Hasonlat (Johann Wolfgang von Goethe)

Hasonlat
szerző: Johann Wolfgang von Goethe, fordító: Dóczy Lajos

Virágot szedtem csöndes sétán,
S hogy hazahoztam kis bokrétám',
A meleg kéztől azalatt
A kehely búsan lelohadt.
Mindjárt pohár friss vízbe tettem,
És mily csuda tanúja lettem!
Mind fölocsúdt a kis kehely
És szárán új életre kel ─
S ott áll oly szépen, olyan épen
Mint anyaföldje ős ölében.

Ilyent éreztem, mi alatt
Más nyelven zengték dalomat.