← ElőszóA kunok eredete
szerző: Fejér György
1. §.
Scythia és ennek lakosai. →

     1. §. Századok óta tart a tudós vita az iránt: a Hy-nu vagy Hy-ongnu, és Hun vagy Kun nemzet ugyanazon volt-e? A Hunok a görög és római történet-jegyzetekből elég ismeretesek; a Hynuk a Chinaiakból tudattak meg nem régen. Ezek tudósitásához képest tudós Deguignes franczia iró a Hy-nukat a Hunnokkal azonitotta; véleményét rögtön felfogta Pray György magyarországi historikus; ellent mondottak Desericzky Incze magyar, és Schlötzer Aug. Lajos német irók; de foganatlanul: a francziák földijök részére esküdtek, a németeket is magok után húzván; Prayt utánozói követték. A kérdést ujonnan szóba hozta Klaproth Julius, a pétervári tudós társaság tagja, s a Hy-nu névnek a Huntól eredetét nyilván tagadta; a párisi régiségeket-nyomozó tudós társaság a kérdést 1841—1842. kitett jutalomkérdésébe foglalta; t. Neumann Károly válasza oda ütött ki: A Mongóliából Chinaiak által kivert és Scythiában letelepedett Hy-nuk voltak azon Hunok, kik meghóditván és magokkal sodorván az Alánokat, Gothokat sat. okot szolgáltattak a népek költözködésére. — Ezen ellenkező vélemények tudományos vizsgáltatására Scythiát és Mongóliát, lakosaikkal együtt, szükség előterjesztenünk mindenek előtt. — Az ide tartozandó kútfők főkép a következendők.
     „Histoire Generál des Hunnes, des Turcs” etc. par Mr. Deguignes. Paris Tom. 1. 1756—9.
     „G. Pray Annales veteres Hunnorum etc.” Viennae Tomo 1-o. — „Dissertationes Historico-Criticae in annales veteres Hunnorum.” — Ibidem annis 1761 et 1774. in folio.
     „Josephi Innocentii Deserici Commentarii de initiis et maioribus Hungarorum etc.” Budae anno 1778. Tomi IV. in folio.
     „Magyar Magog Patriarkától fogva I. István királyig.” Irta Horváth Ádám Pesten 1817—8.
     „Julius Klaproth Asia Polyglotta.” Parisiis 1829. Folio etc.
     „Die Völker des Südlichen Russlands in ihrer geschichtlichen Entwickelung.” Eine von dem königlichen Institut von Frankreich gekrönte Preisschrift. Von Karl Fr. Neumann. Leipzig 1847—8.
     „Gutzlaffs Geschichte des Chinesischen Reichs.” Herausgegeben von Karl Fr. Neumann. Stuttgart 1847—8.
     „Denkwürdigkeiten über die Mongolei von Mönck Hyacinth.” Aus dem russischen Uebersetzt von K. Fr. von der Borg. Berlin 1832—8.
     „Ssanungsetsen Chungtaidsi, Geschichte der Mongolen.” Uebersetzt von Isak Jakob Schmitth mit Anmerkungen. Berlin 1834—8.
     „K. H. Ritters Asien.” Berlin 1835. és a többi.