Oldal:András Fáy - Jávor orvos és szolgája, Bakator Ambrus 1855.pdf/313

A lap nincsen korrektúrázva


XXIII. FEJEZET.

___

Mari vádoltatásai.

Jávor, hazamentében, mindenfelé jártatá elméjét azon: mi történhetett a szerelmesek között? Kegyencze volt mindkettő, s tiszta jellemeiket, valamint szilárdságaikat is évek óta ismeré. – És még is gyarló az ember! ezt gondolja magában, s különösebben a női kebel, mellynek olly hajtogatója a hiuság, mint tengeren utazó hajónak a szél, melly nélkül vesztegelnie kell! Nem ingathatá-e meg a lyánka szerelmét a grófi udvarló? egyszerü nemesi ház ellenében a pompás kastély, a fény, a vagyonosság? hiszen Ignácz ur is hiedelmében álla ez utóbbinak!

Egyenesen Avar házának vette utját. –