Oldal:András Fáy - Jávor orvos és szolgája, Bakator Ambrus 1855.pdf/207

A lap nincsen korrektúrázva


XV. FEJEZET.

___

Nyilvánulások.

Azonban korábban nyittattak fel ezek iránt Jávor szemei, mint vélte volna. Másnap délután, kikocsizott Kakasdra a székvárosból Gépán asszonyság, Luczának leánykori barátnéja, leányával, Holtay postamesternével, s kocsijokkal megállának a kapu előtt. Jávor az ablakon át megpillantván őket: meglep a kedvetlen látogatás, dörmögé magában, mint a nátha! mindazáltal elejökbe sietett, s azt tartván a példaszó; „tömjént gyújts a sátánnak, hogy ne ártson!” udvariassággal vezeté be őket a nőkhöz, kiket a tüzes vas és forró víz borzasztó birósága sem rémitett volna el annyira, mint épen azon vendégek érkezése.