Oldal:Imre Bethlen - Második Rákótzi György ideje 1829.djvu/9

A lap nincsen korrektúrázva


Időszakasznak bővebb felvilágosítása, tárgya e kis munkátskának: mellynek kidolgozásában használni kívántam az akkor élteknek u: m: Szalárdi, Kemény János, Bethlen János, Nagy Bányai Jegyző, Enyedi István, Bethlen Miklos, többnyire még Hézírásban lévő Jegyzéseket, és más több Kézírásokat, és Okleveleket. A mezitelen igazságot, minden részrehajlás' elkerülésével írni, annál inkább köielességemnek tartottam, mivel a történetek' jegyzői, a' játszódó Személyek tselekedeteinek, kötelességek szerint, egyenes Bírái. A szoros igasság felfedezése elmulasztásával a történetek' mesévé válnak: külömben is a megnevezett Személlyek rég elmenvén a mindenek útán, ezeknek még most is virágzó vérei, reméllem, hidegebb vérrel megfogják fontólni, hogy a legnevezetesebb Emberek is gyengeségek nélkül ritkán vóltak. –

Magamat semmi tekintetben Hazám történetei Írói közzé számláltatni ugyan nem törekedem; de azomban Hazánk történeteinek jobban lehető felvilágositását, az arra szolgáló Okleveleknek , - Hézírásoknak valahára sajtó