Hamlet/Negyedik felvonás, 6. szín

← Negyedik felvonás, 5. színHamlet
szerző: William Shakespeare
(Negyedik felvonás, 6. szín)
Negyedik felvonás, 7. szín →
Más szoba, ugyanott.
Scene 6. Another room in the castle.
Horatio és egy Szolga jőnek.
Enter Horatio and a Servant
HORATIO
Mik a velem beszélni akarók?
Horatio
What are they that would speak with me?
SZOLGA
Hajósok; azt mondják, levelet hoztak.
Servant
Sailors, sir: they say they have letters for you.
HORATIO
Hadd jöjjenek be.
Szolga el.
Nem t'om, ki üdvözölne – a világ
Mely résziből? hacsak nem Hamlet úr.
Hajósok jőnek.
Horatio
Let them come in.
Exit Servant
I do not know from what part of the world
I should be greeted, if not from Lord Hamlet.
Enter Sailors
ELSŐ HAJÓS
Isten áldja, uram.
First Sailor
God bless you, sir.
HORATIO
Áldjon meg téged is.
Horatio
Let him bless thee too.
ELSŐ HAJŐS
Meg is, uram, ha tetszik ő szent felségének
Levele van, uram, az a követ küldi, amelyik útban van
Anglia felé; ha kegyelmed a Horatio, amint hallom.
First Sailor
He shall, sir, an't please him. There's a letter for
you, sir; it comes from the ambassador that was
bound for England if your name be Horatio, as I am
let to know it is.
HORATIO
Olvas.
»Horatio, ha soraim átfutod, juttasd az embereket a
királyhoz, levelet visznek oda is. Alig valánk tengeren
két nap, egy ugyancsak harcias készületű kalózhajó űzőbe
vett. Látva, hogy vitorlánk lassú, kénytelenségből
nekibátorodánk; én tusa közben átugrottam hajójokra,
mely azon percben eltávozott a mienktől, s így én fogva
maradtam, egyedül. Irgalmas tolvajként bántak velem
de tudták, mit csinálnak, jó váltságdíjt kell fizetnem.
Juttasd a királyhoz leveleimet, magad pedig siess hozzám,
emberhalálból. Oly szót súgok füledbe, hogy megnémulsz
belé; pedig a szó még nagyon léha, súlyos tartalmához
képest. E jó emberek ide vezetnek, hol én vagyok.
Rosencrantz és Guildenstern folytatják útjokat Anglia
felé; rólok is sok beszélni valóm van. Isten veled.
Az, ki tudod már, hogy híved,
Hamlet«
Jertek velem, majd útasítlak én
E levelekkel, annál sürgetőbben,
Hogy a küldőjéhez vezessetek.
Mind el.
Horatio
Reads 'Horatio, when thou shalt have overlooked
this, give these fellows some means to the king
they have letters for him. Ere we were two days old
at sea, a pirate of very warlike appointment gave us
chase. Finding ourselves too slow of sail, we put on
a compelled valour, and in the grapple I boarded
them: on the instant they got clear of our ship; so
I alone became their prisoner. They have dealt with
me like thieves of mercy: but they knew what they
did; I am to do a good turn for them. Let the king
have the letters I have sent; and repair thou to me
with as much speed as thou wouldst fly death. I
have words to speak in thine ear will make thee
dumb; yet are they much too light for the bore of
the matter. These good fellows will bring thee
where I am. Rosencrantz and Guildenstern hold their
course for England: of them I have much to tell
thee. Farewell.
'He that thou knowest thine, HAMLET.'
Come, I will make you way for these your letters;
And do't the speedier, that you may direct me
To him from whom you brought them.
Exeunt


Negyedik felvonás, 5. szín Hamlet (Negyedik felvonás, 6. szín) Negyedik felvonás, 7. szín