Oldal:András Fáy - Jávor orvos és szolgája, Bakator Ambrus 1855.pdf/23

A lap nincsen korrektúrázva


I. FEJEZET.

___

Kakasd topographiája.

Tisztes agg szüz Európa egyik czombján, a nagy és kis trochanterek szomszédságában, fekszik szép magyar hazánk, gazdagon rengő kalászföldjeivel és gyakran szűk kenyerével, kövér rétjeivel és sovány hus-fontjaival, classicus szőlő-hegyeivel és kegyeletlen kezek mütétein áthajtott silány boraival. E paradoxon haza, mint a "kis tükörben" tanultuk, felsőre osztatik, hová gyárak, és alsóra, hová gépek kellenének, és mindkettőre, hová sok kellene! Az alsónak, ugymint gépkiáltónak egyik megyéjében, alig félórányira Beke vártól, a megye székvárosától, fekszik kies halmocskán, az országos hirü Kakasd helység