Oldal:András Fáy - Jávor orvos és szolgája, Bakator Ambrus 1855.pdf/172

A lap nincsen korrektúrázva


XI. FEJEZET.

___

Véletlen látogatás.

Egy nyári estalkonyat felé, a nők a téglával kirakott hűs előpitvarban ülének varrás mellett. A két gyermek, leteritett szőnyegen, játékszerektől környezetten csuszkált. Rekkenő volt a hőség s a nők sűrüen használták legyezőiket. Lucza asszony Kártigám-regénynek, némelly töredékeit beszélte el Katinkának, terjedelmesen ugyan, de annál zavarosabban; Katinka pedig eleresztgetve fülei mellett a szavakat, varrási szünetek, s ollykor feltolakodott sohajok közt, merengett gondolataiban. Jávor Bakatorral nem vala honn.

Gyönge kétes kopogás után, egy női alak lépett be a pitvar nyilt ajtaján, fekete könny-