Oldal:András Fáy - Jávor orvos és szolgája, Bakator Ambrus 1855.pdf/297

A lap nincsen korrektúrázva


XXII. FEJEZET.

___

Jávor, Ignácz urnál.


Alkalom után Jávornak nem sokáig kelle várnia. Ambrus jelenté, hogy cseléd érkezék Ignácz urtól, minthogy ugymond, tens Ignácz ur beteg lenni méltóztatik, és gyönge egészséggel dicsekszik. Jávor orvos urat hivatá, minthogy a buzamérésnél áthütötte magát, s oldalában, mellében nyilallásról panaszkodék. A mint Jávor hozzája belépett, Ignácz urat, egy hosszu pongyolában, asztala mellett, zsellyeszékben ülve találta; kezében ón volt, mellyel számolgatott, rajzolgatott, oldala és melle, meleg ruhákkal valának bekötözve; mi miatt savanyu arczvonásival igen ollyforma alakot mutatott, mint