Példák a magyarban a kötőmód múlt idejű alakokra

Az alábbi oldalon a kért légyen szerkezetre olvashatók példák a magyar irodalomból, illetve fiktív példák a mai köznyelvből. (Az irodalmi idézetek internetes forrásokból valók.)

Irodalmi példákSzerkesztés

Károli-féle bibliafordításSzerkesztés

 • „És ugyanazon napon csudát tőn, mondván: E lészen jegye, hogy az Úr mondotta légyen [ezt]: Ímé az oltár meghasad, és kiomol a hamu, mely rajta van.”

Jókai MórSzerkesztés

 • „– Én csak annyit mondok önnek – szólt dr. Grisák –, hogy imádkozzék, nehogy ma látott légyen utoljára.”
 • „Azért, hogy Szent Ilonán meg Helgolandban és a tenger tetején semmi szó sem hangzott Zárkány leendő új méltóságáról, abból nem következett, hogy már az egész vármegye ne tudta légyen azt.”
 • „Az özvegyasszony természetesen maga főzött, és Árpád imádta anyja főztét, s ha valaki rossz szívességet akart neki tenni, csak úri ebédre hítta légyen magához.”
 • „És ha elfogott is a katonaság valakit a dúló martalócok közül, mit csinált légyen vele?”
 • „Akármilyen csillaga lett légyen is a nemzetnek Wesselényi, a kormány követelte börtönbe záratását.”
 • „Boltay mester azonban nem ült mellé, hanem kiült a kocsishoz. Azzal menté magát, hogy ő mindig ott szokott ülni, mert fél, hogy a kocsis elalszik, a lovak elragadják a szekeret s több efféle; pedig voltaképpen úgy állt a dolog, hogy bármily nagy mértékben tisztelte, becsülte légyen a magát megjavított asszonyságot, de csak mégis szégyellt mellette ülni egész Pozsony városa láttára.”
 • „Egy ilyen tréfás csínytevőnek, ha valami bolond ötlete támadt, az azt elmondatlan vagy végrehajtatlan nem hagyta, ha mindjárt a legjobb barátja, szeretője, felesége, ipa, napa, király őfelsége, vagy maga az Úr Jézus, vagy a saját bevert feje szenvedett légyen is miatta. Annak meg kellett történni.”
 • „Oly eszme, oly indítvány vala ez, mely varázshatalommal egyesíte minden pártot, akár fehér, fekete, veres vagy tarka toll; akár zöld ág vagy szalag volt is azoknak jelvénye, s nevezték légyen magukat konzervatív, reformer vagy liberálnak (...)”
 • „Még csak az kellene, hogy a golyókivevőt is otthon felejtette légyen, amire minden bizonnyal szükség fog lenni.”

Ady EndreSzerkesztés

 • „Hallgassanak meg, urak, és ne ragadtassák magukat esetleges inzultusokra, mielőtt meg nem hallgattak légyen.
 • „Kell, hogy legyenek nagy élő igazságok. Kell, hogy nem törvény nélkül mondta légyen ki amaz új római imperátor a németek birodalmában, hogy a tekintélyeket sírjaikból trónjaikra kell felhozni újra. Kell, hogy nem törvény nélkül változott meg légyen a tömegek lelke, mely áhítja a jármot ismét, mivel botorkálni mégiscsak a járomban könnyebb.”
 • „Mindegy, ha krákogva, szótagokat nyelve beszélt légyen is Rakovszky úr, s ha ezt a beszédet nem is értette volna meg a komádi magyar, ez a beszéd mégis kuruc beszéd volt.”
 • „Nagyon nem szerencsés ember ez a mai pápa. Világos, hogy ő maga sohse volt szerelmes természetű. Ragyogott légyen bár a legszebb Hold a lagunákra.”

Mikszáth KálmánSzerkesztés

 • „A legendák tehát legendák, és a Vatikán szava nagy szó, szent szó, de az agnoszkáláshoz mégiscsak az kell, hogy az agnoszkáló látta légyen azt a valakit, akinek felismeri a másik valakit.”
 • „Bár még sokat nem értett meg ezekből a kis Móric, mégis valószínűtlen, hogy ne tettek légyen rá nagy benyomást az itt tapasztalt új dolgok.”

Karinthy FrigyesSzerkesztés

 • „Igen, elég idős vagyok, hogy a látható világból megszereztem légyen mindent, amire láthatatlan világomban szükségem lehet.” (Utazás a koponyám körül)

Jékely Zoltán (fordítás)Szerkesztés

 • „(...) s már akkor, amikor felfedeztek, kis híja, hogy ízekre nem szaggattak ott. Hogy kívánja, hogy visszamentem légyen?” (Dumas)
 • „Valami lelkiismeret-furdalásféle suhant át D’Artagnan lelkén, lett légyen bármily kérges szívű is.” (Dumas)

Szabó Ede (fordítás)Szerkesztés

 • „Megnézhetem azokat a könyveket? – kérdezte K., nem mintha különösebben kíváncsi lett volna rájuk, hanem hogy ne járt légyen teljesen hiába itt.” (Kafka)

Dóczi LajosSzerkesztés

 • „De csinált legyen Dóczi bármit, az mind magán viseli talentumának gazdag erejét.”

(Fiktív) köznyelvi példákSzerkesztés

 • „Nem szereti a főzeléket, legyen az tök-, bab- vagy borsó-.” (jelen idő)
 • „Nem szerette a főzeléket, lett légyen az tök-, bab- vagy borsó-.” (múlt idő)
 • „Kell, hogy én levelet váltottam légyen ezzel az emberrel!”
 • „A tisztesség megkívánja, hogy ne beszéltél légyen másokkal erről.”
 • „Aggódtam, nehogy elszalasztottam légyen a lehetőséget.”
 • „A szak felvételéhez szükséges, hogy elvégeztél légyen már két félévet egy másik szakon.”
 • „Ahhoz, hogy reklamáljak, muszáj, hogy pont ebben a boltban vásároltam légyen?”