Oldal:András Fáy - Jávor orvos és szolgája, Bakator Ambrus 1855.pdf/250

A lap nincsen korrektúrázva


XVIII. FEJEZET.

___

Foly a szerelmi kaland.

Ha bár Bakator Ambrusnak, elég olcsónak látszék is az idő, minthogy legkisebb teendőinél is jó darabokat szegdelt belőle; végre még is megsokalta maga is, hogy két hónap mulva sem tudhatá tulajdonképen: miként áll Erzsivel? lesz-e a szatócsnéságból valami? s tevének-e prezentjei és kellőleg adjustirozott személye, Erzsinél hatást? Epedett ezt valahára megtudni, de remegett is. Erre csak kölcsönös nyilatkozás vezethete; Ambrus pedig kétségbe esetten érzé, hogy a szemérem hajadoni félénkségével tartózkodó szive, nem birna szavakat adni még tartózkodóbb nyelvére. Sok tusakodás után, egy