Oldal:András Fáy - Jávor orvos és szolgája, Bakator Ambrus 1855.pdf/390

A lap nincsen korrektúrázva


XXX. FEJEZET.

___

Nagyszerü mutatvány.

Az előadáshoz orchestrumúl fölrendeltetének faluvégről a hindostániak. Ouverture képviselőjéül, játszának ezek egy bánatos magyart, bánatost tudniillik annak, a ki hallá. Azután felgördült az ágyteritői függöny, és Tschun-müng, a nagy mágusz, varázslói hosszú, napokkal, holdakkal, csillagokkal, és chinai patkós betűkkel sűrün meghintett, s derékon átövedzett costumben, csúcsos tarka föveggel, álarczásan kilépve, a közönséghez ezen prológot tartá: