Műértő és művész

Műértő és művész
szerző: Johann Wolfgang von Goethe, fordító: Dóczy Lajos

Műértő.

Szép, uram! Helyes!
Csak a jobbik oldal
Nem egyezik meg
A ballal egészen.
Ez a kar hosszú,
Ez meg rövid.
Itt egy kis ráncz van
S az ajk nem épen
Természetes.
Minden oly holt még...
Nincs élet, élet!

Művész.

Oh, tanítson! Segéljen,
Hogy tökélyre érjek!
Hol a természet
Ős kutforrása,
Melyből merítve
Mennyet érzek,
És élet forrjon
Ujjam hegyéig,
Hogy égi érzékkel
És emberkézzel
Megalakítsam,
Mit feleségemmel
Animalice
Megalakítni
Képes, sőt kénytelen vagyok?

Műértő.

Azt kell megfigyelni.

Művész.

Persze!