Oldal:Budenz-Szinnyei - Finn nyelvtan.djvu/2

A lap nincsen korrektúrázva

Finn-ugor kézikönyvek


Nyelvtani vázlatok, olvasmányok és szójegyzékek


Szerkeszti

Szinnyei József
egyetemi tanár


I.

Finn nyelvtanBudapest,
Hornyánszky Viktor kiadása
1900.