Julius Caesar/Ötödik felvonás, 4. szín

← Ötödik felvonás, 3. színJulius Caesar
szerző: William Shakespeare, fordító: Vörösmarty Mihály
Ötödik felvonás, 4. szín
Ötödik felvonás, 5. szín →
Vörösmarty Mihály szövegét átdolgozta:
Más része a harcmezőnek. Riadó.

Katonák jőnek viaskodva mind a két seregből, azután Brutus, Cato, Lucilius s egyebek.

SCENE IV. Another part of the field.

Alarum. Enter, fighting, Soldiers of both armies; then Brutus, young Cato, Lucilius, and Others.

BRUTUS
Még rajta, bátran, rajta, honfiak.
BRUTUS.
Yet, countrymen, O, yet hold up your heads!
CATO
Mely fattyu nem megyen? Ki jő velem?
Kikiáltom, ím, a harcmezőn nevem:
Hejh! én vagyok Marcus Cato fia,
A hon barátja, zsarnokgyűlölő.
Hejh, én vagyok Marcus Cato fia!
Támad.
CATO.
What bastard doth not? Who will go with me?
I will proclaim my name about the field:—
I am the son of Marcus Cato, ho!
A foe to tyrants, and my country's friend;
I am the son of Marcus Cato, ho!
Charges the enemy.
BRUTUS
És Brutus én, Marcus Brutus vagyok,
Honom barátja;
Ismerjetek meg, Brutus én vagyok.
(Megy, az ellenséget megtámadja)
Cato, megnyomatván, elesik.
BRUTUS.
And I am Brutus, Marcus Brutus, I;
Brutus, my country's friend; know me for Brutus!
Exit, charging the enemy. Cato is overpowered, and falls.
LUCILIUS
Ifjú s nemes Cato! te halva vagy.
Vitézül, mint Titinius, halál;
Méltán becs illet, mint Cato fiát.
LUCILIUS.
O young and noble Cato, art thou down?
Why, now thou diest as bravely as Titinius;
And mayst be honour'd, being Cato's son.
ELSŐ KATONA
Add meg magad, vagy meghalsz.
FIRST SOLDIER.
Yield, or thou diest.
LUCILIUS
Megadom,
De csak hogy haljak; íme, fogjad ezt.
Pénzt nyújt.
S ölj meg legitt, öld meg Brutust s szerezz
Halála által hírt.
LUCILIUS.
Only I yield to die:
There is so much that thou wilt kill me straight;
Offering money.
Kill Brutus, and be honour'd in his death.
ELSŐ KATONA
Az nem szabad.
Ó, ez nemes fogoly.
FIRST SOLDIER.
We must not. A noble prisoner!
MÁSODIK KATONA
Hejh! félre innen,
Antoniusnak meg kell mondani,
Hogy Brutus fogva van.
SECOND SOLDIER.
Room, ho! Tell Antony, Brutus is ta'en.
ELSŐ KATONA
Majd megjelentem.
Jön a vezér.
Antonius jő.
Uram, Brutus fogoly;
Brutust fogollyá tettük.
FIRST SOLDIER.
I'll tell the news. Here comes the General.—
Enter Antony.
Brutus is ta'en, Brutus is ta'en, my lord.
ANTONIUS
Hol vagyon?
ANTONY.
Where is he?
LUCILIUS
Jó helyt, elég jó helyt, Antonius.
Hidd el nekem, hogy ellenség soha
Nemes Brutust nem fogja élve meg:
E szégyentől megóják istenek.
Ha halva vagy élve megleled, magához
Brutushoz illőleg találod őt.
LUCILIUS.
Safe, Antony; Brutus is safe enough:
I dare assure thee that no enemy
Shall ever take alive the noble Brutus:
The gods defend him from so great a shame!
When you do find him, or alive or dead,
He will be found like Brutus, like himself.
ANTONIUS
Barátom, ez nem Brutus, bár bizonyra
Mondom, nem olcsóbb értékű fogoly.
Vigyázzatok rá, tartsátok szelíden.
Inkább ohajtok ily embert barátul,
Mint ellenségemül. Most menjetek,
Nézzétek: Brutus él-e vagy halott,
S Octavius sátrába hozzatok hírt,
Mint állnak dolgaink.
El.
ANTONY.
This is not Brutus, friend; but, I assure you,
A prize no less in worth. Keep this man safe,
Give him all kindness; I had rather have
Such men my friends than enemies. Go on,
And see whether Brutus be alive or dead;
And bring us word unto Octavius' tent
How everything is chanced.
Exeunt.