hr-N Ovaj suradnik govori hrvatski kao materinski jezik.