Oldal:András Fáy - Jávor orvos és szolgája, Bakator Ambrus 1855.pdf/268

A lap nincsen korrektúrázva


XIX. FEJEZET.

___

A jegyváltás.

Pintes reggel pontosan megjelent, a gyűrüért kialkudott pénz átvételére.

Nem igértem-e estve kigyelmednek többecskét az elégnél? kérdé a habozó Ambrus.

Egy fillérrel sem, barátom uram; annyi a rám parancsolt ár; nekem becsületemre mondom, egy krajczárom sincs mellette! Aztán ne sajnálja kigyelmed; hiszen az egész gyűrüs kéz a kigyelmed sajátja leend, tehát a drága gyűrü is.

No csak azért kérdem, mond Ambrus; mert lássa kigyelmed, tegnap estve, az ármányos ürmös kissé kibicczentette az utból,