Hou Hanshu 88 - 21. fejezet

← Hou Hanshu 88 - 20. fejezetKésői Han történelem - Nyugati régió - 88. könyv - 21. fejezet
szerző: Ban Gu, fordító: Fan Ye alapján John E. Hill © 2003 fordítása szerint a szerző
Hou Hanshu 88 - 22. fejezet →

Shule tartomány (21. fejezet) Szerkesztés

 
Szoborfal Kasgár-ban. I.sz. 73-ban Ban Chao kinevezi Zhong-ot Shule uralkodójának.

Shule[1] tartománya 2.080 km-re van a Segédtiszti hivatalnok székhelyétől és 4.280 km-re Luoyang-tól. 21.000 háztartást birtokol és több mint 30.000 férfi képes hadba vonulni.

A tizenhatodik yongping évben [i.sz. 73] Ming császár uralkodása alatt, Qiuci[2] uralkodója, Jian megtámadta és megölte Cheng-et, Shule uralkodóját. Ezt követően kinevezte Qiuci nyugati felének hercegét Dou Ti-t Shule uralkodójának.

Télen a Han-ok Ban Chao Területi parancsnokot küldték oda, aki letartóztatta Dou Ti-t és felakasztotta őt. Zhong-ot nevezte ki Shule uralkodójának, Cheng bátyjának fiát. Thong később fellázadt. Ban Chao megtámadta és leverte őt. Mindezek le vannak írva Ban Chao életrajzában.

A yuanchu időszak alatt [i.sz. 114-120] An császár uralkodása alatt, An Guo Shule uralkodója több bűncselekmény miatt száműzte anyai nagybátyját Chen Pan-t a Yuezhi[3]-khez. Yuezhi királya nagyon megkedvelte őt. Később An Guo fiú utód nélkül halt meg. Az anyja vette át az tartomány kormányzását. Egyetértett a tartomány lakosaival, akik Yi Fu-t ültették Shule tartomány trónjára, aki Chen Pan öccsének volt a fia, ugyanattól az anyától született, mint maga Chen Pan. Chen Pan halotta mindezt, és Yuezhi uralkodója elé járult, azt mondta:

„An Guo fiúgyermek nélkül halt meg. Az anyja családjának férfiai fiatalok és gyengék. Én Fi Yu apai nagybátyja vagyok. Én vagyok az, akit uralkodónak kell megtenni.”

Yuezhi-k katonákat küldtek, hogy visszavigyék őt Shule-ba. Az emberek korábban tisztelték és kedvelték Chen Pan-t. Viszont rettegtek a Yuezhi-ktől. Azonnal visszavették a pecsétet és a címet Yi Fu-tól és Chen Pan-hoz mentek és megtették őt uralkodónak. Yi Fu Pangao hercege címet kapott.

Később mivel Suoche[4] ellenállást folytatott (Khotán ellen), ezért betelepültek Shule tartomány alá. Shule ezért igen megerősödött és ellenségessé vált Qiuci és Yutian[5] tartományokkal szemben, még meg is támadta őket.

A második yongjian évben [i.sz. 127] Shun császár uralkodása alatt, Chen Pan egy követet küldött, hogy felajánlja tiszteletteljes ajándékát. A császár a Han-ok Hatalmas Főparancsnoki címét adományozta neki. Chen Xun-t, a bátyjának fiát kinevezte a tartomány Ideiglenes Parancsnokának.

Az ötödik évben [i.sz. 130] Chen Pan elküldte a fiát a császár szolgálatába és Dayuan[6] és Suoche birodalmak követei mellett ajándékot küldött és adományokat. A második yangjia évben [i.sz. 133] Chen Pan ismét felajánlott egy oroszlánt és zebukat.

Később Ling császár uralkodása alatt az első jianning évben [i.sz. 168] He De, Chen Pan fiatalabb apai nagybátyja egy vadászat alkalmával meglőtte Chen Pan-t Shule uralkodóját és a Han-ok Főparancsnokát. He De kinevezte magát uralkodónak.

A harmadik évben [i.sz. 170] Meng Tuo – Liangzhou területi felügyelője – elküldte Ren She alkalmazottját, hogy parancsoljon 500 katonát Dunhuang[7]-ból, Cao Kuan Katonai Felügyelővel és a Nyugati régió Segédtiszti hivatalnokával Zhang Yen-nel, valamint Yanqi[8] hadseregével és Qiuci, a Közeli[9] és a Távoli Jushi[10] törzsekkel együtt majd 30.000 katonával szövetkezve, hogy megtámadják Shule-t. Megtámadták Zhengzhong városát, de mivel több, mint 40 napon át nem tudták elfoglalni visszavonultak. Ezt követően Shule uralkodóját mindaddig folyamatosan üldözték, amíg a császári kormányzó tanács nem tudta megöletni őt.

Északkeletre Weitou-n, Wensu, Gumo[11] és Qiuci tartományokon át Yanqi-ba érünk.

Hivatkozások Szerkesztés

 1. 疏勒 [Shu-lo] – Kasgár, Kasi (Kashgar, Kashi). A Tarim-medence nyugati részén található a Pamír hegység keleti lejtői alatt.
 2. 龜玆 [Ch’iu-tz’u] – Kucsa (Kucha) oázis és város a Tien-san (Tien shan) hegy déli lábánál.
 3. 月氏 [Yuè zhī] vagy [Ròu zhī] – Jüecsik v. Kusán birodalom, (The Great Yuezhi). A görög-latin forrásokban Tohárok.
 4. 莎車 [Shache] – Szocsü fejedelemség, (Shache). A mai Yarkand területén, a Tarim-medence (Tarim Basin) sivatag nyugati végén található, ugyanezen nevű folyó mentén.
 5. 于寘 [Yútián] – Khotán (Khotan), Keriya megye. A Tarim-medence dél-nyugati részén a mai Katakahsz folyó lábánál elterülő Keriya oázisban található.
 6. 大宛 [Ta csü-en] – Jüan birodalom (Da-Yuan), a terület a mai Ferghánai-medencében, a Szír-Darja folyó mentén terül el. Termékeny terület.
 7. 敦煌 [Dūnhuáng] – Tunhuang, (Dunhuang). A selyemút legutolsó állomása a Han birodalmon belül, a közelben falak védték a birodalmat.
 8. 焉耆 [Yen-ch’i] – Karashahr, a Boszten (Bagraksz) tónál.
 9. 車師 [Jūshī] – Csüsi törzs. A mai Turfan (Turpan)-tól nyugatra eső (8,3 km) Yarkhoto környékén éltek a Bogda-san déli oldalán elterülő területen, melyet a birodalomban Közeli Jushi földeknek neveztek.
 10. 金滿城 [Ch’in-man] – Guchen (Jimsar/Jimasa/Jinman) közeli város, a Bogda-san hegység északi oldalán. A birodalomban a Távoli Csüsi néven emlegették az itt lakó népet.
 11. 姑墨 [Ku-mo] – Akszu (Aksu). Türk szószerinti fordításban azt jelenti a Fehér Víz. A Tarim-medence északi részén, a Tien-san déli lábánál két folyó találkozásánál, ahol a Tarim folyó található.

Források Szerkesztés