Oldal:Imre Bethlen - Második Rákótzi György ideje 1829.djvu/8

A lap nincsen korrektúrázva


ELŐSZÓ.

Hazánknak több hajdoni Érdemes Fiai, a csatáknak, és országos veszedelmeknek közepette-is, Hazánknak a magok idejekben történt változásait feljegyzették, és a mostani élőkre által botsátották: mellyek nagyobb részint mái napig-is Kézírásban lévén, sajtó alá nem botsáttattak, sőt ezen Hézírásoknak egybevetésével, és több más meg-lévő Oklevelek használásával, Hazánknak történetei tökélletesen máig-is ki nem dolgoztattak. –

A' Hazáját, és Nemzetét szerető Hazafinak nem lehet Hazája története iránt idegenkedni; annyival kevessebbé, mivel ezen történetek között vagynak olly időszakaszok-is, mellyeknek környülállásosabb esmerete, és következéseinek felfedezése, azok a közelebbi Hazai történeteknek szerző okai lévén, nem tsak a' történetek' olvasásában gyönyörködőknek, hanem a' polgári alkotványunk kifejtődését visgálóknak is szükséges, és fontos. –

Azok közt illy' Időszakasznak tarthatni Erdélyi Hazánkra nézve méltán a' II. Rákotzi György Fejedelem' Uralkodása idejét. Ezen