Szent ének, ki dícséri Szíz Máriát és az ő szent fiát

Szent ének, ki dícséri Szíz Máriát és az ő szent fiát
szerző: Tíz-sorosok mestere
részletek

[...]

(2) Ó kegyességes szíz
 És igen nagy szépség,
 Téged Isten választa
 Még kezdetnek előtte,
Nagyon téged tisztele,
 Mert tenéked köszöne
 Angyalnak miatta,
Köszönetet ílyetént
 Velág somha nem hallott
 Mind kezdettől fogva.

(3) Hozjád mene az angyal
 Bérekesztett házba
 És előtted megálla
 Nagy szép fényességgel,
Köszönetit elkezdé
 Igen nagy tisztességgel
 És ekképpen monda:
Idvez légy te Mária,
 Vagy te malaszttal teljes,
 Úr vagyon tevéled!

(4) Nagy tisztesség ez néked
 Asszonyom Mária
 És igen nagy vígasság
 Mind örökűl örökké,
Hogy mind az szent háromság
 Néked igen köszöne
 Angyalnak miatta
És tégedet megálda
 Asszonyoknak közötte
 És mindennek fölötte.

[...]

(6) Szeretetnek rózsája
 Téged ékeséjte,
 Szent alázatosságnak
 Violája szépéjte,
Tisztaságnak lilioma
 Igen téged tisztele,
 És minden jóságnak,
Jámborságnak, szentségnek
 Édességes illatja
 Téged mind elhata.

[...]

(14) Angyal a pásztoroknak,
 Csordájok őrizvén,
 Nagy örömöt hirdete:
 Jézus hogy született,
A jászolba téteték,
 Földnek mennynek királya
 Posztókba takarván,
Mennyből tejjel tölt emlők
 Felnevelék őtet
 Ékes nagy szépséggel.

(15) Mint az üveg nem törik
 Napfény általhatván,
 Ezenképpen Mária
 Szízen megmarada.
Boldog a szülő anya,
 Kinek szentséges méhe
 Isten fiát szülé,
És boldog az emlők,
 Kik ő gyengeségökbe
 Úr Krisztust emleték.

[...]

(17) Jézus fekszik jászolba,
 Mennyekbe országol,v
 A bölcsőbe kövéköl,
 Angyalokat vigasztal,
Kezei kötöztetnek
 A gyenge szíz anyától,
 Hogy meg ne verhessen,
De mi velönk kegyelmezjen
 És csak irgalmazjon
 És mi velönk légyen.

[...]

(20) Az szentséges szeretet
 Ezt gyakorta tette,
 Hogy a te szent fejedet
 Az Jézusnak fejére
Lehajtottad édesden
 És te könnyhullatásod
 Őtet megöntözte
És az ő szent orcáján
 Alá görgődözött
 Igen nagy bévséggel.

(21) Nincs emberi bölcseség,
 Ki azt megmondhassa,
 Melly isteni édesség
 Szíved lelked megfolyta,
Mikor az édes Jézust
 Apolgattad, csókoltad
 És őt ölelgetted,
Szent szívedhez szorojtottad
 És őtet emletted
 Nagy szent édességgel.

(22) Nyolcad napon kis Krisztus
 Környűl metélteték,
 Az ő gyenge testéből
 Vérét kibocsátá.
Végezetre keresztfán
 A többit es kiontá,
 Minket így szerete,
Hogy lelkönket megmosá
 Az ő szent vérével,
 Hogy mind idvözőhön.

[...]

(26) Jézus, hozjád jövének
 Három szent királyok,
 Hozván ajándékokat,
 Még hogy gyermek volnál
Ílyen szíznek ölébe,
 Úgy mint kerályi székbe;
 Bémenvén a házba,
Leesének előtted
 És úgy imádának
 Nagy szent tisztességgel.

(27) Jézus, téged Heródes
 Akara megölni,
 Kit megmonda az angyal
 A te hív szolgádnak,
Hogy felkeljen álmából
 És felvegyen tégedet
 És te szent szülédet,
El-befusson veletek
 Egyiptom országba,
 Hogy ideig ott légy.

[...]

(29) És hogy mennél asszonyom
 Az szent társasággal,
 Szép Jézussal, Józseffel
 Mind Egyiptom felé,
Jutál a nagy pusztákra
 És kietlen erdőkre
 Fene vadak közzé,
Kiket Jézus enyhíte
 És megszelídejte,
 Lőnek olya mint báránok.

[...]

(31) És immár mi mindnyájan
 Ebbe édeskedjünk,
 A szeretőt szeressük
 És az jót kévánjuk,
Az istentől mi féljünk,
 Hogy ellene ne vessünk,
 Hogy minket szeressen,
És minékünk adjon jót
 Mind fődön mind mennyen
 Mind örökűl örökké Amen.

ForrásSzerkesztés

Három veréb hat szemmel, szerk. Weöres Sándor, Budapest, Szépirodalmi, 1977, 57-59. o.)