„Szentivánéji álom” változatai közötti eltérés

→‎MÁSODIK FELVONÁS: átrakott szakasz törlése
a (hivatkozás javítása)
(→‎MÁSODIK FELVONÁS: átrakott szakasz törlése)
 
 
 
==MÁSODIK FELVONÁS ==
===1. SZÍN===
{| {{sztdr}}
| width=50% |
:1. SZÍN
:''Erdő Athén közelében''
:''Egy tündér és Puck jőnek szembe''
|
:SCENE I.
:''A wood near Athens. ''
:''Enter a FAIRY at One door, and PUCK at another.''
|-
| PUCK
:Hohó, szellem! hová mégy?
| PUCK
:How now, spirit! whither wander you?
|-
| TÜNDÉR
::Hegyen át, völgyön át,
::Tüskön-bokron keresztül,
::Berken át, kerten át,
::Tűzön-vízen keresztül,
::Járok, hol madár se volt,
::Sebesebben mint a hold.
::Tündér királyné az asszonyom,
::Fűre gyöngyét én harmatozom;
::Testőre a sok kankalin,
::Aranyköntöst reájok ád,
::A pettyek rajta: mind rubin,
::Azokba rejti illatát.
:Most itt nehány csöpp harmatot szedek,
:S gyöngyűl akasztom a kikircs fülébe;
:Jó éjt, rüpők szellem: én már megyek,
:Mert jő királyném és tündéri népe.
:
| FAIRY
::Over hill, over dale,
::Thorough bush, thorough brier,
::Over park, over pale,
::Thorough flood, thorough fire,
::I do wander everywhere,
::Swifter than the moon's sphere;
::And I serve the fairy queen,
::To dew her orbs upon the green.
::The cowslips tall her pensioners be
::In their gold coats spots you see;
::Those be rubies, fairy favours,
::In those freckles live their savours;
:I must go seek some dew-drops here,
:And hang a pearl in every cowslip's ear.
:Farewell, thou lob of spirits; I'll be gone
:Our queen and all her elves come here anon.
|-
| PUCK
:Ma a királynak lesz itt mulatása,
:Vigyázz, hogy a királynét meg ne lássa;
:Mert Oberon dúl-fúl rá amiatt,
:Hogy Indiából egy királyfiat
:Magának apródul elszöktete;
:Sosem volt íly szép váltott gyermeke,
:S nagy a fiúért Oberon haragja,
:Szeretné, hogy legyen vadász-lovagja
:De a királyné csak nem engedi,
:Felkoszorúzza, s úgy szeretgeti.
:S nem jőnek össze rezgő csillagoknál
:Azóta, rónán, berken vagy pataknál
:Civódás nélkül; s ez oly iszonyú,
:Hogy a tündér mind makkopáncsba bú.
| PUCK
:The king doth keep his revels here to-night;
:Take heed the Queen come not within his sight.
:For Oberon is passing fell and wrath,
:Because that she, as her attendant, hath
:A lovely boy, stol'n from an Indian king;
:She never had so sweet a changeling
:And jealous Oberon would have the child
:Knight of his train, to trace the forests wild
:But she perforce withholds the loved boy,
:Crowns him with flowers, and makes him all her joy
:And now they never meet in grove or green,
:By fountain clear, or spangled starlight sheen,
:But they do square; that all their elves for fear
:Creep into acorn cups, and hide them there.
|-
| TÜNDÉR
:Vagy én csalódom, szemre-főre, vagy
:A csintalan, gonosz manó; te vagy,
:Kit a nép Robin-pajtásnak nevez;
:Ki pórleánynak rémülést szerez;
:Malmot megindít; tejfölt megszedi;
:Nőt lelke-fogytáig köpülteti;
:Higgadni a sört meg nem engedi;
:Tévútra csal vándort, s kineveti.
:De ki Hobgoblin, édes Puck neven
:Szólít, segíted; dolga jól megyen
:Nem az vagy-é?
:
| FAIRY
:Either I mistake your shape and making quite,
:Or else you are that shrewd and knavish sprite
:Call'd Robin Goodfellow: are not you he
:That frights the maidens of the villagery;
:Skim milk, and sometimes labour in the quern,
:And bootless make the breathless housewife churn;
:And sometime make the drink to bear no barm;
:Mislead night-wanderers, laughing at their harm?
:Those that Hobgoblin call you, and sweet Puck,
:You do their work, and they shall have good luck
:Are not you he?
|-
| PUCK
::Találtad, cimbora.
:Hát én vagyok az éj víg vándora,
:Ki Oberont is megnevettetem,
:Ha a zabszúrta mént rá-rászedem,
:Nyerítve hozzá mint szép kancaló;
:Vagy, ha tütüzget holmi vén anyó,
:Vackor gyanánt rejt a kancsó-fenek,
:Iváskor én ajkához billenek,
:Hogy a sör mind aszú keblére fut.
:Mesél egy néni szörnyü szomorút
:S engem néz háromlábu zsámolyul
:Kibiccenek alóla; felborul,
:Óbégat és majd megful, úgy köhög;
:A többi oldalához kap, röhög,
:Tüszköl, csuklik nevettében, s hitet
:Mond rá, hogy ily jól sose nevetett. -
:De félre, tündér: itt jön Oberon.
| PUCK
::Thou speak'st aright;
:I am that merry wanderer of the night.
:I jest to Oberon, and make him smile,
:When I a fat and bean-fed horse beguile,
:Neighing in likeness of a filly foal;
:And sometime lurk I in a gossip's bowl,
:In very likeness of a roasted crab;
:And, when she drinks, against her lips I bob,
:And on her withered dewlap pour the ale.
:The wisest aunt, telling the saddest tale,
:Sometime for three-foot stool mistaketh me;
:Then slip I from her bum, down topples she,
:And 'tailor' cries, and falls into a cough;
:And then the whole quire hold their hips and loffe,
:And waxen in their mirth, and neeze, and swear
:A merrier hour was never wasted there.—
:But room, fairy, here comes Oberon.
|-
| TÜNDÉR
:Bár csak ne! mert amott meg asszonyom.
:''Egyfelől Oberon kíséretével, másfelől Titánia a magáéval jőnek''
| FAIRY
:And here my mistress.—Would that he were gone!
:''Enter OBERON at one door, with his Train, and TITANIA,
:at another, with hers.''
|-
| OBERON
:Üdvöz ''ne'' légy, gőgös Titánia.
| OBERON
:Ill met by moonlight, proud Titania.
|-
| TITÁNIA
:Hah! féltő Oberon! Tündérim, el!
:Kerülni esküvém ágyát s körét.
| TITANIA
:What, jealous Oberon! Fairies, skip hence;
:I have forsworn his bed and company.
|-
| OBERON
:Várj, semmi asszony. Nem vagyok urad?
| OBERON
:Tarry, rash wanton: am not I thy lord?
|-
| TITÁNIA
:Én akkor asszonyod; de jól tudom még,
:Midőn Tündérhonból elillanál,
:S ültél egész nap mint Corin, dudálva
:Zabszár tilinkón, s a szép Phillidának
:Szerelmet búgva. Mért jössz most ide
:Legtávolabb fokárul Indiának,
:Hanemha, mert a pozsgás amazon,
:Harcos, kemény-övedzős szeretőd
:Kél egybe Theseusszal? és te jössz
:Megáldni sok örömmel ágyokat.
| TITANIA
:Then I must be thy lady; but I know
:When thou hast stol'n away from fairy-land,
:And in the shape of Corin sat all day,
:Playing on pipes of corn, and versing love
:To amorous Phillida. Why art thou here,
:Come from the farthest steep of India,
:But that, forsooth, the bouncing Amazon,
:Your buskin'd mistress and your warrior love,
:To Theseus must be wedded; and you come
:To give their bed joy and prosperity.
|-
| OBERON
:Hogy tudsz, ha orcád van, Titánia,
:Hippolytával így faggatni, tudván,
:Hogy én tudom szerelmed Theseushoz?
:Nem te család el szürke éjen őt
:Az elrabolt Perigenéia mellől?
:Vagy hitszegővé nem te tetted, Aegle,
:Szép Ariadne s Antiop’ iránt?
| OBERON
:How canst thou thus, for shame, Titania,
:Glance at my credit with Hippolyta,
:Knowing I know thy love to Theseus?
:Didst not thou lead him through the glimmering night
:From Perigenia, whom he ravish'd?
:And make him with fair Aegle break his faith,
:With Ariadne and Antiopa?
|-
| TITÁNIA
:Mindezt csupán féltésdühöd koholta
:S azon nyárkezdet óta nem jövénk
:Mi össze halmon, völgyön, síkon, erdőn,
:Köves patak, vagy szittyós és körül,
:Vagy szirtszegélyü tengerpartokon
:Szél füttye mellett körben lejteni,
:Hogy zsémbed a vigalmat el ne rontsa.
:Igy a hiába sípoló szelek
:Mintegy bosszúra, dögvészes ködöt
:Szoptak fel a tengerből, mely leesvén
:Úgy feldagaszta minden kis folyót,
:Hogy büszkén múlta feljül partjait
:Hiába vonta jármát az ökör,
:Földműves ingyen izzadt; és a zöld
:Vetés ifjan, szakáll nélkül, rohadt meg.
:Üres az ól a vízbefúlt mezőn,
:A mételyes nyáj hízlal varjakat;
:Iszap borítja a pásztor-tekét,
:S a gyalogösvényt a szép zöld gyepen
:Ki sem vehetni, mert nem járja nyom.
:Nem ér halandó ember víg telet,
:Éjente nem zeng áldott himnusz és dal;
:Miért is a hold, e folyam-királynő,
:Sápadt dühében mossa a leget
:S bőven tenyésznek csúzos nyavalyák
:Igy minden évszak önmérsékletét
:Visszára váltja: zúzos, őszhajú dér
:Hull a friss rózsa karmazsin ölébe;
:S az agg Hyems jeges tar homlokát
:Szép nyári bimbók illatos füzére.
:Övedzi, csúfra mintegy. A tavasz, nyár,
:Termékeny ősz, komor tél megcseréli
:Szokott mezét; s a megdöbbent világ
:Nem tudja, melyik másik, ez vagy az.
:S im, a gonosznak mind e fajzata
:Kettőnk viszályos harcából eredt
:Mi vagyunk azok nemzői, kútfeje.
| TITANIA
:These are the forgeries of jealousy
:And never, since the middle summer's spring,
:Met we on hill, in dale, forest, or mead,
:By paved fountain, or by rushy brook,
:Or on the beached margent of the sea,
:To dance our ringlets to the whistling wind,
:But with thy brawls thou hast disturb'd our sport.
:Therefore the winds, piping to us in vain,
:As in revenge, have suck'd up from the sea
:Contagious fogs; which, falling in the land,
:Hath every pelting river made so proud
:That they have overborne their continents
:The ox hath therefore stretch'd his yoke in vain,
:The ploughman lost his sweat; and the green corn
:Hath rotted ere his youth attain'd a beard
:The fold stands empty in the drowned field,
:And crows are fatted with the murrion flock;
:The nine men's morris is fill'd up with mud;
:And the quaint mazes in the wanton green,
:For lack of tread, are undistinguishable
:The human mortals want their winter here;
:No night is now with hymn or carol blest:—
:Therefore the moon, the governess of floods,
:Pale in her anger, washes all the air,
:That rheumatic diseases do abound
:And thorough this distemperature we see
:The seasons alter: hoary-headed frosts
:Fall in the fresh lap of the crimson rose;
:And on old Hyem's thin and icy crown
:An odorous chaplet of sweet summer buds
:Is, as in mockery, set: the spring, the summer,
:The childing autumn, angry winter, change
:Their wonted liveries; and the maz'd world,
:By their increase, now knows not which is which
:And this same progeny of evils comes
:From our debate, from our dissension
:We are their parents and original.
|-
| OBERON
:Hozd jóra hát megint; hisz rajtad áll.
:Mért bántsa Oberont Titánia?
:Hisz én csak egy kis váltott gyermeket
:Kérek, hogy apródom legyen.
| OBERON
:Do you amend it, then: it lies in you
:Why should Titania cross her Oberon?
:I do but beg a little changeling boy
:To be my henchman.
|-
| TITÁNIA
::Ne is szólj
:Országodért sem én azt a fiút.
:Az anyja rendem hölgye volt, kivel
:Gyakran csevegtem éjjel India
:Balzsam-legében és gyakorta űlénk
:Együtt a Neptun sárga fövenyén,
:Kisérve szemmel a kalmár hajót;
:S nevettük, a vitorla hogy dagad,
:Ledér szelektől hogy lesz viselős;
:Mit ő, kis úszó léptekkel haladva,
:(Mert keble már ifjammal dús vala)
:Utánzott a fövényparton, csigáért
:El-elhajózva, meg-megtérve, mintha
:Nagy útról jőne, kinccsel gazdagon.
:De, mert halandó, meghalt e gyerekkel,
:S az ő kedvéért tartom a fiút,
:S az ő kedvéért nem válok meg attól.
| TITANIA
::Set your heart at rest;
:The fairy-land buys not the child of me.
:His mother was a vot'ress of my order
:And, in the spiced Indian air, by night,
:Full often hath she gossip'd by my side;
:And sat with me on Neptune's yellow sands,
:Marking the embarked traders on the flood;
:When we have laugh'd to see the sails conceive,
:And grow big-bellied with the wanton wind;
:Which she, with pretty and with swimming gait
:Following,—her womb then rich with my young squire,—
:Would imitate; and sail upon the land,
:To fetch me trifles, and return again,
:As from a voyage, rich with merchandise.
:But she, being mortal, of that boy did die;
:And for her sake do I rear up her boy
:And for her sake I will not part with him.
|-
| OBERON
:Meddig kivánsz maradni e ligetben?
| OBERON
:How long within this wood intend you stay?
|-
| TITÁNIA
:Tán míg a Theseus nászéje tart.
:Ha tetszik holdfényen kört lejteni
:S vigalmainkat nézni, jer velünk;
:Ha nem, kerülj, mint én fogom tanyád.
| TITANIA
:Perchance till after Theseus' wedding-day.
:If you will patiently dance in our round,
:And see our moonlight revels, go with us;
:If not, shun me, and I will spare your haunts.
|-
| OBERON
:Add nékem a fiút, s megyek veled.
| OBERON
:Give me that boy and I will go with thee.
|-
| TITÁNIA
:Országodért sem én.—Tündérek el!
:Ha nem megyek, látom, civódni kell.
:''Titánia és kísérete el''
| TITANIA
:Not for thy fairy kingdom. Fairies, away
:We shall chide downright if I longer stay.
:''Exit TITANIA with her Train.''
|-
| OBERON
:Jó, hát eredj: nem mész ki e ligetből,
:Míg e dacért meg nem kinoztalak.
:Jer csak jer, édes Puck; jut még eszedbe,
:Midőn leültem egyszer a fokon
:S hallék egy cselle hátán hableányt,
:Ki olyan édes dallamot lehellt,
:Hogy a bősz tenger nyájas lőn dalára,
:S több csillag őrülten rohant le, hogy
:A hableány zenéjét hallja?
:
| OBERON
:Well, go thy way: thou shalt not from this grove
:Till I torment thee for this injury.—
:My gentle Puck, come hither: thou remember'st
:Since once I sat upon a promontory,
:And heard a mermaid, on a dolphin's back,
:Uttering such dulcet and harmonious breath,
:That the rude sea grew civil at her song,
:And certain stars shot madly from their spheres
:To hear the sea-maid's music.
|-
| PUCK
::Jut.
| PUCK
::I remember.
|-
| OBERON
:Azon időben láttam én (te nem),
:Repűlni a föld s a hűs hold között
:Tegzes Cupídót: biztos célba vőn
:Egy vesztaszűzet nyúgat trónusán;
:Pattant az ívről a szerelmi vessző,
:Átfúrni képes százezer szivet
:De láttam, a tűz-nyíl hogyan aludt ki
:A vizenyős hold szűz sugáriban,
:S a fejedelmi papnő elhaladt
:Szűz gondolattal, szerelem nekűl.
:Szemmel kisértem az eső nyilat
:Egy kis virágra hullt az nyúgoton,
:Tejszín előbb, most bíbor sebben ég
:Hivják a lányok “égő szerelemnek”,
:Hozz ily virágot, hisz mutattam egyszer
:Alvó szemekre csöppenő leve
:Nőt, férfit őrjöngő szerelemre gyújt
:Az ébren elsőbb látta lény iránt.
:Hozz ily füvet nekem, s légy itt, mire
:A leviathán egy mérföldet úsz.
:
| OBERON
:That very time I saw,—but thou couldst not,—
:Flying between the cold moon and the earth,
:Cupid, all arm'd: a certain aim he took
:At a fair vestal, throned by the west;
:And loos'd his love-shaft smartly from his bow,
:As it should pierce a hundred thousand hearts;
:But I might see young Cupid's fiery shaft
:Quench'd in the chaste beams of the watery moon;
:And the imperial votaress passed on,
:In maiden meditation, fancy-free.
:Yet mark'd I where the bolt of Cupid fell
:It fell upon a little western flower,—
:Before milk-white, now purple with love's wound,—
:And maidens call it love-in-idleness.
:Fetch me that flower, the herb I showed thee once
:The juice of it on sleeping eyelids laid
:Will make or man or woman madly dote
:Upon the next live creature that it sees.
:Fetch me this herb: and be thou here again
:Ere the leviathan can swim a league.
|-
| PUCK
:Övet kerítnék negyven perc alatt
:A föld körül.
:''(El)''
| PUCK
:I'll put a girdle round about the earth
:In forty minutes.
:''Exit PUCK.''
|-
| OBERON
::Ha nálam e virág,
:Lesem, mig elszunnyad Titánia,
:S akkor szemébe csöppentem levét,
:S az első tárgyat, mit ébredve meglát
:(Oroszlán, medve, farkas vagy bika,
:Majom vagy fürge pávián legyen),
:Szerelme vad hevével üldözi;
:S addig szeméről e bájt nem veszem le
:(Mert más virággal könnyü tennem azt),
:Míg át nem adja nékem a fiút.
:Hanem ki jő itt? Látatlan vagyok,
:S kihallgatom, miről foly a beszéd.
:''Demetrius jő, Heléna követi''
| OBERON
::Having once this juice,
:I'll watch Titania when she is asleep,
:And drop the liquor of it in her eyes
:The next thing then she waking looks upon,—
:Be it on lion, bear, or wolf, or bull,
:On meddling monkey, or on busy ape,—
:She shall pursue it with the soul of love.
:And ere I take this charm from off her sight,—
:As I can take it with another herb,
:I'll make her render up her page to me.
:But who comes here? I am invisible;
:And I will overhear their conference.
:''Enter DEMETRIUS, HELENA following him.''
|-
| DEMETRIUS
:Ne fuss utánam, mondom, nem szeretlek.
:Hol van Lysander és szép Hermia?
:Azt én ölöm meg, ez engem megöl.
:Ugy mondtad, e ligetbe szöktenek,
:S ím, itt vagyok, dühös vad e vadonban,
:Mert Hermiámat nem találom itt.
:Lódulj! el innen, és ne űzz tovább.
| DEMETRIUS
:I love thee not, therefore pursue me not.
:Where is Lysander and fair Hermia?
:The one I'll slay, the other slayeth me.
:Thou told'st me they were stol'n into this wood,
:And here am I, and wode within this wood,
:Because I cannot meet with Hermia.
:Hence, get thee gone, and follow me no more.
|-
| HELÉNA
:Te vonzasz engem, ércszivű delej;
:De nem vasat vonzsz, mert az én szivem
:Hű mint acél: szűnj meg hát vonzani
:S nem lesz erőm követni tégedet.
| HELENA
:You draw me, you hard-hearted adamant;
:But yet you draw not iron, for my heart
:Is true as steel. Leave you your power to draw,
:And I shall have no power to follow you.
|-
| DEMETRIUS
:Csábítlak én? Szépen szólok veled?
:Nem mondom a legőszintébb valót,
:Hogy nem szeretlek, nem tudlak, soha?
| DEMETRIUS
:Do I entice you? Do I speak you fair?
:Or, rather, do I not in plainest truth
:Tell you I do not, nor I cannot love you?
|-
| HELÉNA
:De én azért is még jobban szeretlek.
:Vadászebed vagyok, Demetrius,
:Minél inkább versz, én hizelkedem;
:Bánj mint ebeddel: rúgj, üss engemet,
:Mellőzz, veszíts el; azt engedd csupán,
:Méltatlanúl bár, hogy kövesselek.
:Mit kérjek ennél hitványabb helyet
:Szerelmedben (s ez drága hely nekem!)
:Hogy bánj velem, ne jobban, mint ebeddel?
| HELENA
:And even for that do I love you the more.
:I am your spaniel; and, Demetrius,
:The more you beat me, I will fawn on you
:Use me but as your spaniel, spurn me, strike me,
:Neglect me, lose me; only give me leave,
:Unworthy as I am, to follow you.
:What worser place can I beg in your love,
:And yet a place of high respect with me,—
:Than to be used as you use your dog?
|-
| DEMETRIUS
:Ne szítsd tovább lelkem gyülöletét
:Ha látlak is, rosszul vagyok belé.
| DEMETRIUS
:Tempt not too much the hatred of my spirit;
:For I am sick when I do look on thee.
|-
| HELÉNA
:És én, ha nem látlak, vagyok roszúl.
| HELENA
:And I am sick when I look not on you.
|-
| DEMETRIUS
:Nagyon kitetted nőiségedet
:Elhagyni a várost, s személyed annak
:Kezébe adni, aki nem szeret;
:Az éji alkalomra s egy vadon hely
:Kísértetése bízni könnyeden
:Szép szűziséged gazdag értekét.
| DEMETRIUS
:You do impeach your modesty too much,
:To leave the city, and commit yourself
:Into the hands of one that loves you not;
:To trust the opportunity of night,
:And the ill counsel of a desert place,
:With the rich worth of your virginity.
|-
| HELÉNA
:Erényed a kezesség efelől.
:Nincs éj nekem, ha látom arcodat.
:Most sincs köröttem éj, úgy gondolom;
:Nem is hiányzik társaság ez erdőn,
:Te vagy szememben az egész világ
:Ki mondaná hát, hogy magam vagyok,
:Midőn egész világ néz itt reám?
| HELENA
:Your virtue is my privilege for that.
:It is not night when I do see your face,
:Therefore I think I am not in the night;
:Nor doth this wood lack worlds of company;
:For you, in my respect, are all the world
:Then how can it be said I am alone
:When all the world is here to look on me?
|-
| DEMETRIUS
:Én elfutok s elbúvok a csalitba,
:Itt hagylak, a vadak kényére mindjárt.
| DEMETRIUS
:I'll run from thee, and hide me in the brakes,
:And leave thee to the mercy of wild beasts.
|-
| HELÉNA
:A legvadabbnak sincs oly kő szive.
:Ám fuss, ha tetszik; fordul a mese,
:Apollo elfut s Daphne kergeti,
:Ölyvet galamb űz, s a szelídke gím
:Tigrist vadász. Ó, céltalan sietség!
:Ha gyávaság üldöz s erő szalad.
| HELENA
:The wildest hath not such a heart as you.
:Run when you will, the story shall be chang'd;
:Apollo flies, and Daphne holds the chase;
:The dove pursues the griffin; the mild hind
:Makes speed to catch the tiger,—bootless speed,
:When cowardice pursues and valour flies.
|-
| DEMETRIUS
:Én nem vitázok itt tovább; eressz;
:S ha még utánam jősz, nem állok érte,
:Hogy e vad erdőn bántatlan maradsz.
| DEMETRIUS
:I will not stay thy questions; let me go
:Or, if thou follow me, do not believe
:But I shall do thee mischief in the wood.
|-
| HELÉNA
:Ó, jaj! templomba, városon, mezőn
:Bántasz te engem. Píh, Demetrius!
:Sértéseid botrányt hozók nememre
:Szerelmünkért mi nők nem víhatunk,
:Nem kérhetünk, csak kérőt fogadunk;
:De én követlek, s menny lesz a pokol,
:Ha majd kezedtől szívem haldokol.
:''Demetrius és Heléna el''
| HELENA
:Ay, in the temple, in the town, the field,
:You do me mischief. Fie, Demetrius!
:Your wrongs do set a scandal on my sex
:We cannot fight for love as men may do
:We should be woo'd, and were not made to woo.
:I'll follow thee, and make a heaven of hell,
:To die upon the hand I love so well.
:''Exeunt DEMETRIUS and HELENA.''
|-
| OBERON
:Menj, nimfa, menj: ő még nem hagyja el
:E berket, hogy te futsz, ő esdekel.
:''Puck visszajő''
:Itt a virág? Légy üdvez, gyors követ.
:
| OBERON
:Fare thee well, nymph: ere he do leave this grove,
:Thou shalt fly him, and he shall seek thy love.—
:''Re-enter PUCK.''
:Hast thou the flower there? Welcome, wanderer.
|-
| PUCK
:Igen, ihol van.
| PUCK
:Ay, there it is.
|-
| OBERON
::Kérlek, add ide.
:Van egy kies part, hol kakukfü nő,
:Hol dús virányt rukerc s ibolya sző,
:Fölötte sűrü loncból mennyezet,
:Vadrózsa, gyönge jázmin fog kezet
:Ringatva ott szunnyad tánccal, zenével
:Titánia egy kissé minden éjjel;
:Ott vedli tarka bőrét a kigyó,
:Mely gúnya éppen egy tündérre jó
:Én ott szemére hintem a levet
:S betölti szívét ocsmány képzelet.
:Ne, végy belőle, járd el ezt a berket
:Egy athenéi hölgy szeretve kerget
:Egy gőgös ifjat, ki nem tűrheti
:Kend meg szemét, s vigyázz, ha fölveti,
:A hölgyet lássa. Hisz megösmered
:Athéni öltözetről embered.
:Hajtsd végre gonddal, s a legény a nőt
:Jobban szeresse, jobban mint ez őt.
:S találkozol kakasszóig velem.
:''(El)''
:
| OBERON
::I pray thee give it me.
:I know a bank whereon the wild thyme blows,
:Where ox-lips and the nodding violet grows;
:Quite over-canopied with luscious woodbine,
:With sweet musk-roses, and with eglantine
:There sleeps Titania sometime of the night,
:Lulled in these flowers with dances and delight;
:And there the snake throws her enamell'd skin,
:Weed wide enough to wrap a fairy in
:And with the juice of this I'll streak her eyes,
:And make her full of hateful fantasies.
:Take thou some of it, and seek through this grove
:A sweet Athenian lady is in love
:With a disdainful youth: anoint his eyes;
:But do it when the next thing he espies
:May be the lady: thou shalt know the man
:By the Athenian garments he hath on.
:Effect it with some care, that he may prove
:More fond on her than she upon her love
:And look thou meet me ere the first cock crow.
|-
| PUCK
:Ne félj, királyom; szolgád ott terem.
:''(El)''
:
:
| PUCK
:Fear not, my lord; your servant shall do so.
:''Exeunt.''
|}
===2. SZÍN===
{| {{sztdr}}
| width=50% |
:2. SZÍN
:''A liget más része''
:''Titánia jő, kísérettel''
|
:SCENE II.
:''Another part of the wood. ''
:''Enter TITANIA, with her Train.''
|-
| TITÁNIA
:No még egy körtánc, egy tündéri dal,
:És akkor, egy perc harmadára, el
:Ki férget ölni pézsmák bimbain
:Ki bőregérrel víni szárnyakért,
:Hogy kis manóim öltönyt kapjanak;
:Ki meg elűzni a lármás bagolyt,
:Mely itt huhogva nagy szemet mereszt
:Vigalmainkra. Most egy altató dalt;
:És dolgotokra mind, hadd nyúgoszom.
:''Tündérek dala''
:
| TITANIA
:Come, now a roundel and a fairy song;
:Then, for the third part of a minute, hence;
:Some to kill cankers in the musk-rose buds;
:Some war with rere-mice for their leathern wings,
:To make my small elves coats; and some keep back
:The clamorous owl, that nightly hoots and wonders
:At our quaint spirits. Sing me now asleep;
:Then to your offices, and let me rest.
: ''SONG. I.''
|-
| ELSŐ TÜNDÉR
:Kettősnyelvü pettyes kígyók,
:Tüskedisznók, innen el;
:Félre undok poc, vakondok,
:Asszonyunkhoz ne közel!
| FIRST FAIRY
::You spotted snakes, with double tongue,
::Thorny hedgehogs, be not seen;
::Newts and blind-worms do no wrong;
::Come not near our fairy queen:
|-
| KAR
:Philoméla dalabáj
:Zengje lágyan: lullabáj
:Lulla, lulla, lullabáj,
: Semmi bű
: Semmi báj
:Asszonyunkra itt ne szállj;
:Jó’tszakát, lullabáj.
| CHORUS.
::Philomel, with melody,
::Sing in our sweet lullaby
:Lulla, lulla, lullaby; lulla, lulla, lullaby
::Never harm, nor spell, nor charm,
::Come our lovely lady nigh;
::So good-night, with lullaby.
|-
| MÁSODIK TÜNDÉR
:El, szövő pók, itt ne járj,
:Hosszulábu nagy kaszás;
:Félre, dúgó éjbogár,
:Csiga, féreg, minden más.
| SECOND FAIRY
::Weaving spiders, come not here;
::Hence, you long-legg'd spinners, hence;
::Beetles black, approach not near;
::Worm nor snail do no offence.
|-
| KAR
:Philoméla dalabáj,
:Zengje lágyan: lullabáj,
:Lulla, lulla, lullabáj,
: Semmi bű
: Semmi báj
:Asszonyunkra itt ne szállj;
:Jó’tszakát, lullabáj.
| CHORUS
:Philomel with melody, &c.
|-
| ELSŐ TÜNDÉR
:Minden úgy van, amint kell.
:Álljon őrt egy, és mi el!
:''Tündérek el. Titánia alszik''
:''Oberon jő''
|
:FIRST FAIRY
:Hence away; now all is well.
:One, aloof, stand sentinel.
:''Exeunt Fairies. TITANIA sleeps.''
:''Enter OBERON.''
|-
| OBERON
:''(a virágot Titánia szemébe facsarván)''
:Amit e szem ébren lát,
:Annak hasson bűve rád,
:Azt szeresd meg, azt imádd;
:Tigris, medve, macska bár
:S lenne vadkan, leopárd
:Véld, hogy az szerelmi pár.
:Kelj, ha ilyes erre jár.
:''(El)''
:''Lysander és Hermia jőnek''
| OBERON
:What thou seest when thou dost wake,
:''Squeezes the flower on TITANIA'S eyelids.''
:Do it for thy true-love take;
:Love and languish for his sake;
:Be it ounce, or cat, or bear,
:Pard, or boar with bristled hair,
:In thy eye that shall appear
:When thou wak'st, it is thy dear;
:Wake when some vile thing is near.
:''Exit.''
:''Enter LYSANDER and HERMIA.''
|-
| LYSANDER
:Fáradt vagy e bolygásban, angyalom,
:El is tévedtem, azt se titkolom.
:Várjunk, pihenjünk, Hermiám, ha tetszik.
:Míg a nap enyhadó sugára tetszik.
| LYSANDER
:Fair love, you faint with wandering in the wood;
: And, to speak troth, I have forgot our way;
:We'll rest us, Hermia, if you think it good,
: And tarry for the comfort of the day.
|-
| HERMIA
:Legyen, Lysander: nézz más fekhelyet,
:Én e halomra hajtom fejemet.
| HERMIA
:Be it so, Lysander: find you out a bed,
:For I upon this bank will rest my head.
|-
| LYSANDER
:Egy hant legyen kettőnk párnája itt
:Egy szív, egy ágy, két kebel és egy hit.
| LYSANDER
:One turf shall serve as pillow for us both;
:One heart, one bed, two bosoms, and one troth.
|-
| HERMIA
:Nem úgy, Lysander: ha szeretsz, galambom,
:Feküdj odább, ne ily közel, ha mondom.
| HERMIA
:Nay, good Lysander; for my sake, my dear,
:Lie farther off yet, do not lie so near.
|-
| LYSANDER
:Ó, kedvesem, hiszen ne értsd balul,
:Amit szerelmem esd ártatlanul.
:Szivem sziveddel, mondom, olyan egy,
:Hogy már a kettő nem két-számba megy
:Egy eskü lánca fűzi kebelünk
:Két kebel egy hit: összes lételünk.
:Hagyj hát fekünnöm e közelb helyen,
:S bár helyet adsz, nem lészek helytelen.
| LYSANDER
:O, take the sense, sweet, of my innocence;
:Love takes the meaning in love's conference.
:I mean that my heart unto yours is knit;
:So that but one heart we can make of it
:Two bosoms interchained with an oath;
:So then two bosoms and a single troth.
:Then by your side no bed-room me deny;
:For lying so, Hermia, I do not lie.
|-
| HERMIA
:Lysander szójátékot űz velem.
:De, jó barátom, hogyha engemet
:Szeretsz, odább feküdj, s tarts illemet,
:Amennyi távolt ifju és leány
:Közt a világi tisztesség kiván,
:Azt tartsd meg, édes; most jó éjszakát.
:Tartson szerelmed az életen át.
| HERMIA
:Lysander riddles very prettily:—
:Now much beshrew my manners and my pride
:If Hermia meant to say Lysander lied!
:But, gentle friend, for love and courtesy
:Lie further off; in human modesty,
:Such separation as may well be said
:Becomes a virtuous bachelor and a maid
:So far be distant; and good night, sweet friend
:Thy love ne'er alter till thy sweet life end!
|-
| LYSANDER
:Ámen imádra; áment rebegek
:Éltem szakadjon, ha törvényt szegek. -
:Most minden enyhét öntse rád az álom.
| LYSANDER
:Amen, amen, to that fair prayer say I;
:And then end life when I end loyalty!
:Here is my bed: Sleep give thee all his rest!
|-
| HERMIA
:Felét a jókivánónak kivánom.
:''Elalusznak. Puck jő''
:
| HERMIA
:With half that wish the wisher's eyes be pressed!
:''They sleep.''
:''Enter PUCK.''
|-
| PUCK
:Összejártam a cserét,
:S athenéit nem lelék,
:Hogy szemén a fűlevet
:Megpróbáljam, mit tehet.
:De ni, Éj és Csend! ki ez?
:Rajta athenéi mez
:Uram ifja lesz, ki bánt
:S gúnyol egy athéni lányt;
:S íme, a szüz is ledőlt,
:Ágya nyirkos, durva föld.
:Szende lélek! hogy fekszel
:E pimaszhoz oly közel?
:Hé! kölök! tartsd a szemed
:Hintem rá e báj-levet;
:Majd ha ébred ez a szem,
:Űzze álmát szerelem.
:Ébredj föl, ha távozom,
:Mert reám vár Oberon.
:''(El)''
:''Demetrius jő és Heléna futva''
| PUCK
: Through the forest have I gone,
: But Athenian found I none,
: On whose eyes I might approve
: This flower's force in stirring love.
: Night and silence! Who is here?
: Weeds of Athens he doth wear
: This is he, my master said,
: Despised the Athenian maid;
: And here the maiden, sleeping sound,
: On the dank and dirty ground.
: Pretty soul! she durst not lie
: Near this lack-love, this kill-courtesy.
: Churl, upon thy eyes I throw
: All the power this charm doth owe;
: When thou wak'st let love forbid
: Sleep his seat on thy eyelid
: So awake when I am gone;
: For I must now to Oberon.
:''Exit.''
:''Enter DEMETRIUS and HELENA, running.''
|-
| HELÉNA
:Ölj meg, csak állj meg, jó Demetrius.
| HELENA
:Stay, though thou kill me, sweet Demetrius.
|-
| DEMETRIUS
:Lódulj, ha mondom, mert vesztedre futsz.
| DEMETRIUS
:I charge thee, hence, and do not haunt me thus.
|-
| HELÉNA
:Ó, a sötétben hagynál? azt ne tedd.
| HELENA
:O, wilt thou darkling leave me? do not so.
|-
| DEMETRIUS
:Maradj; ne merj követni engemet.
:''Demetrius el''
| DEMETRIUS.
:Stay on thy peril; I alone will go.
:''Exit DEMETRIUS.''
|-
| HELÉNA
:Ó! e futásban már alig lehellek.
:Minél tovább esdem, még úgy se kellek.
:Boldog Hermia, bárhol pihen ő,
:Mert van szemében áldott vonzerő.
:Hol vette tényét? haj! nem sós könyektől.
:Gyakrabban ázott az enyém ezektől.
:Nem, nem, én rút vagyok, mint medve rút,
:Hisz tőlem a vad is rettegve fut;
:Nem csuda hát, ha engem látva szörnyed
:S kerül Demetrius, mint csodaszörnyet.
:Mely gaz tükör vett rá csalóka fénnyel,
:Mérkőznöm Hermia csillagszemével!
:De ki ez itt? Lysander, fekve! holt?
:Vagy alszik?—Sebje nincsen; vér se folyt. -
:Ébredj, Lysander, jó uram, ha élsz.
| HELENA
:O, I am out of breath in this fond chase!
:The more my prayer, the lesser is my grace.
:Happy is Hermia, wheresoe'er she lies,
:For she hath blessed and attractive eyes.
:How came her eyes so bright? Not with salt tears
:If so, my eyes are oftener wash'd than hers.
:No, no, I am as ugly as a bear;
:For beasts that meet me run away for fear
:Therefore no marvel though Demetrius
:Do, as a monster, fly my presence thus.
:What wicked and dissembling glass of mine
:Made me compare with Hermia's sphery eyne?—
:But who is here?—Lysander! on the ground!
:Dead? or asleep? I see no blood, no wound.
:Lysander, if you live, good sir, awake.
|-
| LYSANDER
:''(fölserken)''
:A tűzbe érted, angyalom, ha kérsz.
:Heléna! átvilágló tünemény!
:Természet túltesz a mű remekén
:Kebledben ím a szívet látom én.
:Hol van Demetrius? Hah, mint ohajtom,
:Hogy e hitvány nevet kioltsa kardom!
| LYSANDER
:''Waking.''
:And run through fire I will for thy sweet sake.
:Transparent Helena! Nature shows art,
:That through thy bosom makes me see thy heart.
:Where is Demetrius? O, how fit a word
:Is that vile name to perish on my sword!
|-
| HELÉNA
:Ne mondj, Lysander, ó, ne mondj ilyet.
:Szeresse Hermiát: ó, Istenem!
:Mit bánod azt te? Hermia tied,
:Te érd meg azzal.
| HELENA
:Do not say so, Lysander; say not so
:What though he love your Hermia? Lord, what though?
:Yet Hermia still loves you: then be content.
|-
| LYSANDER
::Én? ővéle? Nem!
:Sőt bánom útált perceim körében.
:Nem Hermiát, Helénát szeretem.
:Hollót galambért ki nem ad cserében?
:A férfi vágya értelmét uralja,
:S te vagy különb leány, eszem bevallja.
:Idővel érik a gyümölcs, növény
:Éretlen ifju voltam eddig én;
:De most a férfikor teljéhez érve,
:Az értelem lőn vágyaim vezére,
:S hí szép szemedhez, hol a szerelem
:Édes kalandját írva föllelem.
| LYSANDER.
:Content with Hermia? No: I do repent
:The tedious minutes I with her have spent.
:Not Hermia but Helena I love
:Who will not change a raven for a dove?
:The will of man is by his reason sway'd;
:And reason says you are the worthier maid.
:Things growing are not ripe until their season;
:So I, being young, till now ripe not to reason;
:And touching now the point of human skill,
:Reason becomes the marshal to my will,
:And leads me to your eyes, where I o'erlook
:Love's stories, written in love's richest book.
|-
| HELÉNA
:Ó, mért születtem én ily hetyke gúnyra!
:Tőled kivált, velem így bánni csúnya!
:Nem elég hát, ifjú ember, nem elég,
:Hogy egy édes pillantást sem nyerék,
:Nem is fogok, Demetrius szeméből -
:Hanem te is gúnyt űzsz e gyöngeségből?
:Fáj tőled ezt, nagyon fáj hallani,
:Csúf módra így szerelmet vallani.
:Élj boldogul: ámbár—zokon ne essék -
:Több nálad, úgy hivém, a szívnemesség.
:Ó, hogy a nő, kit ifja megvetett,
:Más férfinál sem nyer kiméletet!
:''(El)''
| HELENA
:Wherefore was I to this keen mockery born?
:When at your hands did I deserve this scorn?
:Is't not enough, is't not enough, young man,
:That I did never, no, nor never can
:Deserve a sweet look from Demetrius' eye,
:But you must flout my insufficiency?
:Good troth, you do me wrong,—good sooth, you do—
:In such disdainful manner me to woo.
:But fare you well: perforce I must confess,
:I thought you lord of more true gentleness.
:O, that a lady of one man refus'd
:Should of another therefore be abus'd!
:''Exit.''
|-
| LYSANDER
:Nem látta ezt.—Aludj csak, Hermia,
:Többé Lysander rád se néz soha;
:Mert mint ha édest élvezénk sokat,
:Annál erősebb undor látogat;
:Vagy mint tévelygés, melyet az eretnek
:Elhágy, legundokabb a rászedettnek
:Úgy te is, én csömöröm, tévhitem,
:Légy meggyülölve—de kivált nekem.
:És te, szerelmem összes indulatja,
:Tiszteld Helénát, légy az ő lovagja.
:''(El)''
| LYSANDER
:She sees not Hermia:—Hermia, sleep thou there;
:And never mayst thou come Lysander near!
:For, as a surfeit of the sweetest things
:The deepest loathing to the stomach brings;
:Or, as the heresies that men do leave
:Are hated most of those they did deceive;
:So thou, my surfeit and my heresy,
:Of all be hated, but the most of me!
:And, all my powers, address your love and might
:To honour Helen, and to be her knight!
:''Exit.''
|-
| HERMIA
:''(felsikolt)''
:Ne hagyj, Lysander! kígyó—istenem;
:Hamar, hamar! ni hol csúsz, keblemen.
:Ó, boldog isten, milyet álmodám!
:Hogy reszketek belé most is; no lám.
:Úgy tetszett, kígyó rágja szívemet,
:És te mosolygva nézted vesztemet.
:Lysander! nincs sehol? Mindenható!
:Nem hallja? itt hagyott? se hang, se szó.
:Lysander, szólj! édes Lysanderem,
:Az égre, szólj! megöl a félelem.
:Nincs válasz?—értem; hűtlen itt hagyál
:De fölkereslek: vagy te, vagy—halál!
:''(El)''
:
| HERMIA
:''Starting.''
:Help me, Lysander, help me! do thy best
:To pluck this crawling serpent from my breast!
:Ay me, for pity!—What a dream was here!
:Lysander, look how I do quake with fear!
:Methought a serpent eat my heart away,
:And you sat smiling at his cruel prey.—
:Lysander! what, removed? Lysander! lord!
:What, out of hearing? gone? no sound, no word?
:Alack, where are you? speak, an if you hear;
:Speak, of all loves! I swoon almost with fear.
:No?—then I well perceive you are not nigh
:Either death or you I'll find immediately.
:''Exit.''
|}
 
==HARMADIK FELVONÁS==
4 782

szerkesztés