János király/Második felvonás, 1. szín

← Első felvonás, 1. színJános király
szerző: William Shakespeare, fordító: Arany János
Második felvonás, 1. szín
Második felvonás, 2. szín →
Franciaország, Angiers falai előtt.
Egyik oldalon Ausztria főhercege, csapatokkal;
másikon Fülöp, francia király és hadai; Lajos,
Constantia, Arthur és kíséret jőnek.
SCENE 1. France. Before the walls of Angiers.
Enter, on one side, the ARCHDUKE OF AUSTRIA and Forces; on the other, PHILIP, King of France, LOUIS, CONSTANCE, ARTHUR, and Forces.
LAJOS
Angiers előtt légy üdvöz, Ausztria. -
Vérednek, Arthur, nagy előde, Richárd,
Ki az oroszlánt megrablá szivétől
S Palesztinában szent hadat viselt,
E herceg által ment korán a sírba:
Ki, hogy utódján ezt jóvátegye,
Most unszolásainkra megjelent
S kibontja érted zászlait, fiú,
Hogy megtorolja természettelen
Bátyád, János király bitorlatát.
Öleld, szeresd meg, üdvözöld meg őt.
KING PHILIP.
Before Angiers well met, brave Austria.—
Arthur, that great forerunner of thy blood,
Richard, that robb'd the lion of his heart,
And fought the holy wars in Palestine,
By this brave duke came early to his grave:
And, for amends to his posterity,
At our importance hither is he come
To spread his colours, boy, in thy behalf;
And to rebuke the usurpation
Of thy unnatural uncle, English John:
Embrace him, love him, give him welcome hither.
ARTHUR
Isten bocsássa meg Richárd halálát,
Kivált hogy az övéit élteted
S hadadnak szárnya védi jogukat.
Erőtlen a kéz, mely ímhol köszönt,
De teljes a szív és tisztán szeret.
Üdv, herceg, itt, Angiers kapúinál.
ARTHUR.
God shall forgive you Coeur-de-lion's death
The rather that you give his offspring life,
Shadowing their right under your wings of war:
I give you welcome with a powerless hand,
But with a heart full of unstained love,—
Welcome before the gates of Angiers, duke.
LAJOS
Kedves fiú! ki hagyná el jogod?
LOUIS.
A noble boy! Who would not do thee right?
AUSZTRIA
Arcodra hintem e hév csókomat
Pecsétül arra, mit fogad szivem:
Hogy innen addig nem térek haza,
Míg Angiers, s ami fransz földön tied,
Meg a fehérlő, halványképü mart,
Mely visszarúgja a zúgó tenger-árt,
S elzárja más földtől szigetlakóit,
Míg e tenger-sövényü Anglia,
E vízfalú vár, biztos menedék
Mindenha külföld támadási ellen,
Míg a nyugatnak e szélső zuga.
Királyul nem köszönt: addig, fiú,
Csatázom és nem gondolok haza.
AUSTRIA.
Upon thy cheek lay I this zealous kiss,
As seal to this indenture of my love,—
That to my home I will no more return,
Till Angiers, and the right thou hast in France,
Together with that pale, that white-fac'd shore,
Whose foot spurns back the ocean's roaring tides,
And coops from other lands her islanders,—
Even till that England, hedg'd in with the main,
That water-walled bulwark, still secure
And confident from foreign purposes,—
Even till that utmost corner of the west
Salute thee for her king: till then, fair boy,
Will I not think of home, but follow arms.
CONSTANTIA
Vedd anyja háláját, az özvegyét,
Míg oly erőre kap erős karodtul,
Hogy megtetézze szíves kölcsönöd.
CONSTANCE.
O, take his mother's thanks, a widow's thanks,
Till your strong hand shall help to give him strength
To make a more requital to your love!
AUSZTRIA
Az Ég áldása lesz a fegyveren,
Mit íly igaz s kegyes harcban fogunk.
AUSTRIA.
The peace of heaven is theirs that lift their swords
In such a just and charitable war.
FÜLÖP KIRÁLY
No hát dologra. Szegjük ágyuink
Ez ellenálló város homlokának.
Hívjátok a vezérkar főbbjeit,
Hogy ostromunkhoz tervet adjanak.
Királyi csontunk itt rakjuk le, vagy
Be a piacra véren gázolunk:
De meghódítjuk e fiúnak azt.
KING PHILIP.
Well then, to work: our cannon shall be bent
Against the brows of this resisting town.—
Call for our chiefest men of discipline,
To cull the plots of best advantages:
We'll lay before this town our royal bones,
Wade to the market-place in Frenchmen's blood,
But we will make it subject to this boy.
CONSTANTIA
Várd meg, királyom, mit hoz a követ,
Nehogy vaktába vér szennyezze kardod.
Chatillon Angliából, úgy lehet,
Meghozza békén, amért harcra keltünk:
És akkor minden csöpp vér fájni fog,
Mit hő sietség ok nélkül kiont.
Chatillon jő.
CONSTANCE.
Stay for an answer to your embassy,
Lest unadvis'd you stain your swords with blood:
My Lord Chatillon may from England bring
That right in peace which here we urge in war;
And then we shall repent each drop of blood
That hot rash haste so indirectly shed.
FÜLÖP KIRÁLY.
Csudák csudája! - Íme, asszonyom,
Kivánatodra itt jön a követ. -
No, mit beszél az Angol, mondd hamar;
Rád várva, veszteg űlünk. Szólj, Chatillon.
KING PHILIP.
A wonder, lady!—lo, upon thy wish,
Our messenger Chatillon is arriv'd.
Enter CHATILLON.
What England says, say briefly, gentle lord;
We coldly pause for thee; Chatillon, speak.
CHATILLON
Hagyd félbe hát e hitvány ostromot,
S nagyobb tusára buzdítsd népedet.
János király, felbőszülvén jogos
Kivánatidra, fegyvert ragadott.
Én kedvező szelekre vártam, így
Ő partra is szállt már, együtt velem.
Gyors hadmenetben e város felé tart,
Erős a serge, bíznak harcosi.
Velök van anyja, az özvegy királyné,
Őt vérbosszúra késztő fúria;
Ezzel meg Blanka, spanyol hercegasszony,
A volt király egy fattya is velök;
S az ország minden nyugtalan feje,
Szilaj, nyers, vakmerő önkéntesek
Kisasszonyarccal, bősz sárkányepével;
Otthon eladtak házat és vagyont,
Egy-egy örökség büszke hátukon,
Hogy új szerencsét kísértsenek itt.
Egyszóval, elszánt szellemek különb
Csapatja ennél, mely most Anglia
Partjárul átkelt, nem lengett soha
A duzzadó habon, hogy a keresztyén
Világra romlást hozzon és veszélyt.
Dobszó.
De büszke dobjuk megszakítja már
Előadásom; jőnek; alkudozni
Vagy víni: rajta hát, résen legyünk.
CHATILLON.
Then turn your forces from this paltry siege,
And stir them up against a mightier task.
England, impatient of your just demands,
Hath put himself in arms: the adverse winds,
Whose leisure I have stay'd, have given him time
To land his legions all as soon as I;
His marches are expedient to this town,
His forces strong, his soldiers confident.
With him along is come the mother-queen,
An Ate, stirring him to blood and strife;
With her her neice, the Lady Blanch of Spain;
With them a bastard of the king's deceas'd:
And all the unsettled humours of the land,—
Rash, inconsiderate, fiery voluntaries,
With ladies' faces and fierce dragons' spleens,—
Have sold their fortunes at their native homes,
Bearing their birthrights proudly on their backs,
To make a hazard of new fortunes here.
In brief, a braver choice of dauntless spirits
Than now the English bottoms have waft o'er
Did never float upon the swelling tide
To do offence and scathe in Christendom.
Drums beat within.
The interruption of their churlish drums
Cuts off more circumstance: they are at hand;
To parley or to fight: therefore prepare.
FÜLÖP KIRÁLY
De mily váratlan egy hadjárat ez!
KING PHILIP.
How much unlook'd-for is this expedition!
AUSZTRIA
Minél váratlanabb, annál dacosb
Védelmi harcra szánjuk el magunk;
Szükséggel együtt nő meg a merény:
Hadd jöjjenek hát, mi készen vagyunk.
János király, Eleonora, Blanka, Richárd
és Pembroke jőnek haddal.
AUSTRIA.
By how much unexpected, by so much
We must awake endeavour for defence;
For courage mounteth with occasion:
Let them be welcome, then; we are prepar'd.
Enter KING JOHN, ELINOR, BLANCH, the BASTARD, PEMBROKE, Lords, and Forces.
JÁNOS KIRÁLY
Békét a Fransznak, ha békén a Fransz
Örökbe hagyja venni a miénket.
Ha nem, hadd folyjon a fransz vér, s a béke
Szálljon föl égbe, míg mi, haragos
Szolgája Istennek, a büszke gőgöt,
Mely visszaverte békéjét az égre
Megostorozzuk.
KING JOHN.
Peace be to France, if France in peace permit
Our just and lineal entrance to our own!
If not, bleed France, and peace ascend to heaven,
Whiles we, God's wrathful agent, do correct
Their proud contempt that beats his peace to heaven!
FÜLÖP KIRÁLY
Béke Angliának,
Ha innen a had Angliába tér
S békén marad. Mi Angliát szeretjük,
Érette izzaszt fegyverünk sulya.
Ez a mi munkánk rád nézett vala:
De nemhogy Angliát szeresd, hanem
Aláaknáztad törvényes királyát,
Elvágtad az öröklés fonalát,
A kiskorút kitudtad államából,
S rablást tevél a szűz, szent koronán.
Nézd, ím, Godofréd bátyád arca ez:
E szem, e homlok bátyádéra ömlött,
E másolat kicsínyben a nagyot
Mutatja, mely Godfréddal sírba ment,
S e kivonatból oly nagy kötetet
Fog majd csinálni az idő keze.
Elsőbb szülött volt nálad e Godofréd:
És ez Godfréd sarja. Az Istenért,
Hogyan neveznek hát téged királynak,
Míg e halánték élő vérrel üt,
Amelyre néz bitorlott koronád?
KING PHILIP.
Peace be to England, if that war return
From France to England, there to live in peace!
England we love; and for that England's sake
With burden of our armour here we sweat.
This toil of ours should be a work of thine;
But thou from loving England art so far
That thou hast under-wrought his lawful king,
Cut off the sequence of posterity,
Outfaced infant state, and done a rape
Upon the maiden virtue of the crown.
Look here upon thy brother Geffrey's face:—
These eyes, these brows, were moulded out of his:
This little abstract doth contain that large
Which died in Geffrey; and the hand of time
Shall draw this brief into as huge a volume.
That Geffrey was thy elder brother born,
And this his son; England was Geffrey's right,
And this is Geffrey's: in the name of God,
How comes it then, that thou art call'd a king,
When living blood doth in these temples beat,
Which owe the crown that thou o'er-masterest?
JÁNOS KIRÁLY
Kitől nyeréd, Fransz, e nagy megbizást,
Hogy megfeleltess kérdőpontjaidra?
KING JOHN.
From whom hast thou this great commission, France,
To draw my answer from thy articles?
FÜLÖP KIRÁLY
A leghatalmasb bírótól, ki üdvös
Eszmére gyújt fejdelmi szíveket,
S beláttat a jog szeplőzésibe.
Az a bíró tett őrül e fiúnak;
Parancsa folytán vádlom bűnödet,
Segélye által megfenyítem azt.
KING PHILIP.
From that supernal judge that stirs good thoughts
In any breast of strong authority,
To look into the blots and stains of right.
That judge hath made me guardian to this boy:
Under whose warrant I impeach thy wrong;
And by whose help I mean to chastise it.
JÁNOS KIRÁLY
Hahó! bitorlás ám ez a tekintély.
KING JOHN.
Alack, thou dost usurp authority.
FÜLÖP KIRÁLY
Bocsánat: a bitorlást sújtja le.
KING PHILIP.
Excus,—it is to beat usurping down.
ELEONORA
Ki a bitorló? kit nevezsz te így, Fransz?
ELINOR.
Who is it thou dost call usurper, France?
CONSTANTIA
Hadd én feleljek: ten bitor fiad.
CONSTANCE.
Let me make answer;—thy usurping son.
ELEONORA
Csitt, szemtelen! Fattyad legyen király?
Te meg királyné, s packázz a világgal?
ELINOR.
Out, insolent! thy bastard shall be king,
That thou mayst be a queen, and check the world!
CONSTANTIA
Ágyam fiadhoz mindig volt olyan hű,
Mint a tied férjedhez, s e fiú
Jobban hasonlít atyjához, Godofréd
Herceghez, mint te Jánoshoz, kivel
Erkölcsben oly hasonló vagy, miként
Víz és esőcsepp, ördög és az anyja.
Az én fiam fattyú! Lelkemre! apja
Oly tiszta ágyból nem került soha!
Hogy is, ha egyszer anyja te valál!
CONSTANCE.
My bed was ever to thy son as true
As thine was to thy husband; and this boy
Liker in feature to his father Geffrey
Than thou and John in manners,—being as like
As rain to water, or devil to his dam.
My boy a bastard! By my soul, I think
His father never was so true begot:
It cannot be, an if thou wert his mother.
ELEONORA
Jó kis mamád van, hé, gúnyt űz apádból!
ELINOR.
There's a good mother, boy, that blots thy father.
CONSTANTIA
Jó nagymamád van, hé, gúnyt űz belőled!
CONSTANCE.
There's a good grandam, boy, that would blot thee.
AUSZTRIA
Csend!
AUSTRIA.
Peace!
RICHÁRD
Halljuk a dobost!
BASTARD.
Hear the crier.
AUSZTRIA
Mi ördög ez?
AUSTRIA.
What the devil art thou?
RICHÁRD
Olyan, ki ördögöt fogat veled,
Csak bőröd egyszer a kezére kapja.
Te vagy a hős nyúl a példabeszédben,
Ki holt oroszlán bajszát tépdeli.
Megfüstölöm még kacagányodat,
Vigyázz, kölyök; meg én, meg én, biz Isten!
BASTARD.
One that will play the devil, sir, with you,
An 'a may catch your hide and you alone.
You are the hare of whom the proverb goes,
Whose valour plucks dead lions by the beard:
I'll smoke your skin-coat an I catch you right;
Sirrah, look to 't; i' faith I will, i' faith.
BLANKA
Ó, annak illett ez arszláni mez,
Ki az oroszlánt megmezteleníté.
BLANCH.
O, well did he become that lion's robe
That did disrobe the lion of that robe!
RICHÁRD
De ennek úgy való hátára, mint
Szamárra nagy Heráklesz sarui. -
Várj csak, szamár, lerántom terhedet,
Vagy megrakom vállad, hogy meggebed.
BASTARD.
It lies as sightly on the back of him
As great Alcides' shows upon an ass:—
But, ass, I'll take that burden from your back,
Or lay on that shall make your shoulders crack.
AUSZTRIA
Ki e gebeszkedő, hogy itt fülem
Ily bő beszéddel süketíti meg? -
AUSTRIA.
What cracker is this same that deafs our ears
With this abundance of superfluous breath?
Király
Lajos, határozz, mit tegyünk.
KING PHILIP.
Louis, determine what we shall do straight.
LAJOS
Nők és bolondok, félre a vitával. -
János király, eddig van az egész:
Angol- meg Írhont, Anjout, Maine-t, Touraine-t
Arthur nevében kívánom s jogán.
Lemondasz rólok, s lefegyverkezel?
LOUIS.
Women and fools, break off your conference.—
King John, this is the very sum of all,—
England and Ireland, Anjou, Touraine, Maine,
In right of Arthur, do I claim of thee:
Wilt thou resign them, and lay down thy arms?
JÁNOS KIRÁLY
Éltemrül inkább: dac neked, Fülöp. -
Bretagne-i Arthur, bízd magad kezemre;
S többet megád rokon szivem, bizony,
Mint gyáva Fransztól nyernél valaha.
Hódolj, fiú.
KING JOHN.
My life as soon:—I do defy thee, France.
Arthur of Bretagne, yield thee to my hand;
And out of my dear love, I'll give thee more
Than e'er the coward hand of France can win:
Submit thee, boy.
ELEONORA
Jer nagymamádhoz, édes.
ELINOR.
Come to thy grandam, child.
CONSTANTIA
No, édes! menj a nagymamához, édes:
Adj nagymamának országot, fiam,
S nagymámi ad szilvát, fügét, cseresznyét:
Jó nagymama!
CONSTANCE.
Do, child, go to it' grandam, child;
Give grandam kingdom, and it' grandam will
Give it a plum, a cherry, and a fig.
There's a good grandam!
ARTHUR
Anyám; lelkem, ne többet!
Ó, bár fekünném mélyen föld alatt!
Nem érdemes miattam ennyi patvar.
ARTHUR.
Good my mother, peace!
I would that I were low laid in my grave:
I am not worth this coil that's made for me.
ELEONORA
Szégyent hoz anyja rá; hogy sír szegény!
ELINOR.
His mother shames him so, poor boy, he weeps.
CONSTANTIA
Szégyen terád! Hoz, nem hoz anyja rá,
Nagyanyja sérti, nem anyja gyalázza;
Az csal szegénynek oly éghasgató
Gyöngyöt szeméből, mit ajándokul
Vesz a menny; úgy van, a kristály bogyók
Részére hajtják az eget, hogy álljon
Mellé ügyének, s bosszút rajtatok.
CONSTANCE.
Now, shame upon you, whe'er she does or no!
His grandam's wrongs, and not his mother's shames,
Draws those heaven-moving pearls from his poor eyes,
Which heaven shall take in nature of a fee:
Ay, with these crystal beads heaven shall be brib'd
To do him justice, and revenge on you.
ELEONORA
Te, menny-föld szörnyeteg rágalmazója!
ELINOR.
Thou monstrous slanderer of heaven and earth!
CONSTANTIA
Te, menny-föld szörnyeteg bántalmazója!
Rágalmazónak engemet ne mondj:
Te bitorlod s fiad, ez elnyomott
Gyermek biralmát, címeit, jogát.
Idősb fiadnak volt ez a fia,
Boldogtalan csak benned, általad.
Te bűneid vannak szegény gyerekben
Meglátogatva; érted fogta meg
A törvény súlya, mert csak másod íz,
Mely bűnfogantó méhedből eredt.
CONSTANCE.
Thou monstrous injurer of heaven and earth!
Call not me slanderer: thou and thine usurp
The dominations, royalties, and rights,
Of this oppressed boy: this is thy eldest son's son,
Infortunate in nothing but in thee:
Thy sins are visited in this poor child;
The canon of the law is laid on him,
Being but the second generation
Removed from thy sin-conceiving womb.
JÁNOS KIRÁLY
Bolondok háza, csitt!
KING JOHN.
Bedlam, have done.
CONSTANTIA
Csak még ez egyet:
Nemcsak nagyanyja bűniért lakol,
De Isten-átok bűne s ő maga
E távol ízen, melyet érte ver,
Az ő átkával, az ő bűniért;
Az ő bántalma, e vétek-poroszló,
Fiam bántalma, mindért ez lakol
S őérte mind. Az átok verje meg!
CONSTANCE.
I have but this to say,—
That he is not only plagued for her sin,
But God hath made her sin and her the plague
On this removed issue, plagu'd for her
And with her plague, her sin; his injury
Her injury,—the beadle to her sin;
All punish'd in the person of this child,
And all for her: a plague upon her!
ELEONORA
Bolond civódó, oly végrendelet
Van a kezemben, mely fiad kizárja.
ELINOR.
Thou unadvised scold, I can produce
A will that bars the title of thy son.
CONSTANTIA
Igen? ki kétli? Asszony-rendelet!
Rendetlen rendelet! gaz rendelet,
Minőt rendelhet egy rossz nagyanya!
CONSTANCE.
Ay, who doubts that? a will, a wicked will;
A woman's will; a canker'd grandam's will!
FÜLÖP KIRÁLY
Csend, asszonyom! vagy mérsékeld magad.
Illetlen e körhöz, lovalni e
Nem illő hangu kitöréseket. -
Egy kürt idézze a falakra Angiers
Lakóit; ők hadd szóljanak magok:
Arthurt uralják vagy János királyt?
Harsona. Polgárok a falon.
KING PHILIP.
Peace, lady! pause, or be more temperate:
It ill beseems this presence to cry aim
To these ill-tuned repetitions.—
Some trumpet summon hither to the walls
These men of Angiers: let us hear them speak
Whose title they admit, Arthur's or John's.
Trumpet sounds. Enter citizens upon the walls.
POLGÁR
Ki az, ki minket e falakra hí?
FIRST CITIZEN.
Who is it that hath warn'd us to the walls?
FÜLÖP KIRÁLY
Franszok királya, az angol nevében.
KING PHILIP.
'Tis France, for England.
JÁNOS KIRÁLY
Nem, az angol király, saját nevében.
Angiersi nép, kedvelt jobbágyaim -
KING JOHN.
England for itself:—
You men of Angiers, and my loving subjects,—
FÜLÖP KIRÁLY
Angiersi kedvelt nép, Arthur jobbágyi,
Kürtünk idéze, szép szót váltani.
KING PHILIP.
You loving men of Angiers, Arthur's subjects,
Our trumpet call'd you to this gentle parle.
JÁNOS KIRÁLY
A mi ügyünkben; hát mienk a szó. -
E várostok szemébe s kapui
Elé nyomuló fransz dandárok a ti
Romlásotokra táboroznak itt.
Álgyúik gyomra telve bősz haraggal,
És számszerelve vannak, érc boszút
Köpdösni e város bástyái ellen.
Egy véres ostrom minden készlete
S e franszok annyi ádáz hadmüve
Áll szembe várostok szemeivel, a
Behúnyt kapukkal; s ha mi nem jövünk,
E szunnyadó, s öv módra titeket
Körülfogó kövek, sortüzeikre,
Mész-ágyaikból már azóta ki-
Mállottak volna, tág rést nyitva, hol
Véres erőszak rontson csendetekre.
De látva minket, a jogos királyt,
Kik gyors hadúttal, fáradalmasan
Hozánk feloldó serget e kapukhoz,
Hogy meg ne sérüljön várostok arca:
Döbbenve a fransz, ím, alkudni készül;
És tűzbe burkolt ércgolyók helyett,
Miktől hideg rázná ki e falat,
Csak füstbe göngyölt szép szóval lövöldöz,
Hogy hitszegővé bújtsa fületek;
Úgy higgyetek, jó polgárok, neki!
Bocsássatok be minket, e sebes
Hadútban ellankadt királytokat,
Ki nyugtanyát kér e falak között.
KING JOHN.
For our advantage; therefore hear us first.
These flags of France, that are advanced here
Before the eye and prospect of your town,
Have hither march'd to your endamagement;
The cannons have their bowels full of wrath,
And ready mounted are they to spit forth
Their iron indignation 'gainst your walls:
All preparation for a bloody siege
And merciless proceeding by these French
Confronts your city's eyes, your winking gates;
And, but for our approach, those sleeping stones
That as a waist doth girdle you about,
By the compulsion of their ordinance
By this time from their fixed beds of lime
Had been dishabited, and wide havoc made
For bloody power to rush upon your peace.
But, on the sight of us, your lawful king,—
Who, painfully, with much expedient march,
Have brought a countercheck before your gates,
To save unscratch'd your city's threatn'd cheeks,—
Behold, the French, amaz'd, vouchsafe a parle;
And now, instead of bullets wrapp'd in fire,
To make a shaking fever in your walls,
They shoot but calm words folded up in smoke,
To make a faithless error in your ears:
Which trust accordingly, kind citizens,
And let us in, your king; whose labour'd spirits,
Forwearied in this action of swift speed,
Craves harbourage within your city-walls.
FÜLÖP KIRÁLY
Hadd szólok én is: úgy feleljetek. -
Jobbom felől, mely védni fogadá
Annak jogát szentül, kit fogva tart,
Áll, íme, az ifjú Plantagenet,
Ez ember elhunyt bátyjának fia,
S királya ennek, minden birtokostul.
Ez eltiport igazságért tiporja
Hadunk dobajja várostok gyöpét,
Ellenség nem tovább, addig csupán,
Míg kényszerítő vendégszeretet
Buzgalma serkent e nyomott fiú
Javára szentül. Szíveskedjetek
Megadni hát az illő tartozást
Annak, kit illet, e királyfinak:
S hadunk ártalma, mint kantárra tett
- Ránézni szörnyű - medve, kötve van;
Álgyúnk hiún fecsérli bősz dühét
Az ég sebezhetlen felhőire;
S mi áldások között hátrálva szépen,
Nem-csorba karddal, zúzatlan sisakkal
Visszük megint a pezsgő vért haza,
Mit e falakra fecskendezni jöttünk,
S békén hagyunk itt, nőstül, gyermekestül.
De, hogyha rá nem álltok botorul
Ajánlatunkra: e vén-arcu kőfal
Hadunk postái ellen meg nem óv,
Bár mind ez ángol s harci készlete
Belül tanyázna durva gyűrüjén.
Fog-é uralni várostok tehát,
Annak nevében, akiért idéztünk?
Avagy dühünknek adjunk harci jelt,
S véren hatoljunk önnön birtokunkba?
KING PHILIP.
When I have said, make answer to us both.
Lo, in this right hand, whose protection
Is most divinely vow'd upon the right
Of him it holds, stands young Plantagenet,
Son to the elder brother of this man,
And king o'er him and all that he enjoys:
For this down-trodden equity we tread
In war-like march these greens before your town;
Being no further enemy to you
Than the constraint of hospitable zeal
In the relief of this oppressed child
Religiously provokes. Be pleased then
To pay that duty which you truly owe
To him that owes it, namely, this young prince:
And then our arms, like to a muzzled bear,
Save in aspect, hath all offence seal'd up;
Our cannons' malice vainly shall be spent
Against the invulnerable clouds of heaven;
And with a blessed and unvex'd retire,
With unhack'd swords and helmets all unbruis'd,
We will bear home that lusty blood again
Which here we came to spout against your town,
And leave your children, wives, and you, in peace.
But if you fondly pass our proffer'd offer,
'Tis not the roundure of your old-fac'd walls
Can hide you from our messengers of war,
Though all these English, and their discipline,
Were harbour'd in their rude circumference.
Then, tell us, shall your city call us lord
In that behalf which we have challeng'd it?
Or shall we give the signal to our rage,
And stalk in blood to our possession?
POLGÁR
Szóval, mi az angol királyt uraljuk:
Jogán, s nevében védjük városát.
FIRST CITIZEN.
In brief: we are the King of England's subjects:
For him, and in his right, we hold this town.
JÁNOS KIRÁLY
Ismerjetek el hát, s bocsássatok be.
KING JOHN.
Acknowledge then the king, and let me in.
POLGÁR
Azt nem tehetjük; aki megmutatja,
Hogy ő király, mi annak hódolunk;
Addig kizárjuk az egész világot.
CITIZEN.
That can we not; but he that proves the king,
To him will we prove loyal: till that time
Have we ramm'd up our gates against the world.
JÁNOS KIRÁLY
Hát nem elég az angol korona?
S kell több bizonyság: íme, a tanúk:
Harmincezer szív, Angolhon fia -
KING JOHN.
Doth not the crown of England prove the king?
And if not that, I bring you witnesses,
Twice fifteen thousand hearts of England's breed,—
RICHÁRD
Fattyúk s a többi.
BASTARD.
Bastards, and else.
JÁNOS KIRÁLY
Pecsétli jogcimünket életével.
KING JOHN.
To verify our title with their lives.
FÜLÖP KIRÁLY
Megannyi, s oly nemes vér, mint azok -
KING PHILIP.
As many and as well-born bloods as those,—
RICHÁRD
Fattyúk is, szinte.
BASTARD.
Some bastards too.
FÜLÖP KIRÁLY
Áll szembe, s mond ellent igényeidnek.
KING PHILIP.
Stand in his face, to contradict his claim.
POLGÁR
Míg döntve nem lesz, ki joga különb,
Mi egyik félnek sem adunk jogot.
FIRST CITIZEN.
Till you compound whose right is worthiest,
We for the worthiest hold the right from both.
JÁNOS KIRÁLY
Isten bocsássa hát minden lélek bünét,
Kik, mielőtt az estharmat leszáll,
Örök honukba átlebbennek e
Szörnyű vitán: ki országunk királya.
KING JOHN.
Then God forgive the sin of all those souls
That to their everlasting residence,
Before the dew of evening fall, shall fleet,
In dreadful trial of our kingdom's king!
FÜLÖP KIRÁLY
Úgy légyen, ámen. Föl, fegyverre! lóra!
KING PHILIP.
Amen, Amen!—Mount, chevaliers; to arms!
RICHÁRD
Szent György, ki a sárkányt megölted, és
Azóta csapszék-ajtón lovagolsz,
Taníts harcolni egy kicsit.
Ausztria hercegéhez.
No, hé,
Volnék csak otthon, barlangodba, hé,
Nőstény oroszlánoddal: majd ökör
Fejet növesztnék arszlán bőrödön!
Csudádra járnának.
BASTARD.
Saint George, that swinged the dragon, and e'er since
Sits on his horse' back at mine hostess' door,
Teach us some fence!—Sirrah To AUSTRIA., were I at home,
At your den, sirrah, with your lioness,
I would set an ox-head to your lion's hide,
And make a monster of you.
AUSZTRIA
Csitt már! elég.
AUSTRIA.
Peace! no more.
RICHÁRD
Reszkess; világ! elbődült az oroszlán.
BASTARD.
O, tremble, for you hear the lion roar.
JÁNOS KIRÁLY
Feljebb, a síkra; ott bontjuk ki majd
Legrendesebben minden ezredünket.
KING JOHN.
Up higher to the plain; where we'll set forth
In best appointment all our regiments.
RICHÁRD
Sietve hát, hogy jó állást vegyünk.
BASTARD.
Speed, then, to take advantage of the field.
FÜLÖP KIRÁLY
Lajoshoz.
Legyen; s a többit e másik halomra
Parancsolod fel. - Isten és jogunk!
Mind el.
KING PHILIP.
It shall be so;—To LOUIS. and at the other hill
Command the rest to stand.—God and our right!
Exeunt severally.
After excursions, enter a French Herald, with trumpets, to the gates.