Oldal:András Fáy - Jávor orvos és szolgája, Bakator Ambrus 1855.pdf/281

A lap nincsen korrektúrázva


XX. FEJEZET.

___

Uj párbaj.

Martial gróf, a lovárdai eclatant esemény óta, ludas ovatossággal oldalgott Kakasdtól; de most nagy szándékkal hajtatott be Jávor udvarába. Kimért udvariasságu volt fogadtatása a nőknél, kikről rövid tisztelgés után, átment Jávor szobájába.

Tens orvos ur! egy nagy kéréssel jöttem – kezdé, némi zavarát elölni törő hanggal, szavait.

Talán ismét lovárdába kéri nőmet a gróf? kérdé félgúnyos mosolylyal Jávor.

Az orvos ur, egy kis bakütés vala tőlem, megvallom; de egyszersmind tanuja a ház iránti tiszteletemnek.