János király/Ötödik felvonás, 5. szín

← Ötödik felvonás, 4. színJános király
szerző: William Shakespeare, fordító: Arany János
Ötödik felvonás, 5. szín
Ötödik felvonás, 6. szín →
Ugyanott. A. francia tábor.
Lajos és táborkara jőnek.
SCENE 5. The same. The French camp.
Enter LEWIS and his train.
LAJOS
Átallt lemenni mintegy a nap is,
Megálla s elpirítá nyúgatot,
Midőn az ángol önföldjét, aléltan
Hátrálva, mérte vissza. Ó, dicsőn
Zártuk be! sort tüzelve megmaradt
Töltényeinkkel, és jó éjszakát
Kivánva ennyi vérontás után,
Felgöngyölítve rongyos zászlainkat,
S megtartva a tért, csaknem urai!
Híradó jön.
LOUIS.
The sun of heaven, methought, was loath to set,
But stay'd, and made the western welkin blush,
When the English measur'd backward their own ground
In faint retire. O, bravely came we off,
When with a volley of our needless shot,
After such bloody toil, we bid good night;
And wound our tattrring colours clearly up,
Last in the field, and almost lords of it!
Enter a MESSENGER.
HÍRADÓ
Hol őfensége, a dauphin?
MESSENGER.
Where is my prince, the Dauphin?
LAJOS
Mi baj?
LOUIS.
Here:—what news?
HÍRADÓ
Melun gróf elesett; a lordokat
Felbújtogatta, s visszaszöktenek;
Az új segítség, a rég várt hajóhad,
Goodwin homokján összetört, s elült.
MESSENGER.
The Count Melun is slain; the English lords
By his persuasion are again falln off:
And your supply, which you have wish'd so long,
Are cast away and sunk on Goodwin Sands.
LAJOS
Ah, szörnyü hír! Üssön beléd az átok!
Nem ily bús éjszakát vártam, minőt
Csinál ez újság. - De ki mondta azt,
Hogy János, egy-két órával előbb
Futásra vette, mint a bukdosó éj
Elkülöníté fáradt sergeink?
LOUIS.
Ah, foul shrewd news!—beshrew thy very heart!—
I did not think to be so sad to-night
As this hath made me.—Who was he that said
King John did fly an hour or two before
The stumbling night did part our weary powers?
HÍRADÓ
Akárki mondta, fenség; de való.
MESSENGER.
Whoever spoke it, it is true, my lord.
LAJOS
Jól van; ma éjjel álljon gondos őr
Mindenfelé; én holnap fönn leszek
Előbb, mint a nap, megkisérteni
A jó szerencsét, mely reánk virad.
Mind el.
LOUIS.
Keep good quarter and good care to-night;
The day shall not be up so soon as I,
To try the fair adventure of to-morrow.
Exeunt.