Oldal:András Fáy - Jávor orvos és szolgája, Bakator Ambrus 1855.pdf/63

A lap nincsen korrektúrázva


III. FEJEZET.

___

Az ördög völgye.

Másnap az orvos, az expressussal és Ambrussal, korán szánra ültek s hajtattak a város felé. Keményre fordult az idő. Az egész természet hóval volt candirozva, mint valami házi torta: házi, mondom, mert czukrászaink ovatosabbak, mintsem illy vastagon candiroznának. Menett az utasokon semmi sem történt, mit historiograph följegyezhetne; mert hogy Bakator Ambrus, kit uton Jávor kocsi- vagy szántartásra, nem igen használt, azon egyszerü oknál fogva, hogy Ambrus rendesen azon oldal hágcsójára szokott felhágni kocsitartás végett, mellyre az dőlni akart – az egész ut alatt, orra és arcza ja-