„A körmérés története és elmélete” változatai közötti eltérés

Hasonló bánásmódban részesülnek e problémáknak vélt megoldásai a külföld tudományos testületeinél is: legrégebben – 1775 óta – a párisi akadémiánál. Ámde ez időpontig az akadémiák folyvást el voltak halmozva a beérkező és mindenkor hamis megoldásokkal.
 
Igen találóan jellemzi Lambert, a mult század kiváló német geometere, 1776-ban megjelent <ref>[A kötet végi ''Helyreigazítások'' szerint az "1776-ban megjelent" helyett "1766-ban írt" olvasandó.]</ref> «Vorläufige Kenntnisse, für die so die Quadratur und RectifícationRectification des Circuls suchen« czímű értekezésében e problemák eddigi munkásait.
 
Szavai könnyen általánosithatók, de tulajdonképen a kör négyszögítőinek szólanak.
843

szerkesztés