Oldal:András Fáy - Jávor orvos és szolgája, Bakator Ambrus 1855.pdf/407

A lap nincsen korrektúrázva


XXXII. FEJEZET.

___

Visszapillantás.

Nehogy történetünk mysteriumaiból, valamit zsebre rakni láttassunk, érintnünk szükség némelly pontokat a multból is, mikből az olvasó bölcsen megérthesse, hogy nem volt szándékunk, némelly regényirók modorában, sületlenségeket kötni az orrára; vagy ráfogni eseményekre olly halmozott valószinűtlenségeket, mik nem hogy megtörténtek volna, de meg sem történhetének vala, nagy és kis mágusz, földalatti vagy fölötti szellemek, alchymia, astrológia, daemónia s abracadabra segélyeik nélkül. Ugy hiszszük, a költői valószinüségnek is, legalább az egyik lábbal, földet kell érintenie; s a költői szabadságnak szintugy