Oldal:András Fáy - Jávor orvos és szolgája, Bakator Ambrus 1855.pdf/381

A lap nincsen korrektúrázva


falára is, zajütő afficheket ragasztatott, e szavakkal:

MA VASÁRNAP,

a kakasdi hotelben,

rendkivüli, Kakasdon, sőt a megyében, sőt egész
országban még soha sem látott, nagyszerü

CHINAI BÜVÉSZETI ÉS VARÁZSLATI

ELŐADÁS

fog tartatni két szakaszban, chinai máguszjelmezekben; vagy is mutatványok a felsőbb és alsóbb mágia köréből, mellyek a nagy csodálatnak és bámulatnak miatta, minden szemet meresztve és minden szájat nyitva tartandnak; s mellyekre Kakasd falujának nagyérdemű noblesse és más közönsége, tisztelettel megkéretik, azon biztositásunk mellett, hogy megjelenendő közönségünk, azon egy pár órát, mit nálunk jól tölt, nem fogja tölteni otthon.

Előadó személyek:

Tschun-müng – a nagy mágusz.
Quan-Lizang – a kis mágusz.
Young-Su-lári – szinésznő.
Misi-Lári – kis fia.
Kong-Bong – a büvész-bohócz.

Bemeneti ár, tetszés szerint, a kakasdi
szegények javára.

(A chinai személyek magyarúl fognak beszélni; mi
magában is, csodával határos dolog.)

Kezdete pontban 6 órakor.

_________