Oldal:András Fáy - Jávor orvos és szolgája, Bakator Ambrus 1855.pdf/200

A lap nincsen korrektúrázva


XIIV. FEJEZET.

___

Jávor megérkezik.

Egyedül tiszta ártatlan lelkeknek tulajdona az, hogy kérlelhetlen birái önmagoknak, s csak magára szinére is a félrebicczenésnek, kész kedélyük, szigorú s gyötrelmes önvádolásra. Tiszta forrás az ő keblök, mellynek kristály vizét, egy a fenék homokjában futó bogárka is felzavarhatja!

Katinka összerezzent, a mint körútjából megtérő férjének kocsija az udvarba berobogott, s halvány lőn mint liliomlevél. Fojtott kebellel és lesütött szemmel fogadta a belépőt és kerülte szembe akadni szemével. Lucza asszony is halkabb és elfogultabb vala az üdvezletnél, mint egyébkor. Gyanúsabb kedély