„Szentivánéji álom” változatai közötti eltérés

→‎ÖTÖDIK FELVONÁS: külön lapra rakott szakasz törlése
a (→‎Felvonásaok: linkjav)
(→‎ÖTÖDIK FELVONÁS: külön lapra rakott szakasz törlése)
**[[Szentivánéji álom/Ötödik felvonás, 1. szín|Ötödik felvonás, 1. szín]]
**[[Szentivánéji álom/Ötödik felvonás, 2. szín|Ötödik felvonás, 2. szín]]
 
==ÖTÖDIK FELVONÁS==
===1. SZÍN===
{| {{sztdr}}
| width=50% |
:1. SZÍN
:''Athén. Terem Theseus palotájában.''
:''Theseus, Hippolyta, Philostrat, urak és kísérők jőnek''
|
:SCENE I.
:''Athens. An Apartment in the Palace of THESEUS.''
:''Enter THESEUS, HIPPOLYTA, PHILOSTRATE, Lords, and Attendants.''
|-
| HIPPOLYTA
:Csodát beszélnek e szerelmesek.
| HIPPOLYTA
:'Tis strange, my Theseus, that these lovers speak of.
|-
| THESEUS
:Csodát, de nem valót: én nem hiszem
:Ez agg meséket s tündér babonát.
:Bolond s szerelmes oly fövő agyú
:S ábrázó képzetű, hogy olyat is lát,
:Mit józan ész felfogni képtelen.
:Az őrült, a szerelmes, a poéta
:Mind csupa képzelet: az egyike
:Több ördögöt lát, mint pokolba férne;
:Ez a bolond; nem másképp a szerelmes
:Cigánynőből is Helenát csinál;
:Szent őrületben a költő szeme
:Földről az égre, égből földre villan,
:S mig ismeretlen dolgok vázait
:Megtestesíti képzeletje, tolla
:A légi semmit állandó alakkal,
:Lakhellyel és névvel ruházza fel.
:A képzelődés oly játékot űz,
:Hogy, ha örömre gyullad a kebel,
:Megtestesíti ez öröm okát;
:Vagy képzeletben, éjjel megijedve,
:Mily könnyen lesz egy-egy bokorbul medve?
| THESEUS
:More strange than true. I never may believe
:These antique fables, nor these fairy toys.
:Lovers and madmen have such seething brains,
:Such shaping fantasies, that apprehend
:More than cool reason ever comprehends.
:The lunatic, the lover, and the poet
:Are of imagination all compact
:One sees more devils than vast hell can hold;
:That is the madman: the lover, all as frantic,
:Sees Helen's beauty in a brow of Egypt
:The poet's eye, in a fine frenzy rolling,
:Doth glance from heaven to earth, from earth to heaven;
:And as imagination bodies forth
:The forms of things unknown, the poet's pen
:Turns them to shapes, and gives to airy nothing
:A local habitation and a name.
:Such tricks hath strong imagination,
:That, if it would but apprehend some joy,
:It comprehends some bringer of that joy;
:Or in the night, imagining some fear,
:How easy is a bush supposed a bear?
|-
| HIPPOLYTA
:De amint elbeszélik e kalandot,
:S mily változáson ment érzelmök át,
:Több az, mint puszta játszi képzelet,
:S biztos valóvá nő ki az egész;
:Mindenesetre különös, csodás.
| HIPPOLYTA
:But all the story of the night told over,
:And all their minds transfigur'd so together,
:More witnesseth than fancy's images,
:And grows to something of great constancy;
:But, howsoever, strange and admirable.
:''Enter LYSANDER, DEMETRIUS, HERMIA, and HELENA.''
|-
| THESEUS
:Itt jőnek éppen víg kedvvel s örömmel.
:''Lysander, Demetrius, Hermia és Heléna jőnek''
:Vígan, barátim! vígság, szerelem
:Környezze szívetek.
| THESEUS
:Here come the lovers, full of joy and mirth.—
:Joy, gentle friends! joy and fresh days of love
:Accompany your hearts!
|-
| LYSANDER
::Több várja minden
:Fejdelmi lépted, ágyad, asztalod!
| LYSANDER
::More than to us
:Wait in your royal walks, your board, your bed!
|-
| THESEUS
:Lássuk: mi lesz ma, tánc, vagy álcajáték,
:E három óra évhosszát elölni
:Az estebéd meg a fekvés között?
:Hol a fejdelmi ünnep-rendező?
:Mi van bohóság? Nincsen színdarab,
:Egy óra kínját megenyhíteni?
:Hol van Philostrat?
| THESEUS
:Come now; what masques, what dances shall we have,
:To wear away this long age of three hours
:Between our after-supper and bed-time?
:Where is our usual manager of mirth?
:What revels are in hand? Is there no play
:To ease the anguish of a torturing hour?
:Call Philostrate.
|-
| PHILOSTRAT
::Im! kegyelmes úr.
| PHILOSTRATE
::Here, mighty Theseus.
|-
| THESEUS
:No, hát miféle tréfád van ma este?
:Zenéd, vagy álcád? Szólj! Hogy csalni meg
:A lomha estét mulatság nekűl?
| THESEUS
:Say, what abridgment have you for this evening?
:What masque? what music? How shall we beguile
:The lazy time, if not with some delight?
|-
| PHILOSTRAT
:Im az időtöltések címsora
:Válaszd ki, fönség, mit kivánsz elébb. ''(Papírt nyújt)''
| PHILOSTRATE
:There is a brief how many sports are ripe;
:Make choice of which your highness will see first.
:''Giving a paper.''
|-
| THESEUS
:''(olvas)''
:“A centaurok csatája; hárfa mellett
:Énekli egy athéni eunuch.”
:Nem kell: el is beszéltem már arámnak,
:Dicsőítvén bátyámat, Herculest.
:“A részeg baccháns-asszonyok dühe
:Midőn széttépik a thrák énekest.”
:Ez régi nóta, már akkor dalolták,
:Hogy én először Thébét megvevém.
:“A hármas-három Múzsa, a minap
:Koldulva elhalt Tudományt kesergi.”
:Afféle gúnyvers, csípős, kritikus lesz,
:Nem a mi vidám nászunkhoz való.
:“Unalmas kurta színmű: Pyramus
:És Thisbe; szörnyü víg tragédia.”
:Tragédia s víg! kurta és unalmas!
:Az annyi, mint tüzes jég, barna hó.
:Hogy fér meg együtt e megférhetetlen?
| THESEUS
:''Reads.''
: 'The battle with the Centaurs, to be sung
: By an Athenian eunuch to the harp.'
:We'll none of that: that have I told my love,
:In glory of my kinsman Hercules.
: 'The riot of the tipsy Bacchanals,
: Tearing the Thracian singer in their rage.'
:That is an old device, and it was play'd
:When I from Thebes came last a conqueror.
: 'The thrice three Muses mourning for the death
: Of learning, late deceas'd in beggary.'
:That is some satire, keen and critical,
:Not sorting with a nuptial ceremony.
: 'A tedious brief scene of young Pyramus
: And his love Thisbe; very tragical mirth.'
:Merry and tragical! tedious and brief!
:That is hot ice and wondrous strange snow.
:How shall we find the concord of this discord?
|-
| PHILOSTRAT
:Uram, vagy tíz szó az egész darab,
:Rövidnek már rövidebb nem lehet;
:De még tíz szóval is hosszú nagyon,
:Ezért unalmas; mert egész darabban
:Nincs egy helyes szó, egy illő szerep.
:Szomorújáték is, fejdelem, mivel
:Magát leszúrja benne Pyramus.
:Láttam a próbán, s meg kell vallanom,
:Könnyes szemekkel: de vígabb könyűt
:Sosem facsart még jóizű kacaj.
| PHILOSTRATE
:A play there is, my lord, some ten words long,
:Which is as brief as I have known a play;
:But by ten words, my lord, it is too long,
:Which makes it tedious: for in all the play
:There is not one word apt, one player fitted
:And tragical, my noble lord, it is;
:For Pyramus therein doth kill himself
:Which when I saw rehears'd, I must confess,
:Made mine eyes water; but more merry tears
:The passion of loud laughter never shed.
|-
| THESEUS
:Mik a szereplők?
| THESEUS
:What are they that do play it?
|-
| PHILOSTRAT
::Kérges tenyerű
:Munkások Athenében, kik előbb
:Észbéli munkát nem tettek soha,
:S rövid elméjök most agyoncsigázák
:E színdarabbal, nászod ünnepére.
| PHILOSTRATE
:Hard-handed men that work in Athens here,
:Which never labour'd in their minds till now;
:And now have toil'd their unbreath'd memories
:With this same play against your nuptial.
|-
| THESEUS
:De úgy megnézzük.
| THESEUS
:And we will hear it.
|-
| PHILOSTRAT
::Nem, felséges úr!
:Nem érdemes; én végighallgatám,
:Semmit sem és az, semmit a világon,
:Hacsak kínjokba nem gyönyörködöl,
:Mint eltanúlák s gyötrék magokat
:Szolgálatodra.
| PHILOSTRATE
::No, my noble lord,
:It is not for you: I have heard it over,
:And it is nothing, nothing in the world;
:Unless you can find sport in their intents,
:Extremely stretch'd and conn'd with cruel pain,
:To do you service.
|-
| THESEUS
::Már meghallgatom
:Mert semmi áldozat nem helytelen,
:Ha együgyű sziv nyújtja s hódolat.
:Menj, hívd be; fogjunk helyet, asszonyim.
:''Philostrat el''
| THESEUS
::I will hear that play;
:For never anything can be amiss
:When simpleness and duty tender it.
:Go, bring them in: and take your places, ladies.
:''Exit PHILOSTRATE.''
|-
| HIPPOLYTA
:Én szánva nézem a verdő nyomort
:S szolgálatában megszakadt hüséget.
| HIPPOLYTA
:I love not to see wretchedness o'er-charged,
:And duty in his service perishing.
|-
| THESEUS
:Olyat nem is fogsz látni, édesem.
| THESEUS
:Why, gentle sweet, you shall see no such thing.
|-
| HIPPOLYTA
:Azt mondja, semmit nem tudnak, de semmit.
| HIPPOLYTA
:He says they can do nothing in this kind.
|-
| THESEUS
:Annál nemesb e semmit jól fogadnunk.
:Fölvenni, amit ők elejtenek
:S mi a szegény hűségtől nem telik,
:Kegy-számba tudni azt, nem érdeműl.
:Amerre jártam, sok tudós nagy ember
:Kigondolt üdvözléssel jött elém;
:Sápadni láttam őket és remegni,
:Pontot csinálni mondat közepén,
:Gyakorlott szájjal, félsz miatt, hebegni
:És végre némán abbahagyni—nem
:Köszöntve engem. Hidd el, édesem,
:Hogy mégis üdvözölt e hallgatás,
:Mert a szerényen rettegő alázat
:Jobb szónok énelőttem, mint kereplő
:Nyelvével a tolárd ékesbeszéd.
:A szótlan együgyűség, szeretet,
:Sokat mond nékem, bárha keveset.
:''Philostrat jő''
| THESEUS
:The kinder we, to give them thanks for nothing.
:Our sport shall be to take what they mistake
:And what poor duty cannot do,
:Noble respect takes it in might, not merit.
:Where I have come, great clerks have purposed
:To greet me with premeditated welcomes;
:Where I have seen them shiver and look pale,
:Make periods in the midst of sentences,
:Throttle their practis'd accent in their fears,
:And, in conclusion, dumbly have broke off,
:Not paying me a welcome. Trust me, sweet,
:Out of this silence yet I pick'd a welcome;
:And in the modesty of fearful duty
:I read as much as from the rattling tongue
:Of saucy and audacious eloquence.
:Love, therefore, and tongue-tied simplicity
:In least speak most to my capacity.
:''Enter PHILOSTRATE.''
|-
| PHILOSTRAT
:Fönség! ha tetszik, itt van a prológ.
| PHILOSTRATE
:So please your grace, the prologue is address'd.
|-
| THESEUS
:Jöjjön be.
:''Harsonák''
:''A Prológ jő''
| THESEUS
:Let him approach.
:''Flourish of trumpets. Enter PROLOGUE.''
|-
| PROLÓG
:“Ha nem tetszünk, nincs más kívánatunk.
:“Ne véld, uram, hogy jöttünk sérteni,
:“Csak kimutatni. Jó akaratunk
:“Ezen végcéllal fogjuk kezdeni.
:“Tekintse fönség, hogy célunk elérve,
:“Magas tetszése lévén jutalom,
:“Az nem sok. Amit tehetünk kedvére,
:“Nem tesszük. Azért, hogy szállja unalom.
:“Készen a játszók; mindjárt kezdik el,
:“S megtudja minden, amit tudni kell.”
| PROLOGUE
:'If we offend, it is with our good will.
: That you should think, we come not to offend,
:But with good will. To show our simple skill,
: That is the true beginning of our end.
:Consider then, we come but in despite.
: We do not come, as minding to content you,
:Our true intent is. All for your delight
: We are not here. That you should here repent you,
:The actors are at hand: and, by their show,
:You shall know all that you are like to know,'
|-
| THESEUS
:Nem ponton áll meg a jámbor sehol.
| THESEUS
:This fellow doth not stand upon points.
|-
| LYSANDER
:Úgy nyargalá meg prológusát, mint egy szilaj csikót: nem bírta megállítani. Jó tanulság ez, fönséges úr, nem elég csak beszélni, helyesen is kell.
| LYSANDER
:He hath rid his prologue like a rough colt; he knows
:not the stop. A good moral, my lord: it is not enough to speak,
:but to speak true.
|-
| HIPPOLYTA
:Valóban, úgy játszott prológusán, mint fuvolán a gyermek: hangot bírt adni, de dallamot nem.
| HIPPOLYTA
:Indeed he hath played on this prologue like a child
:on a recorder; a sound, but not in government.
|-
| THESEUS
:Egy összebomlott lánc volt e beszéd,
:Minden szem összefügg, mégis zavart. -
:Mi lesz most?
:''Pyramus, Thisbe, Fal, Holdvilág, Oroszlán jőnek mint néma csoportozat''
| THESEUS
:His speech was like a tangled chain; nothing impaired, but all
:disordered. Who is next?
:''Enter PYRAMUS and THISBE, WALL, MOONSHINE, and LION, as in dumb
:show.''
|-
| PROLÓG
:“Nagysádtok e dolgon csudálkozhat nagyon,
:“Míg kiderül minden, ami rejtve vagyon.
:“Ez ifju Pyramus, bárki megtudhatja
:“És e szép leányzó Thisbe, nem tagadja.
:“Ez a sáros, meszes férfiu fal légyen,
:“Mely a szeretőket választja irégyen,
:“Melynek hasadékán két szerető szája
:“Suttogott örömmel, senki ne csudálja.
:“Ez, akinél lámpás, bokor van és kutya,
:“A holdat jelenti; mert mindenki tudja,
:“Holdvilágon összejőni nem rettegtek;
:“Az Ninus sirjához találkozót tettek.
:“Ez ocsmány bestia, név szerint oroszlán,
:“Az elébb jött Thisbét, ottan kalandozván,
:“Megriasztá, vagyis majd holtra ijeszté;
:“Futtában szegény a kendőjét elveszté;
:“Melyet összetépvén annak véres szája,
:“Imhol jő Pyramus deli szép formája.
:“Hű Thisbe kendőjét ott leli vérében,
:“Mártja kemény kardját kínos kebelében.
:“Egy eperfa alatt szegény Thisbe várta,
:“Tőrt von az is, meghal. Ami vagyon hátra,
:“Azt oroszlán, hold, fal, és a két szeretők
:“Elmondják bővebben, mert ittmaradnak ők.”
:''Prológ, Pyramus, Thisbe, Oroszlán, Holdvilág el''
| PROLOGUE
:Gentles, perchance you wonder at this show;
: But wonder on, till truth make all things plain.
:This man is Pyramus, if you would know;
: This beauteous lady Thisby is certain.
:This man, with lime and rough-cast, doth present
: Wall, that vile Wall which did these lovers sunder;
:And through Wall's chink, poor souls, they are content
: To whisper, at the which let no man wonder.
:This man, with lanthorn, dog, and bush of thorn,
: Presenteth Moonshine: for, if you will know,
:By moonshine did these lovers think no scorn
: To meet at Ninus' tomb, there, there to woo.
:This grisly beast, which by name Lion hight,
:The trusty Thisby, coming first by night,
:Did scare away, or rather did affright;
:And as she fled, her mantle she did fall;
: Which Lion vile with bloody mouth did stain
:Anon comes Pyramus, sweet youth, and tall,
: And finds his trusty Thisby's mantle slain;
:Whereat with blade, with bloody blameful blade,
: He bravely broach'd his boiling bloody breast;
:And Thisby, tarrying in mulberry shade,
: His dagger drew, and died. For all the rest,
:Let Lion, Moonshine, Wall, and lovers twain,
:At large discourse while here they do remain.
:''Exeunt PROLOGUE, THISBE, LION, and MOONSHINE.''
|-
| THESEUS
:Csodák csodája lesz, ha az oroszlán
:Megszólal.
| THESEUS
:I wonder if the lion be to speak.
|-
| DEMETRIUS
::Ne csodáld, uram: miért ne
:Ez egy oroszlán, míg oly sok szamár?
:
| DEMETRIUS
:No wonder, my lord: one lion may, when many asses do.
|-
| FAL
:“Ez komédiának úgy kivánja rendi,
:“Hogy én legyek a fal, bizonyos Orrondi;
:“Mégpedig e falat úgy képzelni tessék,
:“Hogy azon egy nyílás, vagy repedés essék,
:“Melyen is keresztül Pyramus meg Thisbe,
:“Az két hív szerető susogának ki s be.
:“E habarcs, e malter, e tégla mutatja,
:“Hogy én vagyok a fal: nyelvem se tagadja,
:“S íme, az hasadék jobb és bal kezemen,
:“Suttoghatnak által szeretők amelyen.”
| WALL
:In this same interlude it doth befall
:That I, one Snout by name, present a wall
:And such a wall as I would have you think
:That had in it a crannied hole or chink,
:Through which the lovers, Pyramus and Thisby,
:Did whisper often very secretly.
:This loam, this rough-cast, and this stone, doth show
:That I am that same wall; the truth is so
:And this the cranny is, right and sinister,
:Through which the fearful lovers are to whisper.
|-
| THESEUS
:Ki várna többet sártól meg polyvától?
| THESEUS
:Would you desire lime and hair to speak better?
|-
| DEMETRIUS
:Ez a legelmésb közfal, fenség, melyet valaha beszélni hallottam.
| DEMETRIUS
:It is the wittiest partition that ever I heard
:discourse, my lord.
|-
| THESEUS
:Pyramus közelít a falhoz: csendesség!
:''Pyramus jő''
| THESEUS
:Pyramus draws near the wall; silence.
:''Enter PYRAMUS.''
|-
| PYRAMUS
:“Ó, mogorva gyász éj! hogy feketébb sincsen!
:“Ó, éj, ki mindig vagy, mikor nappal nincsen!
:“Ó, éj! iszonyú éj! Ó, ja-ja-jaj! Héj, be
:“Félek, hogy Thisbének nem jutok eszébe! -
:“És te, ó, fal! ó, fal! drága kedves válasz!
:“Mely az ő telekjök s a mienk közt állasz;
:“Ó, fal! ó, te kedves, mindennél drágább fal!
:“Mutass egy repedést, hogy pislantok által.
:''Fal kiterjeszti az ujjait''
:“Köszönöm! Jupiter áldjon, fal barátom!
:“Hah de ni, mit látok? Thisbémet nem látom!
:“Megcsaltál, gonosz fal! semmi jót nem látok
:“No hát minden köved verje meg az átok!”
| PYRAMUS
:O grim-look'd night! O night with hue so black!
: O night, which ever art when day is not!
:O night, O night, alack, alack, alack,
: I fear my Thisby's promise is forgot!—
:And thou, O wall, O sweet, O lovely wall,
: That stand'st between her father's ground and mine;
:Thou wall, O wall, O sweet and lovely wall,
: Show me thy chink, to blink through with mine eyne.
:''WALL holds up his fingers.''
:Thanks, courteous wall: Jove shield thee well for this!
: But what see what see I? No Thisby do I see.
:O wicked wall, through whom I see no bliss,
: Curs'd be thy stones for thus deceiving me!
|-
| THESEUS
:Úgy gondolom, a fal, mint érző lény, visszaszidhatná.
| THESEUS
:The wall, methinks, being sensible, should curse again.
|-
| PYRAMUS
:Nem ott! uram; nem szabad neki.—“Meg az átok” Thisbe végszava, most mindjárt jelenése lesz, én pedig lesem a falon. No lám! rittig, ahogy mondtam. Ahol jön ni!
:''Thisbe jő''
| PYRAMUS
:No, in truth, sir, he should not. 'Deceiving me' is
:Thisby's cue: she is to enter now, and I am to spy her through
:the wall. You shall see it will fall pat as I told you.—Yonder
:she comes.
:''Enter THISBE.''
|-
| THISBE
:“Ó, fal, te ki gyakran hallád panaszomat,
:“Hogy elzárod tőlem szép Pyramusomat
:“Cseresznyeajakam hányszor ért csókolva
:“Kövedhez, amelyet sár fog össze s polyva!”
| THISBE
:O wall, full often hast thou heard my moans,
: For parting my fair Pyramus and me
:My cherry lips have often kiss'd thy stones
: Thy stones with lime and hair knit up in thee.
|-
| PYRAMUS
:“Minő hangot látok! hadd pislogok is be
:“Nem hallom-e ott meg Thisbe arcát.—Thisbe!”
| PYRAMUS
:I see a voice; now will I to the chink,
:To spy an I can hear my Thisby's face.
:Thisby!
|-
| THISBE
:“Te vagy, édes rózsám? Úgy gondolom innét.”
| THISBE
::My love! thou art my love, I think.
|-
| PYRAMUS
:“Gondolj, amit akarsz, hozzám van szerencséd;
:“S valamint Limander, szeretlek oly nagyon.”
| PYRAMUS
:Think what thou wilt, I am thy lover's grace;
:And like Limander am I trusty still.
|-
| THISBE
:“Én is mint Heléna, míg sors nem üt agyon.”
| THISBE
:And I like Helen, till the fates me kill.
|-
| PYRAMUS
:“Cofalus Procrushoz nem olyan hű, mint én.”
| PYRAMUS
:Not Shafalus to Procrus was so true.
|-
| THISBE
:“Mint Cofalust Procrus, úgy szeretlek szintén.”
| THISBE
:As Shafalus to Procrus, I to you.
|-
| PYRAMUS
:“Ó, hát adj egy csókot ezen a rossz falon!”
| PYRAMUS
:O, kiss me through the hole of this vile wall.
|-
| THISBE
:“De nem éri ajkad, csak a meszet nyalom.”
| THISBE
:I kiss the wall's hole, not your lips at all.
|-
| PYRAMUS
:“Tudod mit? Gyerünk ki az Nina sírjához.”
| PYRAMUS
:Wilt thou at Ninny's tomb meet me straightway?
|-
| THISBE
:“Élek, halok! várj el a nagy eperfához.”
:
| THISBE
:'Tide life, 'tide death, I come without delay.
|-
| FAL
:“Eszerint a falnak nincs több mondókája,
:“S így a fal, mármint én, elmehet dolgára.”
:''Fal, Pyramus és Thisbe el''
| WALL
:Thus have I, wall, my part discharged so;
:And, being done, thus Wall away doth go.
:''Exeunt WALL, PYRAMUS and THISBE.''
|-
| THESEUS
:Most hát a két szomszéd közötti válaszfal leomlott.
| THESEUS
:Now is the mural down between the two neighbours.
|-
| DEMETRIUS
:Mi haszna, fönség, ha a fal még azután is tud hallgatózni?
| DEMETRIUS
:No remedy, my lord, when walls are so wilful to hear
:without warning.
|-
| HIPPOLYTA
:Sose hallottam ily ostoba silányságot.
| HIPPOLYTA
:This is the silliest stuff that ever I heard.
|-
| THESEUS
:Az effélének a legjava is csak árnyék, s a legrossza nem rosszabb, ha képzelődés pótolja.
| THESEUS
:The best in this kind are but shadows; and the worst
:are no worse, if imagination amend them.
|-
| HIPPOLYTA
:Csakhogy a mi képzelődésünk ám, nem az övék.
| HIPPOLYTA
:It must be your imagination then, and not theirs.
|-
| THESEUS
:Ha mi rosszabbat nem képzelünk róluk, mint ők magukról, úgy ők nagyon jeles férfiak. Itt jön két nemes barom, egy hold és egy oroszlán.
:''Oroszlán, Holdvilág jőnek''
| THESEUS
:If we imagine no worse of them than they of
:themselves, they may pass for excellent men.
:Here come two noble beasts in, a moon and a lion.
:''Enter LION and MOONSHINE.''
|-
| OROSZLÁN
:“Asszonyaim, kiknek gyönge szive retteg,
:“Ha egy egér cincog, egy pici szörnyeteg,
:“Gondolom, reszketnek most vacogó foggal,
:“Mert egy vad oroszlán bőg veszett haraggal.
:“De Gyalu vagyok én, az asztalos, íme!
:“Nem vad oroszlánnak nősténye, se híme
:“Mert ha én most élő oroszlánná válnék,
:“Baj volna, mit uccse! magam is sajnálnék.”
| LION
:You, ladies, you, whose gentle hearts do fear
: The smallest monstrous mouse that creeps on floor,
:May now, perchance, both quake and tremble here,
: When lion rough in wildest rage doth roar.
:Then know that I, one Snug the joiner, am
:A lion fell, nor else no lion's dam
:For, if I should as lion come in strife
:Into this place, 'twere pity on my life.
|-
| THESEUS
:Igen nyájas bestia és jó lelkiösmeretű.
| THESEUS
:A very gentle beast, and of a good conscience.
|-
| DEMETRIUS
:Ily becsületes bestiát még nem láttam, fenség.
| DEMETRIUS
:The very best at a beast, my lord, that e'er I saw.
|-
| LYSANDER
:Ez az oroszlán, bátorságra nézve, igazi róka.
| LYSANDER
:This lion is a very fox for his valour.
|-
| THESEUS
:Az ám; szerénységre pedig liba.
| THESEUS
:True; and a goose for his discretion.
|-
| DEMETRIUS
:Nem áll, fenséges úr; mert bátorsága nem emeli szerénységét, márpedig a róka elemeli a libát.
| DEMETRIUS
:Not so, my lord; for his valour cannot carry his
:discretion, and the fox carries the goose.
|-
| THESEUS
:De bizony szerénysége sem emeli bátorságát, valamint a liba sem emeli el a rókát. Hagyjuk abba; bízzuk szerénységére, s halljuk a holdat.
| THESEUS
:His discretion, I am sure, cannot carry his valour;
:for the goose carries not the fox. It is well; leave it to his
:discretion, and let us listen to the moon.
|-
| HOLDVILÁG
:“A kétszarvú holdat e lámpás jelenti;”
| MOONSHINE
:This lanthorn doth the horned moon present:
|-
| DEMETRIUS
:Úgy hát szarvainak a homlokán kellene lenni.
| DEMETRIUS
:He should have worn the horns on his head.
|-
| THESEUS
:De nem újhold; szarvai látatlanok ottan körül.
| THESEUS
:He is no crescent, and his horns are invisible within
:the circumference.
|-
| HOLDVILÁG
:“A kétszarvú holdat e lámpás jelenti;
:“Én holdbeli ember vagyok, egyéb senki.”
| MOONSHINE
:This lanthorn doth the horned moon present;
:Myself the man i' the moon do seem to be.
|-
| THESEUS
:Ez a legnagyobb hiba valamennyi közt. Az embert a lámpába kellene dugni; különben hogy lehet holdbeli ember?
| THESEUS
:This is the greatest error of all the rest: the man should be
:put into the lantern. How is it else the man i' the moon?
|-
| DEMETRIUS
:Nem mer belebújni a gyertyától; mert lám, csupa füstölgő kanóc.
| DEMETRIUS
:He dares not come there for the candle: for, you
:see, it is already in snuff.
|-
| HIPPOLYTA
:Be únom ezt a holdat; bárcsak változnék már!
| HIPPOLYTA
:I am aweary of this moon: would he would change!
|-
| THESEUS
:Szegény elmevilága mutatja, hogy már fogytán van; de csupa udvariasságból is be kell várnunk, míg elapad.
| THESEUS
:It appears, by his small light of discretion, that he
:is in the wane: but yet, in courtesy, in all reason, we must
:stay the time.
|-
| LYSANDER
:Tovább, Hold!
| LYSANDER
:Proceed, moon.
|-
| HOLDVILÁG
:Nincs egyéb mondanivalóm, csak hogy ez a lámpás a hold; én a holdbeli ember vagyok; ez a tüskebokor az én bokrom; ez a kutya az én kutyám.
| MOON
:All that I have to say, is to tell you that the lantern
:is the moon; I, the man i' the moon; this thorn-bush, my
:thorn-bush; and this dog, my dog.
|-
| DEMETRIUS
:No hát mindennek a lámpásban kellene lenni, mert mindezek a holdban vannak. De csendesség! Ihol jő Thisbe.
:''Thisbe jő''
| DEMETRIUS
:Why, all these should be in the lantern; for all
:these are in the moon. But silence; here comes Thisbe.
:''Enter THISBE.''
|-
| THISBE
:“Ez a Nina sírja.—De hol az én rózsám?”
| THISBE
:This is old Ninny's tomb. Where is my love?
|-
| OROSZLÁN
:“Ó-ó.”
:''Oroszlán ordít, Thisbe elfut''
| LION
:Oh!
:''The LION roars.—THISBE runs off.''
|-
| DEMETRIUS
:Helyes a bőgés, Oroszlán!
| DEMETRIUS
:Well roared, lion.
|-
| THESEUS
:Helyes az elfutás, Thisbe!
| THESEUS
:Well run, Thisbe.
|-
| HIPPOLYTA
:Helyes a világítás, Hold!—Igazán, a hold igen kedvesen süt.
:''Oroszlán összetépi Thisbe fátyolát s el''
| HIPPOLYTA
:Well shone, moon.—Truly, the moon shines with a good grace.
:''The LION tears THISBE'S Mantle, and exit.''
|-
| THESEUS
:Helyes a tépés, Oroszlán!
| THESEUS
:Well moused, lion.
|-
| DEMETRIUS
:Aztán jöve Pyramus.
| DEMETRIUS
:And so comes Pyramus.
|-
| LYSANDER
:És elinalt az oroszlán.
:''Pyramus jő''
| LYSANDER
:And then the lion vanishes.
:''Enter PYRAMUS.''
|-
| PYRAMUS
:“Köszönöm, kedves hold, napsugáraidat.
:“Köszönöm, hold, tisztán fénylő világodat,
:“Hogy kegyed tündöklő aranyozott árja
:“Hű Thisbe személyét szemem elé tárja.
::“De hó! mi baj!
::“De nézd, mi jaj!
::“Mi szörnyü fájdalom!
::“Szem, látod ezt?
::“Még sem meredsz?
::“Ó, kincsem, angyalom!
::“Kendőd lehullt
::“Hah! vérbe fúlt?
::“Ti fúriák, jövel!
::“Ó, végzet! sors!
::“Ölj, vágj, taposs;
::“Rontsd, zúzd, oltsd éltem el!”
| PYRAMUS
:Sweet moon, I thank thee for thy sunny beams;
: I thank thee, moon, for shining now so bright
:For, by thy gracious golden, glittering streams,
: I trust to take of truest Thisby's sight.
::But stay;—O spite!
::But mark,—poor knight,
::What dreadful dole is here!
::Eyes, do you see?
::How can it be?
::O dainty duck! O dear!
::Thy mantle good,
::What! stained with blood?
::Approach, ye furies fell!
::O fates! come, come;
::Cut thread and thrum;
::Quail, rush, conclude, and quell!
|-
| THESEUS
:E fájdalom, meg egy kedvesünk halála akárkit is szomorúvá tenne.
| THESEUS
:This passion, and the death of a dear friend, would go
:near to make a man look sad.
|-
| HIPPOLYTA
:Vesszek el, ha nem szánom az istenadtát.
| HIPPOLYTA
:Beshrew my heart, but I pity the man.
|-
| PYRAMUS
:“Ó, természet! hogy is szültél oroszleánt,
:“Mely így csúffá tegye a legszebb szép leányt,
:“Ki szebb, mint amennyi—azaz már csak vala -
:“Élt, szeretett, bájolt, kacsintott valaha.
::“Hullj könny! szakadj!
::“S te kard, akadj
::“Pyram’ keblébe, így!
::“Itt balra, hol
::“A szív dobol.
::“Meghalok: így, így, így.
::“Már meghalék,
::“Elpatkolék!
::“Lelkem az égbe száll;
::“Aludj ki, nyelv!
::“Hold, fuss, el, el!
::“Hal—ál! hal—ál!—hal—ál!” ''(Meghal)''
:''Holdvilág el''
| PYRAMUS
:O wherefore, nature, didst thou lions frame?
: Since lion vile hath here deflower'd my dear;
:Which is—no, no—which was the fairest dame
: That liv'd, that lov'd, that lik'd, that look'd with cheer.
::Come, tears, confound;
::Out, sword, and wound
::The pap of Pyramus
::Ay, that left pap,
::Where heart doth hop:—
::Thus die I, thus, thus, thus.
::Now am I dead,
::Now am I fled;
::My soul is in the sky
::Tongue, lose thy light!
::Moon, take thy flight!
::Now die, die, die, die, die.
:''Dies. Exit MOONSHINE.''
|-
| THESEUS
:Nem hal-áll, hanem ember-áll, mert emberül megállá a sarat.
| DEMETRIUS
:No die, but an ace, for him; for he is but one.
|-
| LYSANDER
:Nem is ember áll, mert meghalt és így eldőlt.
| LYSANDER
:Less than an ace, man; for he is dead; he is nothing.
|-
| DEMETRIUS
:De egy seborvos még feltámaszthatja, s akkor kisül, hogy szamár áll.
| THESEUS
:With the help of a surgeon he might yet recover and prove an ass.
|-
| HIPPOLYTA
:De minek megy el a holdvilág, mielőtt Thisbe visszajőne s keresné
:kedvesét?
| HIPPOLYTA
:How chance moonshine is gone before Thisbe comes
:back and finds her lover?
|-
| THESEUS
:Megtalálhatja csillagfénynél is. Itt jön már; az ő keserve bevégzi
:a darabot.
:''Thisbe jő''
| THESEUS
:She will find him by starlight.—Here she comes; and
:her passion ends the play.
:''Enter THISBE.''
|-
| HIPPOLYTA
:Egy ilyen Pyramusért nemigen érdemes soká keseregni, remélem, kurta lesz.
| HIPPOLYTA
:Methinks she should not use a long one for such a
:Pyramus: I hope she will be brief.
|-
| DEMETRIUS
:Egy porszem is lenyomná a mérleget, ha serpenyőbe vetnők: Pyramus e különb, vagy Thisbe. Amaz férfinak: “Isten ótalmazz!” emez nőnek: “Isten irgalmazz!”
| DEMETRIUS
:A mote will turn the balance, which Pyramus, which
:Thisbe, is the better.
|-
| LYSANDER
:Már észrevette azokkal a kedves szemeivel.
| LYSANDER
:She hath spied him already with those sweet eyes.
|-
| DEMETRIUS
:És ekképp nyögdel, ''videlicet''.
| DEMETRIUS
:And thus she moans, videlicet.—
|-
| THISBE
:“Alszol, tubám?
:“Mit! halva tán?
: “Pyramus! kelj na fel
:“Hah! néma? holt?...
:“Ah, síri bolt
: “Fedje szép szemed el?
:“E liljom-ajk,
:“Cseresznye-orr,
: “Kökörcsin-sárga kép
:“Nincs, nincs sehun!
:“Szemed lehuny
: “Volt bár, mint zöld hagyma, szép.
:“Ó, három lány!
:“Téj-halovány
: “Kezű párkák, elé!
:“Mártsátok e
:“Vértóba be,
: “Ha élte selymét elszelé.
:“Nyelv, szót se, csitt!
:“Hű kard, be itt!
: “Thisbének halni kő...
:“Isten veled
:“Mind, ki szeret!
: “Adjő, adjő, adjő!” ''(Meghal)''
| THISBE
::Asleep, my love?
::What, dead, my dove?
::O Pyramus, arise,
::Speak, speak. Quite dumb?
::Dead, dead? A tomb
::Must cover thy sweet eyes.
::These lily lips,
::This cherry nose,
::These yellow cowslip cheeks,
::Are gone, are gone
::Lovers, make moan!
::His eyes were green as leeks.
::O Sisters Three,
::Come, come to me,
::With hands as pale as milk;
::Lay them in gore,
::Since you have shore
::With shears his thread of silk.
::Tongue, not a word:—
::Come, trusty sword;
::Come, blade, my breast imbrue;
::And farewell, friends:—
::Thus Thisbe ends;
::Adieu, adieu, adieu.
:''Dies.''
:
|-
| THESEUS
:Már csak az Oroszlán meg a Holdvilág maradt, a holtakat eltakarítani.
| THESEUS
:Moonshine and lion are left to bury the dead.
|-
| DEMETRIUS
:No meg a Fal.
| DEMETRIUS
:Ay, and wall too.
|-
| ZUBOLY
:Nem a! kérem alássan. A fal, mely atyjaik telkét választá, le van dönte.—De nem méltóztatik megnézni az epelógust, vagy meghallgatni két emberünk bergomaszka táncát?
| BOTTOM
:No, I assure you; the wall is down that parted their fathers.
:Will it please you to see the epilogue, or to hear a Bergomask
:dance between two of our company?
|-
| THESEUS
:Csak epilógust ne! kérlek; egy ilyen játék nem szorul mentségre. Semmi mentség! hiszen, ha minden szereplő meghal, egyiket sem illő gáncsolni. De, isten engem! ha az, ki e darabot írta, Pyramust játssza s végül Thisbe harisnyakötőjére felakasztja magát; úgy ez felséges egy tragédia lett volna; de így is nagyon hű és remek volt az előadás. Hanem lássuk a bergomaszkot; az epilóg maradhat.
:''Tánc''
:Tizenkettőt szólt a vasnyelvü éjfél. -
:Alunni, hívek; szellemóra ez.
:Félő, a reggelt akképp túlheverjük,
:Amint időn túl virrasztók ez éjt.
:E kézzelfogható vaskos darab
:Jól megcsalá a lomhalábu estét. -
:Barátim, ágyba.—Két hétig legyen
:Mulatság, dáridó völgyön-hegyen.
:''Mind el''
:
:
| THESEUS
:No epilogue, I pray you; for your play needs no
:excuse. Never excuse; for when the players are all dead there
:need none to be blamed. Marry, if he that writ it had played
:Pyramus, and hang'd himself in Thisbe's garter, it would have
:been a fine tragedy: and so it is, truly; and very notably
:discharged. But come, your Bergomask; let your epilogue alone.
:''Here a dance of Clowns.''
:
:The iron tongue of midnight hath told twelve:—
:Lovers, to bed; 'tis almost fairy time.
:I fear we shall out-sleep the coming morn,
:As much as we this night have overwatch'd.
:This palpable-gross play hath well beguil'd
:The heavy gait of night.—Sweet friends, to bed.—
:A fortnight hold we this solemnity,
:In nightly revels and new jollity.
:''Exeunt.''
|}
===2. SZÍN===
{| {{sztdr}}
| width=50% |
:2. SZÍN
:''Puck jő''
|
:SCENE II
:''Enter PUCK.''
|-
| PUCK
:Már üvölt az oroszlán,
:Holdra ordit éh csikasz;
:Durva szántó horkolván
:Terhes napra nyugszik az.
:Már üszökben ég a tűz;
:Vijjog a harsány kuvik,
:Nyavalyást kétségbe űz
:Szemfedővel álmodik.
:Már az éjnek e szakán
:Nyitva minden sírverem
:Jár a lélek mind ahány,
:Népesűl a cinterem.
:És mi, hármas Hekaté
:Hintajával kik futunk,
:Mint az álom, mint az éj
:Most, tündérek, vígadunk.
:Szent e hajlék, e küszöb -
:Csitt egér! egy hang se több -
:Engem küldtek seprüvel
:Hogy porát söpörjem el.
:''Oberon és Titánia kisérettel jőnek''
| PUCK
: Now the hungry lion roars,
::And the wolf behowls the moon;
: Whilst the heavy ploughman snores,
::All with weary task fordone.
: Now the wasted brands do glow,
::Whilst the scritch-owl, scritching loud,
: Puts the wretch that lies in woe
::In remembrance of a shroud.
: Now it is the time of night
::That the graves, all gaping wide,
: Every one lets forth its sprite,
::In the church-way paths to glide
: And we fairies, that do run
::By the triple Hecate's team
: From the presence of the sun,
::Following darkness like a dream,
: Now are frolic; not a mouse
::Shall disturb this hallow'd house
: I am sent with broom before,
::To sweep the dust behind the door.
:''Enter OBERON and TITANIA, with their Train.''
|-
| OBERON
:Álmos itt tűz, kandalló
:Fény lobogjon, bűv-sugár;
:Lejtsen a tündér s manó,
:Mint bokorrul kismadár.
:És e víg dalt, fel s alá
:Ropja rá mind, s mondja rá.
| OBERON
: Through the house give glimmering light,
::By the dead and drowsy fire
: Every elf and fairy sprite
::Hop as light as bird from brier
: And this ditty, after me,
: Sing and dance it trippingly.
|-
| TITÁNIA
:Szak szerint előbb te dalld
:Minden szóra zönge dalt
:Míg tündérid kara lejt
:És megáldjuk ezt a helyt.
:''Ének''
| TITANIA
: First, rehearse your song by rote,
::To each word a warbling note;
: Hand in hand, with fairy grace,
: Will we sing, and bless this place.
:''Song and Dance.''
|-
| OBERON
:Most e házban szélt veszünk,
:Napköltéig itt leszünk. -
:A fő-ágyhoz legelébb!
:Hintsen áldást rá e nép
:Hogy a sarj, mi ott terem,
:Legyen boldog, végtelen.
:Mind a három ifju pár
:Hű legyen, míg földön jár;
:Soha tőlük származót
:Ne gyalázzon testi folt
:Anyajegy, nyúlajk, sömör,
:Rácsudállott szem-csömör
:S mi anyákat szégyenít,
:Magzaton ne legyen itt. -
:Fűharmattal szentelünk;
:Minden tündér jő velünk,
:Kiki szentel egy szobát,
:S megáldjuk e palotát
:Lakja mindig béke, csend,
:S legyen áldott ura bent.
: Most szállj;
: Meg se állj;
:Reggelig hozzám találj.
:''Oberon, Titánia, kíséret el''
:
| OBERON
: Now, until the break of day,
: Through this house each fairy stray,
: To the best bride-bed will we,
: Which by us shall blessed be;
: And the issue there create
: Ever shall be fortunate.
: So shall all the couples three
: Ever true in loving be;
: And the blots of Nature's hand
: Shall not in their issue stand
: Never mole, hare-lip, nor scar,
: Nor mark prodigious, such as are
: Despised in nativity,
: Shall upon their children be.—
: With this field-dew consecrate,
: Every fairy take his gate;
: And each several chamber bless,
: Through this palace, with sweet peace;
: E'er shall it in safety rest,
: And the owner of it blest.
::Trip away
::Make no stay
: Meet me all by break of day.
:''Exeunt OBERON, TITANIA, and Train.''
|-
| PUCK
:Ha mi árnyak nem tetszettünk,
:Gondoljátok, s mentve tettünk
:Hogy az álom meglepett,
:S tükrözé e képeket.
:E csekély, meddő mesét,
:Mely csak álom, semmiség,
:Nézze most el úri kegy,
:Másszor aztán jobban megy.
:S amint emberséges Puck
:A nevem: ha megkapjuk,
:Hogy most kímél a fulánk,
:Jóvátesszük e hibánk,
:Máskint a nevem ne Puck
:Legyen inkább egy hazug.
:Most uraim, jó’tszakát. -
:Fel, tapsra hát, ki jó barát,
:S Robin megjavitja magát.
:''(El)''
| PUCK
: If we shadows have offended,
: Think but this,—and all is mended,—
: That you have but slumber'd here
: While these visions did appear.
: And this weak and idle theme,
: No more yielding but a dream,
: Gentles, do not reprehend;
: If you pardon, we will mend.
: And, as I am an honest Puck,
: If we have unearned luck
: Now to 'scape the serpent's tongue,
: We will make amends ere long;
: Else the Puck a liar call
: So, good night unto you all.
: Give me your hands, if we be friends,
: And Robin shall restore amends.
:''Exit.''
:
|}
 
 
[[Kategória:William Shakespeare]]
4 782

szerkesztés