Oldal:András Fáy - Jávor orvos és szolgája, Bakator Ambrus 1855.pdf/190

A lap nincsen korrektúrázva


XIII. FEJEZET.

___

A párbaj hatásai.

A nők akként jártak lovárdai élvezetökkel, miként az, ki izes falatot eszik, s egyszerre csontban robban meg a foga! Haza érve, Katinka szobájába zárkozott, s asztalkájára borulva, könyzáporral áztatta kendőjét. Martial, ki búcsut venni kéredzik hozzá, visszautasittaték, s az búcsuvétlen távozék a háztól.

Leányom! szóla később Lucza asszony Katinkához; ne csinálj szúnyogból elefántot! te ártatlan vagy tettedben és érzelmedben; és merhet-e valaki vádolni, hogy megsértéd férjed iránti hűségedet?

Katinka csüggedt szivvel rázott főt. A vi-