, art thou bragging to the stars,
Telling the bushes that thou look'st for wars,
And wilt not come? Come, recreant; come, thou child;
I'll whip thee with a rod: he is defiled
That draws a sword on thee.
DEMETRIUS
Ott vagy? megállj!
DEMETRIUS
Yea, art thou there?
PUCK
Kövesd a hangom: víni jobb e táj.
Demetrius és Puck el. Lysander visszajő
PUCK
Follow my voice; we'll try no manhood here.
Exeunt.
Re-enter LYSANDER.
LYSANDER
Ő fut előlem, mégis ő dacol,
Amerre hí, megyek, s nincs ott sehol.
A gazfi gyorsabb lábú, mint magam,
Váltig futottam, de ő meg rohan;
El is buktam: sötét van, zord a hely;
Lenyugszom. Áldott napvilág, jövel. (Lefekszik)
Csak egyszer lássam szürke fényedet
Majd megtalálom, hogy megemleget.
(Elalszik)
Puck és Demetrius visszajő
LYSANDER
He goes before me, and still dares me on;
When I come where he calls, then he is gone.
The villain is much lighter heeled than I
I follow'd fast, but faster he did fly;
That fallen am I in dark uneven way,
And here will rest me. Come, thou gentle day!
Lies down.
For if but once thou show me thy grey light,
I'll find Demetrius, and revenge this spite.
Sleeps.
Re-enter PUCK and DEMETRIUS.
PUCK
Ha! ha! ha! nyúlszivű; lám elmaradsz!
PUCK
Ho, ho, ho, ho! Coward, why com'st thou not?
DEMETRIUS
Várj meg, ha mersz, no! de jól tudom azt,
Csak bújsz előlem, zugról zugra mész,
S nem mersz megállni, hogy szemembe nézz.
No, merre vagy hát?
DEMETRIUS
Abide me, if thou dar'st; for well I wot
Thou runn'st before me, shifting every place;
And dar'st not stand, nor look me in the face.
Where art thou?
PUCK
Itt la: ide gyer!
PUCK
Come hither; I am here.
DEMETRIUS
Nem; mert bolonditsz. De nem viszed el
Csak én szemedbe lássak napvilágon!
Most menj dolgodra. Szörnyü bágyadtságom
E gyepre hosszan nyúlni kényszerít.
Várj el, mihelyt a napfény közelít. (Lefekszik s elalszik)
Heléna jő
DEMETRIUS
Nay, then, thou mock'st me.
Thou shalt buy this dear,
If ever I thy face by daylight see
Now, go thy way. Faintness constraineth me
To measure out my length on this cold bed.—
By day's approach look to be visited.
Lies down and sleeps.
Enter HELENA.
HELÉNA
Ó, terhes éj! hosszú, unalmas éj!
Rövidülj már; s te, reggel, hozz vigaszt,
Hogy hazatérjek a nap fényinél
Ezektől, kiket köröm úgy riaszt.
S te, ki nem mindig futsz a bú szemétől,
Ó, vonj el, álom, a magam körétől.
Elalszik
HELENA
O weary night, O long and tedious night,
Abate thy hours! Shine comforts from the east,
That I may back to Athens by daylight,
From these that my poor company detest:—
And sleep, that sometimes shuts up sorrow's eye,
Steal me awhile from mine own company.
Sleeps.
PUCK
Még csak három? Egy híján
Kétszer kettő férfi, lány,
Jön az is, de halovány.
Ámor úrfi nagy zsivány,
Tőle ily bolond a lyány.
Hermia jő
PUCK
Yet but three? Come one more;
Two of both kinds makes up four.
Here she comes, curst and sad:—
Cupid is a knavish lad,
Thus to make poor females mad.
Enter HERMIA.
HERMIA
Soha ily aléltság! ennyi leverő!
Megtépve tüskén, ázva harmaton
Nem járni, bennem csúszni sincs erő;
Lábam nem oly gyors, mint kivánatom.
Virradtig itten egyet pihenek.
Ég, óvd Lysandert, ha megküzdenek!:(Lefekszik)
HERMIA
Never so weary, never so in woe,
Bedabbled with the dew, and torn with briers;
I can no further crawl, no further go;
My legs can keep no pace with my desires.
Here will I rest me till the break of day.
Heavens shield Lysander, if they mean a fray!
Lies down.
PUCK
Úgy, úgy,
Jól aludj
Hadd kenem
Szerelem-
Vert szemedre
Gyógyszerem.
( A nedvet Lysander szemébe facsarva)
Ha ébredsz,
Érezz
Nagy gyönyört
A gyülölt
Régi kedves bájain.
Édes álom elmultával
Teljesüljön a nótával
“Kiki a maga párjával”;
Jancsi Pannit nyerje meg,
Zsák a foltját lelje meg;
Hím a nőstényt vigye haza,
S ne legyen panasza.
Puck el. Lysander, Demetrius stb. alva maradnak
PUCK
On the ground
Sleep sound
I'll apply
To your eye,
Gentle lover, remedy.
Squeezing the juice on LYSANDER'S eye.
 
When thou wak'st,
Thou tak'st
True delight
In the sight
Of thy former lady's eye
And the country proverb known,
That every man should take his own,
In your waking shall be shown
Jack shall have Jill;
Nought shall go ill;
The man shall have his mare again, and all shall be well.
Exit PUCK.—DEMETRIUS, HELENA &c, sleep.


Harmadik felvonás, 1. szín Szentivánéji álom (Harmadik felvonás, 2. szín) Negyedik felvonás, 1. szín