Hamlet/Negyedik felvonás, 2. szín

← Negyedik felvonás, 1. színHamlet
szerző: William Shakespeare
(Negyedik felvonás, 2. szín)
Negyedik felvonás, 3. szín →
Más szoba ugyanott.
Scene 2. Another room in the castle.
Hamlet jő.
Enter Hamlet
HAMLET
Eltéve bizton.
Hamlet
Safely stowed.
ROSENCRANTZ és GUILDENSTERN
Künn.
Hamlet! Hamlet úr!
Rosencrantz and Guildenstern
Within Hamlet! Lord Hamlet!
HAMLET
De csitt! – Mi zaj? ki szólít? Íme, jőnek.
Rosencrantz és Guildenstern jőnek.
Hamlet
What noise? who calls on Hamlet?
O, here they come.
Enter Rosencrantz and Guildenstern
ROSENCRANTZ
Fenséges úr, mit tőn a holttetemmel?
Rosencrantz
What have you done, my lord, with the dead body?
HAMLET
Porral vegyítém, amellyel rokon.
Hamlet
Compounded it with dust, whereto 'tis kin.
ROSENCRANTZ
Hát mondja, hol van; hogy kivéve onnan,
Vigyük a kápolnába.
Rosencrantz
Tell us where 'tis, that we may take it thence
And bear it to the chapel.
HAMLET
Ne hidd azt.
Hamlet
Do not believe it.
ROSENCRANTZ
Ne higgyem, mit?
Rosencrantz
Believe what?
HAMLET
Hogy én a te titkod meg tudom őrzeni, s a magamét nem.
Aztán meg, egy szivacs kérdésére mit is válaszoljon egy
királyfi?
Hamlet
That I can keep your counsel and not mine own.
Besides, to be demanded of a sponge! what
replication should be made by the son of a king?
ROSENCRANTZ
Engem szivacsnak néz, fönség?
Rosencrantz
Take you me for a sponge, my lord?
HAMLET
Annak hát; ki a királytól pártfogást, jutalmakat és
tekintélyt szí magába. De az efféle tisztek utoljára
tesznek legjobb szolgálatot a királynak; mint majom,
tartja őket egy ideig a pofazacskóban; elébb
nyalja-falja, hogy végre elnyelje; ha rászorul, amit
összeböngésztetek, fogja, kifacsar, és ti, szivacsok,
ismét szárazon vagytok.
Hamlet
Ay, sir, that soaks up the king's countenance, his
rewards, his authorities. But such officers do the
king best service in the end: he keeps them, like
an ape, in the corner of his jaw; first mouthed, to
be last swallowed: when he needs what you have
gleaned, it is but squeezing you, and, sponge, you
shall be dry again.
ROSENCRANTZ
Nem értem, fönséges úr.
Rosencrantz
I understand you not, my lord.
HAMLET
Örvendek rajta. Fortélyos beszéd alszik a bolondos
fülben.
Hamlet
I am glad of it: a knavish speech sleeps in a
foolish ear.
ROSENCRANTZ
Uram, meg kell mondania, hol a test; s jöjjön velünk
a királyhoz.
Rosencrantz
My lord, you must tell us where the body is, and go
with us to the king.
HAMLET
A test a királynál van, de a király nincs a testnél.
A király afféle izé –
Hamlet
The body is with the king, but the king is not with
the body. The king is a thing–
GUILDENSTERN
Mizé, uram?
Guildenstern
A thing, my lord!
HAMLET
Semmizé. Vezessetek hozzá. Bújj' be, róka, mind utána!
Hamlet
Of nothing: bring me to him. Hide fox, and all after.
Exeunt
Negyedik felvonás, 1. szín Hamlet (Negyedik felvonás, 2. szín) Negyedik felvonás, 3. szín