Oldal:András Fáy - Jávor orvos és szolgája, Bakator Ambrus 1855.pdf/333

A lap nincsen korrektúrázva


XXVI. FEJEZET.

___

Fölfedezés.

Avar maga házához rendelte az inquisitusokat, s elhelyezte őket hadnagyi őrség alatt, Erzsit egy üres kamrába, Pintest a pinczébe, melly szerencséjére a viziszonyos delinquensnek, jelenleg nem tartalmazott vizet. Ambrus, kinek a Balázs és Erzsi elquártélyozásai, némi elégtételt látszottak nyujtani, szintén a biztoshoz rendelteték, de tisztes tanui minőségben, s ő élénk kandisággal lesve a történendőket, künn a hadnagyok egyikével eredt párbeszédbe.

Mondja meg kigyelmed, bátyám uram, mi lesz vége Balázs és Erzsi baleseményes