Lear király/Harmadik felvonás, 3. szín

← Harmadik felvonás, 2. színLear király
szerző: William Shakespeare, fordító: Vörösmarty Mihály
Harmadik felvonás, 3. szín
Harmadik felvonás, 4. szín →

Szoba Gloster kastélyában
Gloster, Edmund jőnek

GLOSTER

Ejh, ejh, Edmund, nekem nem tetszik ez a természet elleni eljárás. Midőn engedelmöket kértem, hogy rajta könyörülhessek, elvették tőlem saját házam használatát, s örökös kegyvesztés büntetése alatt eltiltottak róla szólalni, érte könyörögni, vagy őt akármi úton gyámolítani.

EDMUND

Rendkívül kegyetlen, természet elleni.

GLOSTER

Hagyd el: ne szólj semmit. Meghasonlás van a hercegek közt s még valami, ennél is rosszabb. Ez éjjel levelet kaptam. - Veszedelmes róla szólani. - A levelet szobámban elzártam. Ezen bántalmak, melyeket a király szenvedett, súlyosan meg lesznek torolva. A hadsereg egy része már kiszállt. Nekünk a királyhoz kell szítanunk. Én most fölkeresem, s titkon segítségére leszek. Te menj s tartsd beszéddel a herceget, hogy szánakozásomat észre ne vegye. Ha kérdezősködik felőlem, mondd, hogy rosszul vagyok s lefeküdtem. Ha meghalok is, aminthogy ezért nem kevesebb vár rám, a királyon, régi jó uramon, segítenem kell. Rendkívüli dolgok vannak készülőben, Edmund. Kérlek, légy vigyázatos.

El

EDMUND

E tiltott buzgalomról s a levélről
A herceget tüstént kell értesítnem.
S ez nagy szolgálat, s amit veszt apám,
Mi nem kevesebb, mint minden java,
Énnekem jut. Az ifjuság fölül-
Fordul, midőn bukásnak indul az öreg.

El