Oldal:András Fáy - Jávor orvos és szolgája, Bakator Ambrus 1855.pdf/320

A lap nincsen korrektúrázva


XXIV. FEJEZET.

___

Mari kalandja.

És mind a három férfiu lényegesen tévedett Mariban. Ő egy pillanatig sem habozott Martiál fénye és személye irányában, kit igen ollyformán szenvedhet vala, mint pókhálót szobájában. Atyjának Martiál felé hajlását ismeré ugyan; de általa még nem sarkaltaték, minthogy Martial is, nem birván tisztába jőni a leány hajlamával, még formaszerint nem nyilatkozék az atya előtt. Más sajtolta az ő szerető keblét, más munkás féreg emésztette életerejét. Sokáig nem birt ő kétkedni Bálint hűségében, szilárd jellemében, sokáig némi hősiességgel mosolyogta ő meg a cselédi hirhordásokat, tudva: milly kész szol-