„A körmérés története és elmélete” változatai közötti eltérés

Nincs szerkesztési összefoglaló
Mindezeknél semmivel sem érdektelenebb a «quadratura circuli», melynek lényegére és multjára most visszatekintendők vagyunk. E probléma keletkezésére nézve egykorú magával a mathematikával, de e tudomány igen különbözö ágainak mai magas fokú fejlettsége volt szükséges, hogy a megoldás lehetetlen voltát be lehessen látni. Midőn végre ennek bebizonyítása sikerült, ugyanazok a módszerek jóval általánosabb kérdésekre is megadták a feleletet.
 
A jelen értekezésben hű képet akarunk nyújtani amaz évezredekre terjedő munkásságról, mely az első közelítő körnégyszögítéstől a Ludolfi számra vonatkozó jelen ismereteinkig vezetett. <ref>V. ö. <small>SCHUBERT</small> Die Quadratur des Zirkels in berufenen Köpfen. Hamburg 1889 &mdash; <small>RUDIO</small> Das Problem von der Quadratur des Zirkels. Vierteljahrschrift der Naturf. Ges. in Zürich. 35. évf. 1890.</ref><ref>[A kötet végi ''Helyreigazítások'' szerint [[#cite_note-0|a fenti lábjegyzetben]] "berufenen" helyett "berufenen und unberufenen" olvasandó.]</ref>
 
=== 1. A probléma népszerűségéről ===
843

szerkesztés