„Szentivánéji álom” változatai közötti eltérés

→‎ELSŐ FELVONÁS: allapokra osztott szöveg törlése
(→‎Felvonásaok: linkjav, tartalom maradéka)
(→‎ELSŐ FELVONÁS: allapokra osztott szöveg törlése)
**[[Szentivánéji álom/Ötödik felvonás, 2. szín|Első felvonás, 2. szín]]
 
 
==ELSŐ FELVONÁS==
 
===1. SZÍN===
{| {{sztdr}}
| width=50% |
:1. SZÍN
:''Athén. Terem Theseus palotájában.''
:''Theseus, Hippolyta, Philostrat és kísérők jőnek''
|
:SCENE I.
:''Athens. A room in the Palace of THESEUS. ''
:''Enter THESEUS, HIPPOLYTA, PHILOSTRATE, and Attendants.''
|-
| THESEUS
:Gyorsan közelget; szép Hippolytám,
:A nászi óra; négy boldog nap új
:Holdat derít föl; ah, de mily soká
:Fogy e vén hold nekem! s epeszti vágyam,
:Mint özvegy asszony, hervadt mostoha,
:Ki egy fiú örökjén teng sokáig.
| THESEUS
:Now, fair Hippolyta, our nuptial hour
:Draws on apace; four happy days bring in
:Another moon; but, oh, methinks, how slow
:This old moon wanes! she lingers my desires,
:Like to a step-dame or a dowager,
:Long withering out a young man's revenue.
|-
| HIPPOLYTA
:Majd csak leszáll e négy nap éjbe már,
:S elálmodozza négy éj az időt;
:És akkor a hold, mint az égre újan
:Felvont ezüst ív, fogja nézni dús
:Menyegzőnk éjjelét.
| HIPPOLYTA
:Four days will quickly steep themselves in nights;
:Four nights will quickly dream away the time;
:And then the moon, like to a silver bow
:New bent in heaven, shall behold the night
:Of our solemnities.
|-
| THESEUS
::Eredj, Philostrat,
:Serkentsd örömre Athén ifjait;
:Ébreszd föl a kedv játszi szellemét
:A méla bút űzd a halotti házhoz,
:Sápadt alakja nem közénk való.
:''Philostrat el''
:Kard volt ugyan kérőm, Hippolyta,
:Bántalmakon vevém szerelmedet;
:De a menyegző más hangból megyen
:Az fény, az ünnep, az vigság legyen.
:''Egéus, Hermia, Lysander és Demetrius jőnek''
| THESEUS
::Go, Philostrate,
:Stir up the Athenian youth to merriments;
:Awake the pert and nimble spirit of mirth;
:Turn melancholy forth to funerals—
:The pale companion is not for our pomp. —
:''Exit PHILOSTRATE.''
:Hippolyta, I woo'd thee with my sword,
:And won thy love doing thee injuries;
:But I will wed thee in another key,
:With pomp, with triumph, and with revelling.
:''Enter EGEUS, HERMIA, LYSANDER, and DEMETRIUS.''
|-
| EGÉUS
:Üdv és szerencse, nagyhirű vezér!
| EGEUS
:Happy be Theseus, our renowned duke!
|-
| THESEUS
:Üdv, jó Egéus; nos mi jót hozasz?
| THESEUS
:Thanks, good Egeus: what's the news with thee?
|-
| EGÉUS
:Panasszal és bosszúsággal teli
:Jövök leányom, Hermiám iránt. -
:Demetrius, állj elő.—Kegyelmes úr,
:Ez az, kinek nejűl igértem őt.
:Lysander, állj elő: s ez itt, uram,
:Ez bűvölé meg gyermekem szivét
:Te, te Lysander, adtál néki verset,
:S váltál szerelmi zálogot vele
:Te zöngted a holdfénynél ablakán
:Álhangon álszerelmed énekit;
:Bokréta, hajlánc, gyűrü, pipere,
:Nyalánkság és tanult fogásid által
:(Mi balga lyánynak mind nyomós követ),
:Képzelme mássát te orroztad el;
:Csellel csenéd ki gyermekem szivét,
:S tetted fanyar-dacossá ellenem
:Az engedelmest.—Én tehát, uram,
:Kegyelmes úr, ha itt, fejedelmi színed
:Előtt se vállalná Demetriust
:Athéne ős jogán követelem,
:Hogy mint enyémmel bánhassak vele,
:S vagy e derék ifjúnak adjam őt,
:Vagy a halálnak, mit törvényeink
:Rögtön fejére szabnak íly esetben.
| EGEUS
:Full of vexation come I, with complaint
:Against my child, my daughter Hermia.—
:Stand forth, Demetrius.—My noble lord,
:This man hath my consent to marry her:—
:Stand forth, Lysander;—and, my gracious duke,
:This man hath bewitch'd the bosom of my child.
:Thou, thou, Lysander, thou hast given her rhymes,
:And interchang'd love-tokens with my child
:Thou hast by moonlight at her window sung,
:With feigning voice, verses of feigning love;
:And stol'n the impression of her fantasy
:With bracelets of thy hair, rings, gawds, conceits,
:Knacks, trifles, nosegays, sweetmeats,—messengers
:Of strong prevailment in unharden'd youth;—
:With cunning hast thou filch'd my daughter's heart;
:Turned her obedience, which is due to me,
:To stubborn harshness.—And, my gracious duke,
:Be it so she will not here before your grace
:Consent to marry with Demetrius,
:I beg the ancient privilege of Athens,—
:As she is mine I may dispose of her
:Which shall be either to this gentleman
:Or to her death; according to our law
:Immediately provided in that case.
|-
| THESEUS
:És Hermia? Fogadj szót, szép leány.
:Nézd úgy atyádat, mint istent, kitől
:Eredtek összes bájaid; igen,
:Kinek viasznyomása vagy te csak,
:És akitől függ, épen hagyni a
:Nyomott ábrát, vagy eltörölni azt.
:Demetrius jeles, derék fiú.
| THESEUS
:What say you, Hermia? be advis'd, fair maid
:To you your father should be as a god;
:One that compos'd your beauties: yea, and one
:To whom you are but as a form in wax,
:By him imprinted, and within his power
:To leave the figure, or disfigure it.
:Demetrius is a worthy gentleman.
|-
| HERMIA
:Lysander is.
| HERMIA
:So is Lysander.
|-
| THESEUS
::Magában ő is az
:De nem birván atyád igéretét,
:A másikat kell tartanod jelesbnek.
| THESEUS
::In himself he is
:But, in this kind, wanting your father's voice,
:The other must be held the worthier.
|-
| HERMIA
:Ó, bár szememmel nézné őt atyám!
| HERMIA
:I would my father look'd but with my eyes.
|-
| THESEUS
:Jobb, hogy te nézd atyád eszével őt.
| THESEUS
:Rather your eyes must with his judgment look.
|-
| HERMIA
:Kérem, bocsásson meg, fenséges úr.
:Én nem tudom, mi tész ily vakmerővé,
:Szemérmem is hogyan engedheti
:Ily körben érzelmimről szólanom;
:De kérem, hadd tudjam, kegyelmes úr,
:Mi az, mi érhet, legrosszabb, ha én
:Demetriushoz nőül nem megyek.
| HERMIA
:I do entreat your grace to pardon me.
:I know not by what power I am made bold,
:Nor how it may concern my modesty
:In such a presence here to plead my thoughts
:But I beseech your grace that I may know
:The worst that may befall me in this case
:If I refuse to wed Demetrius.
|-
| THESEUS
:Halállal halni meg, vagy mindörökre
:Száműzni férfi-körből tenmagad.
:Vess hát sziveddel számot, Hermia,
:Vizsgáld meg ifju pezsgő véredet
:Lesz-é erőd, ha most szót nem fogadsz,
:Viselni vesztaszűzek öltönyét,
:Sötét zárdába csukva, holtodig
:Sivár apáca lenni s elhaló
:Himnuszt rebegni meddő holdvilágon.
:Háromszor áldott, ki vérét leküzdve
:E szűzi pályát híven futja meg;
:Hanem letörve mégis boldogabb
:A rózsa, mint ha szűz tövissein
:Áldott magányban nő, él és hal el.
| THESEUS
:Either to die the death, or to abjure
:For ever the society of men.
:Therefore, fair Hermia, question your desires,
:Know of your youth, examine well your blood,
:Whether, if you yield not to your father's choice,
:You can endure the livery of a nun;
:For aye to be shady cloister mew'd,
:To live a barren sister all your life,
:Chanting faint hymns to the cold, fruitless moon.
:Thrice-blessed they that master so their blood
:To undergo such maiden pilgrimage
:But earthlier happy is the rose distill'd
:Than that which, withering on the virgin thorn,
:Grows, lives, and dies, in single blessedness.
|-
| HERMIA
:Úgy nőjek, éljek, haljak én, uram,
:Mintsem lemondjak szűzi szép jogomról
:E férfiért, kinek gyülölt igáját
:Szivem hódolva el nem ösmeri.
| HERMIA
:So will I grow, so live, so die, my lord,
:Ere I will yield my virgin patent up
:Unto his lordship, whose unwished yoke
:My soul consents not to give sovereignty.
|-
| THESEUS
:Időt adok még a megfontolásra
:S majd a jövő újholdkor—az napon,
:Mely szép arámmal engem összefűz
:Örök frigy által—vagy halálra készülj
:Mint engedetlen ősz atyád iránt,
:Vagy hogy Demetriusnak nője léssz;
:Vagy a Diána oltárán örökre
:Sivár, magános életet fogadni.
| THESEUS
:Take time to pause; and by the next new moon,—
:The sealing-day betwixt my love and me
:For everlasting bond of fellowship,—
:Upon that day either prepare to die
:For disobedience to your father's will;
:Or else to wed Demetrius, as he would;
:Or on Diana's altar to protest
:For aye austerity and single life.
|-
| DEMETRIUS
:Hajolj, szép Hermia; s te is, Lysander,
:Add fel jogomnak áligényedet.
| DEMETRIUS
:Relent, sweet Hermia;—and, Lysander, yield
:Thy crazed title to my certain right.
|-
| LYSANDER
:Birod, Demetrius, atyja szerelmét;
:Hagyd nékem a leányét; vedd el apját.
| LYSANDER
:You have her father's love, Demetrius;
:Let me have Hermia's: do you marry him.
|-
| EGÉUS
:Gúnyos Lysander! jó, ő birja hát
:Szerelmem, és ez néki adni kész,
:Ami enyém! A lány enyém; azért
:Demetriusra átruházom őt.
| EGEUS
:Scornful Lysander! true, he hath my love;
:And what is mine my love shall render him;
:And she is mine; and all my right of her
:I do estate unto Demetrius.
|-
| LYSANDER
:Uram! vagyonra, vérre nem vagyok
:Alábbvaló; szerelmem gazdagabb;
:Van birtokom, csakoly jól rendezett,
:(Ha nem különben) mint Demetriusnak;
:És ami több, mint mind e kérkedés,
:Engem szeret szépséges Hermia.
:Mért hát feladni gyáván jogomat?
:Demetrius, szemébe mondom ezt,
:Nedár leányát, a bájos Helénát
:Szerelmi csábitással megnyeré;
:S az most eped szegény, híven eped,
:Bálványozásig, e rossz hűtlenért.
| LYSANDER
:I am, my lord, as well deriv'd as he,
:As well possess'd; my love is more than his;
:My fortunes every way as fairly rank'd,
:If not with vantage, as Demetrius's;
:And, which is more than all these boasts can be,
:I am belov'd of beauteous Hermia
:Why should not I then prosecute my right?
:Demetrius, I'll avouch it to his head,
:Made love to Nedar's daughter, Helena,
:And won her soul; and she, sweet lady, dotes,
:Devoutly dotes, dotes in idolatry,
:Upon this spotted and inconstant man.
|-
| THESEUS
:Hallottam erről, volt is szándokom
:Beszélni, megvallom, Demetriusszal;
:De szorgos ügybajom közt feledém. -
:Azonban, jer velem, Demetrius,
:Egéus, jertek mindketten velem
:Egy kis magános lecke vár reátok. -
:Te meg, szép Hermia, szeszélyidet
:Atyád parancsának rendeld alá,
:Másképp Athéne zord törvénye (melyet
:Nem áll jogomban meglágyítani),
:Halálra, vagy rideg életre szán. -
:Hát te, szerelmem?... Jer, Hippolyta;
:Jerünk, Egéus és Demetrius
:Egy s más dologra majd nászunk körül
:Használni foglak, s holmit közleni,
:Mi bennetek közelről érdekel.
| THESEUS
:I must confess that I have heard so much,
:And with Demetrius thought to have spoke thereof;
:But, being over-full of self-affairs,
:My mind did lose it.—But, Demetrius, come;
:And come, Egeus; you shall go with me;
:I have some private schooling for you both.—
:For you, fair Hermia, look you arm yourself
:To fit your fancies to your father's will,
:Or else the law of Athens yields you up,—
:Which by no means we may extenuate,—
:To death, or to a vow of single life.—
:Come, my Hippolyta: what cheer, my love?
:Demetrius, and Egeus, go along;
:I must employ you in some business
:Against our nuptial, and confer with you
:Of something nearly that concerns yourselves.
|-
| EGÉUS
:Tisztünk parancsol, vágyunk vonz követni.
:''Theseus, Hippolyta, Egéus, Demetrius és kíséret el''
| EGEUS
:With duty and desire we follow you.
:''Exeunt THESEUS, HIPPOLYTA, EGEUS, DEMETRIUS, and Train.''
|-
| LYSANDER
:No édes?... arcod mért ily halovány?
:Rózsái mért hervadnak ily hamar?
| LYSANDER
:How now, my love! why is your cheek so pale?
:How chance the roses there do fade so fast?
|-
| HERMIA
:Tán mert eső nincs rájok, bár szemem
:Viharja őket váltig öntözi.
| HERMIA
:Belike for want of rain, which I could well
:Beteem them from the tempest of my eyes.
|-
| LYSANDER
:Ó, jaj! a hű szerelmek folyama,
:Amennyit én olvastam, vagy regében
:Hallottam, kényelmes nem volt soha;
:De majd a vérség volt különböző—
| LYSANDER
:Ah me! for aught that I could ever read,
:Could ever hear by tale or history,
:The course of true love never did run smooth
:But either it was different in blood,—
|-
| HERMIA
:Ó, fájdalom! nagy lenni a kicsinyhez.
| HERMIA
:O cross! Too high to be enthrall'd to low!
|-
| LYSANDER
:Majd korra nézve állt be akadály—
| LYSANDER
:Or else misgraffed in respect of years;—
|-
| HERMIA
:Ó, bosszuság! vén lenni ifjuhoz.
| HERMIA
:O spite! Too old to be engag'd to young!
|-
| LYSANDER
:Majd a rokonság választása dönte—
| LYSANDER
:Or else it stood upon the choice of friends
|-
| HERMIA
:Ó, kész pokol! szeretni más szemévei.
| HERMIA
:O hell! to choose love by another's eye!
|-
| LYSANDER
:Vagy, ha rokonszenv fűzte a frigyet,
:Halál, betegség, harc rohanta meg,
:S percig-valóvá tette, mint a hang,
:Mint árny, tünővé; mint álom, röviddé!
:S mint villám fénye kormos éjszakán,
:Mely pillanatra földet és eget
:Föltár, de míg ezt mondanók: nini!
:Már a sötétség torka nyelte be.
:Ily gyorsan elvész minden, ami fény.
| LYSANDER
:Or, if there were a sympathy in choice,
:War, death, or sickness, did lay siege to it,
:Making it momentary as a sound,
:Swift as a shadow, short as any dream;
:Brief as the lightning in the collied night
:That, in a spleen, unfolds both heaven and earth,
:And ere a man hath power to say, Behold!
:The jaws of darkness do devour it up
:So quick bright things come to confusion.
|-
| HERMIA
:Ha hát a hű szerelmet akadály
:Gyötörte mindig: úgy sorsvégzet ez;
:Azért tanítson tűrni e kisértet,
:Ha már ez oly szokott szerelmi baj,
:Mint álom, ábránd, vágy, könnyek, sohaj,
:Szegény szerelmünk útitársai.
| HERMIA
:If then true lovers have ever cross'd,
:It stands as an edict in destiny
:Then let us teach our trial patience,
:Because it is a customary cross;
:As due to love as thoughts, and dreams, and sighs,
:Wishes and tears, poor fancy's followers.
|-
| LYSANDER
:Jó hitben élsz: de halld csak, Hermia.
:Van nékem egy jó néném, aki özvegy,
:Dús jövedelmü, és gyermektelen
:Lakása innen hét mérföld csupán;
:S engem szeret, mint egyetlen fiát.
:Ott elvehetlek, édes Hermiám,
:Athéne zord törvénye ott nem ér.
:Ha hát szeretsz, osonj ki holnap éjjel
:Atyád lakából, és ama ligetben,
:Mely városunkhoz egy mérföldre van,
:(Hol téged egykor s a kedves Helénát
:Találtalak volt május ünnepén)
:Ott várni foglak.
| LYSANDER
:A good persuasion; therefore, hear me, Hermia.
:I have a widow aunt, a dowager
:Of great revenue, and she hath no child
:From Athens is her house remote seven leagues;
:And she respects me as her only son.
:There, gentle Hermia, may I marry thee;
:And to that place the sharp Athenian law
:Cannot pursue us. If thou lovest me then,
:Steal forth thy father's house tomorrow night;
:And in the wood, a league without the town,
:Where I did meet thee once with Helena,
:To do observance to a morn of May,
:There will I stay for thee.
|-
| HERMIA
::Jó Lysanderem!
:Esküszöm Ámor legfeszesb ivére
:S aranyhegyű nyilára itt neked;
:A hű galambra, mit kedvell Cythére,
:S mindenre, ami forraszt szíveket;
:A tűzre, mely lángolt Didó alatt,
:Midőn a csalfa trójai szaladt;
:Amennyi férfi-hit már szegve lőn,
:Mely számra több, mint nő valaha tőn
:Hogy holnap éjjel a mondott helyen
:Hű kedvesed bizonnyal megjelen.
| HERMIA
:::My good Lysander!
:I swear to thee by Cupid's strongest bow,
:By his best arrow, with the golden head,
:By the simplicity of Venus' doves,
:By that which knitteth souls and prospers loves,
:And by that fire which burn'd the Carthage queen,
:When the false Trojan under sail was seen,—
:By all the vows that ever men have broke,
:In number more than ever women spoke,—
:In that same place thou hast appointed me,
:Tomorrow truly will I meet with thee.
|-
| LYSANDER
:Úgy legyen, édes. Ím, Heléna jő.
:''Heléna jő''
| LYSANDER
:Keep promise, love. Look, here comes Helena.
:''Enter HELENA.''
|-
| HERMIA
:Hová sietsz, Heléna, szép-magad?
| HERMIA
:God speed fair Helena! Whither away?
|-
| HELÉNA
:Szépnek gunyolsz? Vedd vissza “szép” szavad
:Boldog szép! mert szeret Demetrius,
:Kit szép szemednek sarkcsillagja húz;
:S ajkad zenéje dallamosb neki,
:Mint kis pacsirta zengő éneki
:A pásztornak, midőn zöld bársony a
:Vetés, s rügyedzik a galagonya.
:Ragály ragad: ó, bár ragadna rám
:Arcod, beszéded is, szép Hermiám!
:Fülemre szózatod, szemed szememre,
:Ajkamra nyelved bájos zöngedelme!
:Ha volna egy világom: mind elédbe
:Raknám, az egy Demetriust kivéve.
:Ó, mondd: hogyan nézsz rá? mi a cseled,
:Mellyel szivét úgy megbilincseled?
| HELENA
:Call you me fair? that fair again unsay.
:Demetrius loves your fair. O happy fair!
:Your eyes are lode-stars; and your tongue's sweet air
:More tuneable than lark to shepherd's ear,
:When wheat is green, when hawthorn buds appear.
:Sickness is catching: O, were favour so,
:Yours would I catch, fair Hermia, ere I go;
:My ear should catch your voice, my eye your eye,
:My tongue should catch your tongue's sweet melody.
:Were the world mine, Demetrius being bated,
:The rest I'd give to be to you translated.
:O, teach me how you look; and with what art
:You sway the motion of Demetrius' heart!
|-
| HERMIA
:Mordan tekintek rá, mégis szeret.
| HERMIA
:I frown upon him, yet he loves me still.
|-
| HELÉNA
:Ó, hogy mosolyom annyit nem tehet!
| HELENA
:O that your frowns would teach my smiles such skill!
|-
| HERMIA
:Ha megszidom, szerelme a viszonzás.
| HERMIA
:I give him curses, yet he gives me love.
|-
| HELÉNA
:Ó, bár imámba volna ennyi vonzás!
| HELENA
:O that my prayers could such affection move!
|-
| HERMIA
:Utánam jár, ha mégúgy megvetem.
| HERMIA
:The more I hate, the more he follows me.
|-
| HELÉNA
:S engem kerül, ha mégúgy szeretem!
| HELENA
:The more I love, the more he hateth me.
|-
| HERMIA
:Nem én hibám, Heléna, hogy imád.
| HERMIA
:His folly, Helena, is no fault of mine.
|-
| HELÉNA
:Csak bájodé: ó, voln’ enyém hibád!
| HELENA
:None, but your beauty: would that fault were mine!
|-
| HERMIA
:Légy nyugton: engem ő nem lát soha;
:Lysander és én szökünk innen tova.
:Amíg Lysandert nem láttam, Helén,
:Athént paradicsomnak képzelém
:S ó, lásd, szerelmünk mennyi kéjt adott,
:Hogy üdvem így pokollá válhatott.
| HERMIA
:Take comfort; he no more shall see my face;
:Lysander and myself will fly this place.—
:Before the time I did Lysander see,
:Seem'd Athens as a paradise to me
:O, then, what graces in my love do dwell,
:That he hath turn'd a heaven unto hell!
|-
| LYSANDER
:Heléna, tőled mért titkoljuk el
:Holnap, ha Phoebe éji útra kel,
:S ezüst arcával habtükörbe néz,
:S hig gyöngye a mezőn elhintve lész -
:Midőn a biztos éj lesz csak tanúnk,
:Athéne kapuin elillanunk.
| LYSANDER
:Helen, to you our minds we will unfold
:To-morrow night, when Phoebe doth behold
:Her silver visage in the watery glass,
:Decking with liquid pearl the bladed grass,—
:A time that lovers' flights doth still conceal,—
:Through Athens' gates have we devis'd to steal.
|-
| HERMIA
:És a ligetben, hol friss ibolyán
:Szoktunk heverni pázsit nyoszolyán,
:Kiöntve gondtól dadogó szivünk -
:Lysander és én össze ott jövünk;
:S onnan, Athénének fordítva hátot,
:Megyünk keresni új hont, új barátot.
:Isten veled, barátnőm; zárj imádba;
:S Demetrius szeressen még, imádva.
:Légy ott, Lysander; holnap éjfelig
:Szemeink egymás kéjét nem ízlelik.
:''(El)''
| HERMIA
:And in the wood where often you and I
:Upon faint primrose beds were wont to lie,
:Emptying our bosoms of their counsel sweet,
:There my Lysander and myself shall meet
:And thence from Athens turn away our eyes,
:To seek new friends and stranger companies.
:Farewell, sweet playfellow: pray thou for us,
:And good luck grant thee thy Demetrius!—
:Keep word, Lysander: we must starve our sight
:From lovers' food, till morrow deep midnight.
|-
| LYSANDER
:Ott édes, ott. Élj boldogul, Helén,
:Demetrius viszonzó kebelén.
:''(El)''
| LYSANDER
:I will, my Hermia.
:''Exit HERMIA.''
|-
|
| LYSANDER
:: Helena, adieu
:As you on him, Demetrius dote on you!
:''Exit LYSANDER.''
|-
| HELÉNA
:Mily boldog némely ember! Engem éppen
:Oly szépnek tart mindenki Athenében;
:Mit ér? Demetrius izlése más
:Csak ő nem tudja, mi köztudomás.
:S mint ő csalódik Hermia kecsét
:Nagyítva: túlzom én az ő becsét.
:Naggyá, dicsővé tesz a szerelem;
:Nem szeme lát, csak szíve—s ez okon
:Festik Cupídót szárnnyal, de vakon;
:Elméje van s balúl itél vele
:Szárny, szem nekűl: ez a hóbort jele.
:Gyereknek is jól mondják annyiban,
:Hogy oly könnyelmű választásiban,
:És, mint játszó gyerek szavát szegi,
:Játszik hitével, sosem áll neki
:Demetrius is, míg nem látta őt,
:Hogy’ szórta esküit, mint jégesőt!
:S alig sütött Hermia fénye ki,
:A jég elolvadt: zápor hull neki!
:Most a szökést megyek tudtára adni;
:Majd éjjel a ligetbe fog szaladni
:Utána; s ha ezért hálája vár rám,
:Nagy áron vettem, a féltés nagy árán;
:De látnom azt, ha majd a távozó
:Üresen tér meg—oly jutalmazó!
:
:''(El)''
:
:
| HELENA
:How happy some o'er other some can be!
:Through Athens I am thought as fair as she.
:But what of that? Demetrius thinks not so;
:He will not know what all but he do know.
:And as he errs, doting on Hermia's eyes,
:So I, admiring of his qualities.
:Things base and vile, holding no quantity,
:Love can transpose to form and dignity.
:Love looks not with the eyes, but with the mind;
:And therefore is wing'd Cupid painted blind.
:Nor hath love's mind of any judgment taste;
:Wings and no eyes figure unheedy haste
:And therefore is love said to be a child,
:Because in choice he is so oft beguil'd.
:As waggish boys in game themselves forswear,
:So the boy Love is perjur'd everywhere
:For ere Demetrius look'd on Hermia's eyne,
:He hail'd down oaths that he was only mine;
:And when this hail some heat from Hermia felt,
:So he dissolv'd, and showers of oaths did melt.
:I will go tell him of fair Hermia's flight;
:Then to the wood will he to-morrow night
:Pursue her; and for this intelligence
:If I have thanks, it is a dear expense
:But herein mean I to enrich my pain,
:To have his sight thither and back again.
:''Exit HELENA.''
|}
===2. SZÍN===
{| {{sztdr}}
| width=50% |
:2. SZÍN
:''Szegényes lak Athénben''
:''Vackor, Gyalu, Zuboly, Dudás, Orrondi és Ösztövér jőnek''
|
:SCENE II.
:''The Same. A Room in a Cottage. ''
:''Enter SNUG, BOTTOM, FLUTE, SNOUT, QUINCE, and STARVELING.''
|-
| VACKOR
:Itt az egész társaság?
| QUINCE
:Is all our company here?
|-
| ZUBOLY
:Legjobb lesz, olvasd fel őket névről névre, lista szerint.
| BOTTOM
:You were best to call them generally, man by man,
:according to the scrip.
|-
| VACKOR
:Itt vagyon a lista mindazon férfiak nevéről, kik egész Athénben képesnek találtattak, hogy e mi komédiánkban, a fejedelem és fejedelemné előtt, menyegzőjük estvéjén föllépjenek.
| QUINCE
:Here is the scroll of every man's name, which is thought
:fit, through all Athens, to play in our interlude before the
:duke and duchess on his wedding-day at night.
|-
| ZUBOLY
:Először is, Vackor barátom, halljuk, miről traktál a darab; aztán olvasd a játszók neveit, s a többi.
| BOTTOM
:First, good Peter Quince, say what the play treats on;
:then read the names of the actors; and so grow to a point.
|-
| VACKOR
:No hát, a darab.—Egy igen siralmas komédia, Pyramus és Thisbe borzasztó kegyetlen haláláról.
| QUINCE
:Marry, our play is—The most lamentable comedy and most
:cruel death of Pyramus and Thisby.
|-
| ZUBOLY
:Mondhatom, igen jó darab és furcsa. No mármost, Vackor barátom, szólítsd a játszókat lista szerént.—Sorba, urak!
| BOTTOM
:A very good piece of work, I assure you, and a merry.—
:Now, good Peter Quince, call forth your actors by the scroll.—
:Masters, spread yourselves.
|-
| VACKOR
:Feleljen hát ki-ki, amint szólítom. Zuboly Miklós, takács.
| QUINCE
:Answer, as I call you.—Nick Bottom, the weaver.
|-
| ZUBOLY
:Jelen. Mi a szerepem? s tovább.
| BOTTOM
:Ready. Name what part I am for, and proceed.
|-
| VACKOR
:Te, Zuboly, Pyramusnak vagy beírva.
| QUINCE
:You, Nick Bottom, are set down for Pyramus.
|-
| ZUBOLY
:Mi az a Pyramus? szerelmes vagy zsarnok?
| BOTTOM
:What is Pyramus? a lover, or a tyrant?
|-
| VACKOR
:Szerelmes bizony, ki csupa szerelemből gavallérosan megöli magát.
| QUINCE
:A lover, that kills himself most gallantly for love.
|-
| ZUBOLY
:No lesz sírás, ha azt amúgy istenigazában eljátssza az ember; ha én azt eljátszom, lesz drága dolog a nézők szemének; vihart indítok, szánakozást gerjesztek, néminemű részben. Halljuk a többit:—azonban legfőbb gusztusom van zsarnokot játszani: Herkulest pompásan játszanám, vagy egy oly szerepet, melyben törni-zúzni kell mindent.
:“A bérc dühöng,
:S a sziklatönk
:Rombolva döng
:: A börtön zárán
:És Fébusch gyors
:Kereke forg, s
:Jó vagy bal sors
::Támad sugárán.”
:Ez egyszer a fellengős!—No, olvasd a többi játszót.—Ez már Herkuleshez illő düh, zsarnoki düh; a szerelmes inkább csak pityereg.
| BOTTOM
:That will ask some tears in the true performing of it.
:If I do it, let the audience look to their eyes; I will move
:storms; I will condole in some measure. To the rest:—yet my
:chief humour is for a tyrant: I could play Ercles rarely, or a
:part to tear a cat in, to make all split.
: 
:The raging rocks
:And shivering shocks
:Shall break the locks
::Of prison gates
: 
:And Phibbus' car
:Shall shine from far,
:And make and mar
::The foolish Fates.
: 
:This was lofty.—Now name the rest of the players.—This is
:Ercles' vein, a tyrant's vein;—a lover is more condoling.
|-
| VACKOR
:Dudás Ferenc, fúvó-foldozó.
| QUINCE
:Francis Flute, the bellows-mender.
|-
| DUDÁS
:Itt vagyok, barátom, Vackor.
| FLUTE
:Here, Peter Quince.
|-
| VACKOR
:Te Thisbével birkózol meg.
| QUINCE
:Flute, you must take Thisby on you.
|-
| DUDÁS
:Mi az a Thisbe? Kóbor lovag?
| FLUTE
:What is Thisby? a wandering knight?
|-
| VACKOR
:Dehogy! Kisasszony, akibe Pyramus belészeret.
| QUINCE
:It is the lady that Pyramus must love.
|-
| DUDÁS
:Menkőbe! ne adj nekem leányszerepet, hisz már ütöget a bajuszom.
| FLUTE
:Nay, faith, let not me play a woman; I have a beard coming.
|-
| VACKOR
:Az mindegy, játszhatod álarcban, hisz te oly véknyan tudsz beszélni, ahogy akarsz.
| QUINCE
:That's all one; you shall play it in a mask, and you may speak as
:small as you will.
|-
| ZUBOLY
:Ha el lehet takarni a képem: ide nekem Thisbét is! Rettentő vékony hangon tudok beszélni: “Tisbí! Tisbí!—Ah, Pyramis, ídes kincsem! Tisbéd hív; híved szíve hív!”
| BOTTOM
:An I may hide my face, let me play Thisby too
:I'll speak in a monstrous little voice;—'Thisne, Thisne!'—
:'Ah, Pyramus, my lover dear; thy Thisby dear! and lady dear!'
|-
| VACKOR
:Nem, nem. Te Pyramust játszod, te pedig, Dudás, Thisbét.
| QUINCE
:No, no, you must play Pyramus; and, Flute, you Thisby.
|-
| ZUBOLY
:No jó. Tovább.
| BOTTOM
:Well, proceed.
|-
| VACKOR
:Ösztövér Róbert, szabó.
| QUINCE
:Robin Starveling, the tailor.
|-
| ÖSZTÖVÉR
:Itt vagyok, barátom, Vackor.
| STARVELING
:Here, Peter Quince.
|-
| VACKOR
:Ösztövér Róbert, te a Thisbe anyját fogod játszani.—Orrondi Tamás, üstfoltozó.
| QUINCE
:Robin Starveling, you must play Thisby's mother.—
:Tom Snout, the tinker.
|-
| ORRONDI
:Itt vagyok, barátom, Vackor.
| SNOUT
:Here, Peter Quince.
|-
| VACKOR
:Te meg a Pyramus apját; én magam a Thisbe apját.—Gyalu asztalos, te az oroszlán szerepét. Most már, úgy hiszem, rendben van az egész komédia.
| QUINCE
:You, Pyramus' father; myself, Thisby's father;—Snug,
:the joiner, you, the lion's part:—and, I hope, here is a play
:fitted.
|-
| GYALU
:De le van írva az oroszlán szerepe? Ha le van, kérlek, add ide, mert kissé nehéz fejem van.
| SNUG
:Have you the lion's part written? pray you, if it be, give it
:me, for I am slow of study.
|-
| VACKOR
:Játszhat’d azt ''extempore'', hiszen csak ordítni kell.
| QUINCE
:You may do it extempore, for it is nothing but roaring.
|-
| ZUBOLY
:Ide nekem az oroszlánt is. Majd ordítok én, hogy még a fejedelem is azt kiáltja rá: “Ordítson még egyszer! Ordítson még egyszer!”
| BOTTOM
:Let me play the lion too: I will roar that I will do
:any man's heart good to hear me; I will roar that I will make the
:duke say 'Let him roar again, let him roar again.'
|-
| VACKOR
:De már minek ordítnál oly rettenetest; még holtra ijesztenéd a fejedelemnőt s az asszonyságokat, hogy elkezdenének sikoltozni: s akkor nem kéne több, hogy mind felaggassanak bennünket.
:
| QUINCE
:An you should do it too terribly, you would fright the
:duchess and the ladies, that they would shriek; and that were
:enough to hang us all.
|-
| MIND
:Bizony, fel is aggatnának, egy lábig.
| ALL
:That would hang us every mother's son.
|-
| ZUBOLY
:Elhiszem azt, barátim; mert ha az ember a nőket eszökből kiriasztja, csupán annyi eszök marad, hogy bennünket felkössenek; de forcírozom a hangomat, oly szendén fogok ordítni, mint a szopós galamb; úgy fogok ordítni, mintha csalogány volnék.
| BOTTOM
:I grant you, friends, if you should fright the ladies
:out of their wits, they would have no more discretion but to hang
:us: but I will aggravate my voice so, that I will roar you as
:gently as any sucking dove; I will roar you an 'twere any
:nightingale.
|-
| VACKOR
:Te nem játszhatol egyebet Pyramusnál; mert Pyramus kedves arcú legény; nyalka legény, minőt csak nyári napon láthatni; igen szeretetreméltó úrfi; tehát mindenesetre Pyramust kell játszanod.
| QUINCE
:You can play no part but Pyramus; for Pyramus is a
:sweet-faced man; a proper man, as one shall see in a summer's
:day; a most lovely gentleman-like man; therefore you must
:needs play Pyramus.
|-
| ZUBOLY
:Jó, elvállalom. De milyen szakállal lesz legjobb játszani?
| BOTTOM
:Well, I will undertake it. What beard were I best to play it in?
|-
| VACKOR
:Hát amilyennel tetszik.
| QUINCE
:Why, what you will.
|-
| ZUBOLY
:Eszerint, vagy szalmaszín szakállal adom, vagy narancsszín szakállal, vagy tulipiros szakállal, vagy franckoronaszín szakállal, vagy csupa sárgával.
| BOTTOM
:I will discharge it in either your straw-colour beard,
:your orange-tawny beard, your purple-in-grain beard, or your
:French-crown-colour beard, your perfect yellow.
|-
| VACKOR
:A francok közül némelyiknek már egy szál szőre sincs: akár sima állal játszanád.—De urak! itt a szerep; kérlek, követlek, kényszerítlek, holnap estig jól bemagoljátok, s akkorra gyűljünk össze a várligetben, a várostól egy mérföldnyire; ott, a szép holdvilágon, megtarthatjuk a próbát; mert ha a városban gyűlnénk össze, nyakunkra jönne valaki s az egész dolog kipattanna. Addig én összeírom a darabhoz kellő requisitumokat. Kérlek, el ne maradjatok aztán.
| QUINCE
:Some of your French crowns have no hair at all, and
:then you will play bare-faced.— But, masters, here are your
:parts: and I am to entreat you, request you, and desire you, to
:con them by to-morrow night; and meet me in the palace wood, a
:mile without the town, by moonlight; there will we rehearse: for
:if we meet in the city, we shall be dogg'd with company, and our
:devices known. In the meantime I will draw a bill of properties,
:such as our play wants. I pray you, fail me not.
|-
| ZUBOLY
:Ott leszünk; mert ott a próbát nagyobb obscoenitással és kurázsival lehet tartani. Minden ember hozzálásson; tanulja be, mint a karikacsapás; adieu.
| BOTTOM
:We will meet; and there we may rehearse most obscenely
:and courageously. Take pains; be perfect; adieu.
|-
| VACKOR
:A fejedelem cserfájához gyűlünk.
| QUINCE
:At the duke's oak we meet.
|-
| ZUBOLY
:Jól van, jól! törik-szakad.
:''Mind el''
:
| BOTTOM
:Enough; hold, or cut bow-strings.
:''Exeunt.''
|}
==MÁSODIK FELVONÁS ==
===1. SZÍN===
4 782

szerkesztés