Lear király/Első felvonás, 5. szín

← Első felvonás, 4. színLear király
szerző: William Shakespeare, fordító: Vörösmarty Mihály
Első felvonás, 5. szín
Lear király/Második felvonás, 1. szín →

 Udvar ugyanott
Lear, Kent s a bolond jőnek

LEAR

Menj előre Glosterbe ezen levelekkel. A tudott dolgokról ne mondj leányomnak többet, mint amit e levél után kérdezni fog. Ha rendkívül hamar nem jársz, még előtted ott leszek.

KENT

Nem alszom, uram, míg leveledet kézbe nem adom.
El.

BOLOND

Ha valakinek veleje a sarkában volna, nem lehetne félni, hogy feltörik?

LEAR

Igen, fiú.

BOLOND

Úgy légy vígan, kérlek, mert eszed sohasem fog papucsban járni.

LEAR

Ha-ha-ha!

BOLOND

Meglásd, másik leányod nyájas lesz hozzád; mert ámbár az úgy hasonlít ehhez, mint vackor a körtéhez, de én mondom, amit mondok.

LEAR

Hát mit mondasz, fiam?

BOLOND

Ízről ízre oly hasonló lesz a másikhoz, mint a vackor a vackorhoz. Nem mondhatnád meg, miért van az ember orra az arc közepén?

LEAR

Nem.

BOLOND

Hát, hogy orra mindenik oldalán legyen egy szeme, hogy amit meg nem szagolhat, belepisloghasson.

LEAR

Méltatlanul bántam vele.

BOLOND

Tudod, hogy csinálja az osztriga a héját?

LEAR

Nem.

BOLOND

Én sem; de tudod-e, miért van a csigának háza?

LEAR

Miért?

BOLOND

Hát, hogy fejét beledughassa, nem pedig, hogy leányainak elajándékozza s szarvai tok nélkül maradjanak.

LEAR

Levetkezem természetemet. - Oly szerető atya! - Készen vannak lovaim?

BOLOND

Szamaraid már elmentek értök. Az ok, miért a hét csillag nem több mint hét, igen csinos egy ok.

LEAR

Mert nem nyolc.

BOLOND

Igazán úgy van. Belőled igen jó bolond válnék.

LEAR

Ha visszavenném ismét - erőszakkal? - Hálátlan szörnyeteg!

BOLOND

Ha bolondom volnál, komám, megvernélek, miért vénültél meg idő előtt.

LEAR

Hogy érted azt?

BOLOND

Nem kell vala megvénülnöd, mielőtt fejed lágya benőtt.

LEAR

Irgalmas ég, ne hagyj megtébolyodnom!
Eszméletem ne vedd el: nem szeretnék
Megtébolyodni!
Egy nemes jő
Nos, készen a lovak?

NEMES
                    Igen, Mylord.

LEAR

Jer, fiú.

BOLOND

Ki még leány s nevetni tud,
Midőn én távozom,
Nem lesz soká leány, hacsak
Meg nem fogyatkozom.

Mind el