Oldal:András Fáy - Jávor orvos és szolgája, Bakator Ambrus 1855.pdf/325

A lap nincsen korrektúrázva


XXV. FEJEZET.

___

Rablás.

Hiában! akarjuk, nem akarjuk, a lábra kapott divatnak, többé kevesebbé hódolnunk kell. Ha sarkig lenyuló kabát a divat, nem ölthetünk ollyat, melly térdünket verdesi; ha csak az utcza gyerekeit magunk után csőditni nem akarjuk. Az olly házról, melly képes lenne, a lencsefőzeléket, szombatról hétfőre, vagy töltött káposztát vasárnapról keddre tenni által, mi is képesek volnánk föltehetni még azt is, hogy nála a gyermekek ujabb divatot taposva, barátságos bizodalommal nem tézik szüléiket, hanem régi kiavult magyar szokás szerint, tartalékos tisztelettel czimezik őket.