Oldal:András Fáy - Jávor orvos és szolgája, Bakator Ambrus 1855.pdf/97

A lap nincsen korrektúrázva


V. FEJEZET.

___

A keresztelés.

A dajkát megfogadván Jávor, miután az expressus Mikey által értesittetett, hogy a kisded még megkeresztelve nincs, rendelést tőn a keresztelés iránt. – Reménylem mi leszünk keresztszüléi az árvának Katinkám? ekként szóla nejéhez. Ez nem felelt.

Tartsa keresztvizre a bába, vagy az uj dajka a kis urficskát! mond lángolással Lucza; olly gyermekkel, kiről azt sem tudjuk: honnan pottyant le? kár sok ceremoniát csinálni!

Én gondolnám, édes napácskám, szóla mély hangon és ujját fölemelve az orvos; olly árva féreg iránt, ki már első bepillantásában