Julius Caesar/Második felvonás, 4. szín

← Második felvonás, 3. színJulius Caesar
szerző: William Shakespeare, fordító: Vörösmarty Mihály
Második felvonás, 4. szín
Harmadik felvonás, 1. szín →
Vörösmarty Mihály szövegét átdolgozta:
Más része ugyanazon utcának Brutus háza előtt. Portia és Lucius jőnek. SCENE IV. Another part of the same street, before the house of Brutus.

Enter Portia and Lucius.

PORTIA
Fuss, kérlek, a tanácsházhoz, fiú;
Ne válaszolj, csak menj el szaporán.
Mért állasz?
PORTIA.
I pr'ythee, boy, run to the Senate-house;
Stay not to answer me, but get thee gone.
Why dost thou stay?
LUCIUS
Hogy megértsem, mit üzensz.
LUCIUS.
To know my errand, madam.
PORTIA
Ohajtanám, hogy légy ott, majd meg itt,
Előbb, mint mondhatom, mi dolgod ott.
Ó, légy velem, szilárdság, és szoríts
Egy nagy hegyet szivem s nyelvem közé.
Van férfilelkem, ámde nőerőm.
Nőnek mi terhes titkot tartani!
Még most is itt vagy?
PORTIA.
I would have had thee there, and here again,
Ere I can tell thee what thou shouldst do there.—
Aside. O constancy, be strong upon my side!
Set a huge mountain 'tween my heart and tongue!
I have a man's mind, but a woman's might.
How hard it is for women to keep counsel!—
Art thou here yet?
LUCIUS
Mit tegyek, asszonyom?
Szaladjak a tanácsházhoz s ne többet?
S így visszatérjek hozzád és ne többet?
LUCIUS.
Madam, what should I do?
Run to the Capitol, and nothing else?
And so return to you, and nothing else?
PORTIA
Hozz hírt, fiú, miként van urad. Beteg volt
Midőn kiment; és Caesar mit csinál,
Jegyezd meg jól s mi kérők környezik.
Csitt! mely zaj ez, fiú?
PORTIA.
Yes, bring me word, boy, if thy lord look well,
For he went sickly forth: and take good note
What Caesar doth, what suitors press to him.
Hark, boy! what noise is that?
LUCIUS
Nem hallok semmi zajt.
LUCIUS.
I hear none, madam.
PORTIA
Kérlek, figyelj.
Zsibongást hallék, mint a harci zaj.
S a szél a Capitoliumtól hajtja erre.
PORTIA.
Pr'ythee, listen well:
I heard a bustling rumour, like a fray,
And the wind brings it from the Capitol.
LUCIUS
Hidd, asszonyom, nem hallok semmit is.
A jós jő.
LUCIUS.
Sooth, madam, I hear nothing.
Enter Artemidorus.
PORTIA
Idébb, ember: honnan jössz?
PORTIA.
Come hither, fellow:
Which way hast thou been?
JÓS
Éppen hazulról, asszonyom.
ARTEMIDORUS.
At mine own house, good lady.
PORTIA
Hány óra most?
PORTIA.
What is't o'clock?
JÓS
Kilenc körül.
ARTEMIDORUS.
About the ninth hour, lady.
PORTIA
Caesar vajon tanácsba ment-e már?
PORTIA.
Is Caesar yet gone to the Capitol?
JÓS
Nem még, s magam is most foglalok helyet,
Hogy lássam őt, mikor tanácsba megy.
ARTEMIDORUS.
Madam, not yet: I go to take my stand
To see him pass on to the Capitol.
PORTIA
Kérelmed van Caesarhoz, nemde az?
PORTIA.
Thou hast some suit to Caesar, hast thou not?
JÓS
Van, asszonyom: ha Caesar oly kegyes lesz
Caesarhoz, engem meghallgatni, úgy
Megkérem őt, ügyeljen önjavára.
ARTEMIDORUS.
That I have, lady: if it will please Caesar
To be so good to Caesar as to hear me,
I shall beseech him to befriend himself.
PORTIA
Talán veszélyt tudsz, mely őt környezi?
PORTIA.
Why, know'st thou any harm's intended towards him?
JÓS
Még nem tudok, de félek eshetőt.
Jó reggelt! Itt az utca szűk nagyon;
A sok tolongó, mely nyomába jár,
Praetor, tanácsos s közkérelmezők
Agyonnyomnának, gyarló öreget.
Téresb helyet választok, hogy beszéljek
Caesarral, majd ha arra átmenend.
El.
ARTEMIDORUS.
None that I know will be, much that I fear may chance.
Good morrow to you.—Here the street is narrow:
The throng that follows Caesar at the heels,
Of Senators, of Praetors, common suitors,
Will crowd a feeble man almost to death:
I'll get me to a place more void, and there
Speak to great Caesar as he comes along.
Exit.
PORTIA
Be kell vonulnom. Ah, mi gyenge szer
A női szív. Ó, Brutus! istenek
Segítsenek merényedben. - Bizony,
Ez a fiú meghallja. - Brutus olyat
Kér, mit Caesar megadni nem akar.
Ó, én alélni kezdek. Lucius, menj,
Ajánlj uradnak, mondd: vidor vagyok.
Térj vissza aztán s hozz hírt, mit üzen.
El.
PORTIA.
I must go in.—Aside. Ah me, how weak a thing
The heart of woman is!—O Brutus,
The heavens speed thee in thine enterprise!—
Sure, the boy heard me.—Brutus hath a suit
That Caesar will not grant.—O, I grow faint.—
Run, Lucius, and commend me to my lord;
Say I am merry: come to me again,
And bring me word what he doth say to thee.
Exeunt.