Julius Caesar/Második felvonás, 3. szín

← Második felvonás, 2. színJulius Caesar
szerző: William Shakespeare, fordító: Vörösmarty Mihály
Második felvonás, 3. szín
Második felvonás, 4. szín →
Vörösmarty Mihály szövegét átdolgozta:
Utca a Capitolium közelében. Artemidorus jő, írást olvasva. SCENE III. A street near the Capitol.

Enter Artemidorus, reading paper.

ARTEMIDORUS
„Caesar, őrizkedjél Brutustól; ódd magad Cassiustól; ne közelíts Cascához;
szemmel tartsd Cinnát; ne higgy Treboniusnak; vigyázz Metellus Cimberre;
Decius Brutus nem szeret; Cajus Ligariust megbántottad. Egy szándék fűti
mindnyájukat s az Caesar ellen van intézve. Ha halhatatlan nem vagy, néz jól
körül. A gondatlanság utat nyit összeesküvésre. A hatalmas istenek ójanak meg.
Híved, Artemidorus.”
Itt állok meg, míg Caesar erre jő,
S kérő levélként nyújtom ezt neki.
Sír rajta lelkem, hogy nincs oly erény, mely
Elkerüli az írigység fogát.
Ha ezt elolvasod, Caesar, megélsz;
Ha nem, árulókkal cimborál a sors. (El)
ARTEMIDORUS.
"Caesar, beware of Brutus; take heed of Cassius; come
not near Casca; have an eye to Cinna; trust not Trebonius; mark
well Metellus Cimber; Decius Brutus loves thee not; thou hast
wrong'd Caius Ligarius. There is but one mind in all these men,
and it is bent against Caesar. If thou be'st not immortal, look
about you: security gives way to conspiracy. The mighty gods
defend thee!
Thy lover, Artemidorus."
Here will I stand till Caesar pass along,
And as a suitor will I give him this.
My heart laments that virtue cannot live
Out of the teeth of emulation.—
If thou read this, O Caesar, thou mayest live;
If not, the Fates with traitors do contrive.
Exit.