Jelző mint név

Jelző mint név
szerző: Johann Wolfgang von Goethe, fordító: Dóczy Lajos

Költő: Mondd, Semr-Eddin Mahomet,
           A te dicső nemzeted
           Hafiznak mért nevezett el?

Hafiz: Szolgálok a felelettel:
           Mert a Korán örökét
           Szentűl őrzém, s változatlan,
           Tettben úgy, mint gondolatban
           Hirdetem a szent igét,
           Úgy hogy köznapi sötét
           Rosszaság nem fért szivembe,
           Sem azokba, a kik hévvel
           Állnak a hű jóssal szembe,
           Azért dicsekszem e névvel.

Költő: Hafiz, így, bár távol tőled,
           Nem maradok el mellőled,
           Mert a kivel egyet érzünk,
           Azzal tán egy sorba férünk.
           Sőt képmásod vagyok ebben,
           Őrzöm másoknál hívebben
           Szent könyveink eredendő
           Képeit és lenyomatját,
           Mint ama szent, híres kendő
           Isten urunk ábrázatját
           S minden tagadással szemben
           Nyájas hit derít föl engem.