Julius Caesar/Harmadik felvonás, 3. szín

← Harmadik felvonás, 2. színJulius Caesar
szerző: William Shakespeare, fordító: Vörösmarty Mihály
Harmadik felvonás, 3. szín
Negyedik felvonás, 1. szín →
Vörösmarty Mihály szövegét átdolgozta:
Ugyanott. - Utca.

Cinna, a költő, jön.

SCENE III. The same. A street. Enter Cinna, the poet.

CINNA
Azt álmodám, Caesar vendége voltam,
Baljós sejtelmek nyomják lelkemet,
Örömest maradnék házamban: de mintha
Húznának, menni kell.
Polgárok jőnek.
CINNA.
I dreamt to-night that I did feast with Caesar,
And things unluckily charge my fantasy:
I have no will to wander forth of doors,
Yet something leads me forth.
Enter Citizens.
ELSŐ POLGÁR
Mi neved?
FIRST CITIZEN.
What is your name?
MÁSODIK POLGÁR
Hová mégy?
SECOND CITIZEN.
Whither are you going?
HARMADIK POLGÁR
Hol lakol?
THIRD CITIZEN.
Where do you dwell?
NEGYEDIK POLGÁR
Házas vagy-e vagy nőtelen?
FOURTH CITIZEN.
Are you a married man or a bachelor?
MÁSODIK POLGÁR.
Felelj mindenkinek egyenesen.
SECOND CITIZEN.
Answer every man directly.
ELSŐ POLGÁR
Igen, és röviden.
FIRST CITIZEN.
Ay, and briefly.
NEGYEDIK POLGÁR
Igen, és bölcsen.
FOURTH CITIZEN.
Ay, and wisely.
HARMADIK POLGÁR
Igen, és igazán, azt tanácsolom.
THIRD CITIZEN.
Ay, and truly; you were best.
CINNA
Mi a nevem? Hova megyek? Hol lakom? Házas vagyok-e vagy nőtelen? S azután
feleljek mindenkinek egyenesen, röviden, bölcsen és igazán. Bölcsen azt felelem,
hogy nőtelen vagyok.
CINNA.
What is my name? Whither am I going? Where do I dwell? Am I
a married man or a bachelor? Then, to answer every man directly
and briefly, wisely and truly. Wisely I say I am a bachelor.
MÁSODIK POLGÁR
Ez annyi, mintha mondanád: bolond, aki házasodik. Félek, hogy ezért egy ütleget
kapsz tőlem. Tovább, folytasd: egyenesen.
SECOND CITIZEN.
That's as much as to say they are fools that marry; you'll bear
me a bang for that, I fear. Proceed; directly.
CINNA
Egyenesen Caesar temetésére megyek.
CINNA.
Directly, I am going to Caesar's funeral.
ELSŐ POLGÁR
Mint jó barát, vagy mint ellenség?
FIRST CITIZEN.
As a friend, or an enemy?
CINNA
Mint jó barát.
CINNA.
As a friend.
MÁSODIK POLGÁR
Erre egyenes volt a felelet.
SECOND CITIZEN.
That matter is answered directly.
NEGYEDIK POLGÁR
Lakásod, röviden!
FOURTH CITIZEN.
For your dwelling,—briefly.
CINNA
Röviden: én a Capitoliumnál lakom.
CINNA.
Briefly, I dwell by the Capitol.
HARMADIK POLGÁR
Neved, uram, igazán!
THIRD CITIZEN.
Your name, sir, truly.
CINNA
Igazán: nevem Cinna.
CINNA.
Truly, my name is Cinna.
ELSŐ POLGÁR
Tépjétek össze, szaggassátok ízekre: ő is áruló.
FIRST CITIZEN.
Tear him to pieces! he's a conspirator.
CINNA
Én Cinna, a poeta vagyok, én Cinna, a poeta vagyok.
CINNA.
I am Cinna the poet, I am Cinna the poet.
NEGYEDIK POLGÁR
Tépjétek össze rossz verseiért.
FOURTH CITIZEN.
Tear him for his bad verses, tear him for his bad verses!
CINNA
Én nem a pártütő Cinna vagyok.
CINNA.
I am not Cinna the conspirator.
MÁSODIK POLGÁR
Semmit sem tesz, neve Cinna. Csak nevét szakasszátok ki szívéből, azután hadd
menjen.
FOURTH CITIZEN.
It is no matter, his name's Cinna; pluck but his
name out of his heart, and turn him going.
HARMADIK POLGÁR
Tépjétek el, tépjétek el. Jerünk, kanócot ide, hajh, égő kanócot! El Brutushoz,
Cassiushoz; égessük fel mind. Egy rész Decius házához egy rész Cascáéhoz, egy
rész Ligariuséhoz. Jerünk! El innen.
El mind.
THIRD CITIZEN.
Tear him, tear him! Come; brands, ho! firebrands. To
Brutus', to Cassius'; burn all. Some to Decius' house, and some
to Casca's, some to Ligarius': away, go!
Exeunt.