Oldal:András Fáy - Jávor orvos és szolgája, Bakator Ambrus 1855.pdf/178

A lap nincsen korrektúrázva


XII. FEJEZET.

___

A lovárda.

Lucza boszúvágyának és rendreigazitásának ürügye, alkalma, csakhamar előadta magát. Jávor mintegy egy hétre az idegen nő látogatása után, – minthogy Ambrust, ki egy tetemes sámsoni görög dinnyét ejtvén lábára, honn kelle hagynia – egy megyei hajdu kiséretében, körutat tőn a megyében. Martial tudva a fészek himje kirepültét, mint szokott, egy délután, jókorabb megjelent ujonnan rendezett csinos fogatával s egy pár cserép ritka rózsával, az orvos udvarában; s idvezlés után nagy tűzzel értesité a nőket, egy a székvárosban megjelent hires lovárda felől, melly általa is meglátogatott két előadásában,