Nyáron
szerző: Johann Wolfgang von Goethe, fordító: Dóczy Lajos

         Liget, mező
         Mily gyöngyöző!
         Virágok kelyhe
         Harmattal telve!
         Hogy súg a levél!
         Mily üde a szél!
Mily édes az aranyos égi sugár,
Mily hangos az ágon a fürge madár!

         De ott, a hol én
         Őt átölelém,
         A félhomályban,
         Alacsony kamarában.
         Hova soha se jár
         Az égi sugár -
Oh, mi semmibe tűnt a kék meg a zöld,
Szépségivel együtt az ég meg a föld!