Originalitás
szerző: Johann Wolfgang von Goethe, fordító: Dóczy Lajos

Föllép egy Ipse és kiáltoz:
«Nem tartozom én iskolához
És nincsen élő, sem halott,
Ki bármire is oktatott!»
Más szóval mondva: Szegény pára
Bolond a maga szakállára.