Oldal:András Fáy - Jávor orvos és szolgája, Bakator Ambrus 1855.pdf/41

A lap nincsen korrektúrázva


II. FEJEZET.

___

Jávor a nők szobájában.

A mult század beszakadásánál a jelenbe, azon fagy- és hó-gazdag télen, mellyen a farkasok olly bizodalmasan fraternizáltak juhaklainkkal, december-hónak 25-dik napján, estveli hét órakor tízenkét perczkor történt, hogy Jávor Elek, megyei főorvos, Avar Mátéval, a megye mezei biztosával, kivel az utban találkozék, a maga pitvarán belépett. A nők szobájából fül- és sziv-szaggató gyermek-sirás hangzott elébe. – Ez napam asszony paedagogiájának gyönyörü zenéje, komám, mondá Avarnak Jávor, s komájával beszóla a nőkhöz. A kis Juliska vala az, ki torka szakadtával zengedezett, s kit Lucza asszony,